Tags : hukuk

Hızlı değer artışlarında eksik sigorta problemi

Ülkemizde son dönemde yükselen enflasyon ve artan fiyatlar, sigortanın en önemli konularından biri olan “eksik sigorta” problemini tekrar gündeme taşıdı. Sigortalanan aktifin değerinin hasar gerçekleştiği anda, anlaşılan sigorta bedelinden yüksek olması durumunda ortaya çıkabilecek eksik sigorta sorununa çözüm bulmak ve hızlı değer artışlarına uyum sağlamak için sigortalı ve sigortacıların farklı çözümleri bulunuyor. Sigorta hukukunda “eksik […]Devamı Oku

Yangın Sigortası Vergisi tartışması çözüm arıyor

Belediyeler, sigorta şirketlerinin tarafı olduğu yangın teminatı içeren bütün sigorta sözleşmelerinin Yangın Sigortası Vergisi’ne (YSV) tabi olduğunu ve bu sözleşmeler uyarınca tahsil edilen tüm primlerin yüzde onunun kendilerine aktarılması gerektiğini düşünüyor. Buna karşılık sigorta şirketleri, yangın sigortalarında yalnızca yangın rizikosu karşılığında alınan primin vergi matrahı olabileceğini savunmakta. Ülkemizde yürürlükte olan vergilerden biri de “Yangın Sigortası […]Devamı Oku

Bütünleşik yeni bir sigorta kanunu

Sigortacılık Kanunu ve bu kanuna ilişkin ikincil ve diğer mevzuatın ve sigorta genel şartlarının oluşturulmasında SEDDK söz sahibidir. Geriye esas olarak sigorta sözleşmesi kalmaktadır. Bu konuyu da SEDDK’nın sorumluluğuna vermek zincirin halkalarını birleştirecek ve bütünlüğü sağlayacaktır. Sosyal sigortalardan ayrı bir hukuk alanı olan sigorta hukuku temelde iki alt bölüme ayrılmaktadır: “sigorta sözleşmesi hukuku” ve “sigorta […]Devamı Oku

Sürdürülebilirlik ve öngörülebilirlik için çatı kanun şart

STD tarafından düzenlenen ve sektörü yakından ilgilendiren “Sigortacılığın Gelişiminde Çatı Kanun İhtiyacı” Paneli düzenlendi. Sürdürülebilir ve öngörülebilir bir sigorta sektörü için çatı kanunun bir şart olduğunu belirten katılımcılar, hızla yapılacak düzenlemeler ile birlikte sigorta sektörünün çağa ayak uydurabileceğini aktardı. Sigorta Tatbikatçıları Derneği (STD) 28 Nisan tarihinde acente, sigortacı, sigortalı ve tüm paydaşları çok yakından ilgilendiren […]Devamı Oku

“Sigorta hukuku çağı yakaladı mı?” Av. Ahmet Karayazgan anlatıyor

5N1S yayınlarımızın en son konuğu Karayazgan Hukuk & Danışmanlık Yönetici Ortağı Ahmet Karayazgan oldu. Sigorta alacaklarının tahsil ve devrine yönelik 2021/2 nolu kararla ilgili görüşlerini paylaşan Karayazgan, sektördeki güncel düzenlemeler ve sigorta hukukunun işleyişi hakkında da önemli değerlendirmelerde bulundu. 5N1S yayınlarımızın en son konuğu Karayazgan Hukuk & Danışmalık Yönetici Ortağı Ahmet Karayazgan oldu. Sigorta alacaklarının […]Devamı Oku

Dr. Öğr. Üyesi İrem Aral Eldeleklioğlu’ndan Şematik Sigorta Hukuku

Dr. Öğretim Üyesi İrem Aral Eldeleklioğlu ‘Şematik Sigorta Hukuku’ kitabı ile sigorta hukuku dersinin öğrenciler tarafından sistematik olarak öğrenilmesi ile bilgi kazanımlarının etkin biçimde kullanılmasını sağlamak ve bu süreci kolaylaştırmayı amaçlıyor. Dr. Öğretim Üyesi İrem Aral Eldeleklioğlu sigorta hukuku çerçevesinde yeni kitabı ‘Şematik Sigorta Hukuku’ ile yeniden karşımızda.Bu kitapta, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ”Sigorta […]Devamı Oku

Kısa Süreli Eğitim Programları online platformda

Sigorta sektörünün ihtiyaçları gözetilerek her ay planlanan ve sektöre sunulan Kısa Süreli Eğitimler kapsamında birbirinden değerli eğitimlere yer veriliyor. Günlük 2-4 saat arasında değişen sürelerle planlanan ve eğitim sonrası katılım sertifikası verilecek olan kısa süreli online eğitim programları aşağıda yer alıyor. Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Yönetimi (Online) “Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Yönetimi (Online)” […]Devamı Oku

“Sosyal medya yasası sansüre ve otosansüre yol açabilir”

KASIDER Başkanı Sema Tüfekçiler, tecrübeli isimlerle yaptığı röportaj serisine Erçin Bilgin Bektaşoğlu Avukatlık bürosu kurucu ortağı Dilek Bektaşoğlu Sanlı ile devam ediyor. Bektaşoğlu Sanlı, söz konusu yasanın uygulanmasına bağlı olarak farklı şekillerde sansüre ve otosansüre yol açabileceğini söyledi. KASIDER Başkanı Sema Tüfekçiler, tecrübeli isimler ile yaptığı röportaj serisine Erçin Bilgin Bektaşoğlu Avukatlık bürosu kurucu ortağı […]Devamı Oku

“14 günlük itiraz süresi sigortalı aleyhine sonuç yaratıyor”

KASIDER Başkanı Sema Tüfekçiler, tecrübeli isimlerle yaptığı röportaj serisi Av. Ayşegül Andıç ile devam ediyor. Sigorta hukuku ile ilgili soruları yanıtlayan Andıç, bu alandaki problemleri de anlattı. KASIDER Başkanı Sema Tüfekçiler alanında tecrübeli isimlerle yaptığı röportaj serisi Av. Ayşegül Andıç ile devam ediyor. Sigorta hukuku konusundaki soruları yanıtlayan Andıç, bu alandaki problem ve eksiklikler ile […]Devamı Oku