Prof. Dr. Samim Ünan

Prof. Dr. Samim Ünan

samim@sigortacigazetesi.com.tr

Akıllı sözleşmeler sigortacılığı değiştirmeye aday

Akıllı sigorta sözleşmeleri (smart contracts) ile hasar sürecinin yönetimi ve tazminatın ödenmesi otomatik biçimde gerçekleştirilebiliyor. Bu gibi bir işleyiş, sigortacılar için hasar belirleme giderlerinden tasarruf ve daha güvenilir bir hasar yönetimi anlamına gelebiliyor. Merak edilen ise iyi niyet, makul olma, azami çaba, özen gösterme, nedensellik veya hile gibi hallerin bilgisayar diline nasıl aktarılacağı. Teknolojinin özellikle […]Devamı Oku

Bütünleşik yeni bir sigorta kanunu

Sigortacılık Kanunu ve bu kanuna ilişkin ikincil ve diğer mevzuatın ve sigorta genel şartlarının oluşturulmasında SEDDK söz sahibidir. Geriye esas olarak sigorta sözleşmesi kalmaktadır. Bu konuyu da SEDDK’nın sorumluluğuna vermek zincirin halkalarını birleştirecek ve bütünlüğü sağlayacaktır. Sosyal sigortalardan ayrı bir hukuk alanı olan sigorta hukuku temelde iki alt bölüme ayrılmaktadır: “sigorta sözleşmesi hukuku” ve “sigorta […]Devamı Oku

Sigorta alacaklarının tahsil ve devrine SEDDK düzenlemesi

Sigorta tazminatı alacağının takibi, tahsili ve devrinde tazminat alıcısının hak ve yetkileri SK Ek madde 6 ile sınırlandırılmış, bu durum da birçok sorun ve aksamaya neden olmuştu. Prof. Dr. Samim Ünan, SEDDK’nın yayınladığı Genelge ve Sektör Duyurusu’nun bu sorunları en aza indirmeyi hedeflediğini aktardı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), sigortacının rizikonun […]Devamı Oku

Kredi bağlantılı sigortalarda cayma, fesih ve ayrılma (II*)

Araç, konut ya da başka bir ihtiyaç nedeniyle alınan kredilerle bağlantılı olarak yaptırılması gereken kasko, yangın ya da hayat sigortaları bazı durumlarda kredinin kullanılmasından sonra sigortalı tarafından tek taraflı sonlandırılmak isteniyor. Sigorta hukukuna ilişkin kurallara dayanarak kredi bağlantılı sigortayı bazı hallerde sona erdirme olanağına sahip sayılabilirse de bu hak mutlak bir nitelik taşımıyor. *Yazının, ilk […]Devamı Oku

Kredi bağlantılı sigortalarda cayma, fesih ve ayrılma -1-

Araç, konut ya da başka bir ihtiyaç nedeniyle alınan kredilerle bağlantılı olarak kasko, yangın ya da hayat sigortası yaptırılması gerekebiliyor. Bazı durumlarda ise kredi kurumları tarafından talep edilen bu sigortalar kredinin kullanılmasından sonra sigortalı tarafından tek taraflı sonlandırılmak isteniyor. Bu isteğin yerine getirilmesi ise sadece bazı durumlarda mümkün.    Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) sigorta sözleşmesini […]Devamı Oku

İşveren sorumluluğu zorunlu sigortaya konu olmalı

İngiltere’deki sistem ve diğer ülkelerde benimsenen bazı temel çözümler göz önüne alındığında Türkiye’de işveren sorumluluğunun zorunlu sigortaya konu olmasının doğru olacağı değerlendirebilir. Alternatif olarak, iş kazaları ile meslek hastalıklarının yol açtığı zararların tamamı işverenlerce finanse edilen bir sosyal güvenlik sisteminden karşılanabilir. İş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle çalışanların (veya onların yakınlarının) uğradığı zararlar eski zamanlarda […]Devamı Oku

Sigorta ürünlerinin çoğunda deprem hasarları “özel anlaşma” ile kapsama alınıyor

Ülkemizde satılan sigorta ürünlerinin çoğunda depremden kaynaklanan zararların ancak özel anlaşma ile sigorta kapsamına alındığı görülüyor. Türkiye’de deprem teminatının yaygınlaştırılması ve bundan kaynaklanan zararların en geniş şekilde temin edilebilmesi büyük önem taşıyor. Bu hedefe varılması için de bir yandan sigorta ürünlerinin deprem rizikosunu özel anlaşmaya gerek olmaksızın içermesi diğer yandan bu teminatı içeren ürünlerin yaygın […]Devamı Oku

Tazminatlarda yeknesak hesaplama için dayanaklar kaybedilebilir

Anayasa Mahkemesi’nin verdiği iptal kararıyla beraber Zorunlu Trafik Sigortası Genel Şartları ile getirilen destekten yoksun kalma tazminatı, sakatlık tazminatı ve değer kaybı tazminatlarının hesaplanma yöntemleri yargının bunları esas almasını gerektiren dayanaklarını kaybetmiş olacaktır.  Anayasa Mahkemesi 17/7/2020 gün ve 2019/40 Esas, 2020/40 Karar sayılı kararı ile (RG 9 Ekim 2020/ Sayı: 31269)   – Karayolları Trafik […]Devamı Oku

Sigorta sahtekarlıklarıyla mücadele için sektör yatırım yapmalı

Dünyada kısaca “sigorta sahteciliği” deyimiyle ifade edilen kural dışı (hukuka aykırı) eylemler oldukça yaygındır. Sigortacılar tarafından ödenen toplam tazminat tutarının hangi oranda sahte hasarlardan oluştuğu ve gerçekte hak sahibi olmayanlara ne kadarlık bir haksız kazanç aktarıldığı kesin şekilde bilinmemekle birlikte bunun yüzde ondan aşağı olmadığı tahmin edilmektedir.  Sigortacılık toplum hayatının istisnasız her alanıyla ilgili bulunduğundan, […]Devamı Oku

Acentenin sigorta alacağı takibine engel

Acenteler müşteriler için sigorta alacaklarının takibi ve tahsilinde yardımcı olabiliyor. Ancak Sigortacılık Kanunu’na 7251 sayılı kanunla eklenen, sadece görevlendirilen avukat ve sigortalının birinci dereceden yakınların tazminat devri, takibi ve tahsili yapmasını şart koşan “ek madde 6” ile acentenin bu fonksiyonlarını sürdürmeleri engelleniyor.   Sigortacılık Kanunu’na yakın zaman önce 22.07.2020 gün ve 7251 sayılı kanunla eklenen […]Devamı Oku