Avatar

Prof. Dr. Samim Ünan

samim@sigortacigazetesi.com.tr

Acentenin sigorta alacağı takibine engel

Acenteler müşteriler için sigorta alacaklarının takibi ve tahsilinde yardımcı olabiliyor. Ancak Sigortacılık Kanunu’na 7251 sayılı kanunla eklenen, sadece görevlendirilen avukat ve sigortalının birinci dereceden yakınların tazminat devri, takibi ve tahsili yapmasını şart koşan “ek madde 6” ile acentenin bu fonksiyonlarını sürdürmeleri engelleniyor.   Sigortacılık Kanunu’na yakın zaman önce 22.07.2020 gün ve 7251 sayılı kanunla eklenen […]Devamı Oku

İşverenlerin ‘sorumluluk yerine kaza’ formülü

İşverenler, bazı durumlarda sorumluluk sigortası yerine kaza sigortası yaptırmayı tercih edebiliyor. Sorumlu kişi, sorumluluğuna yol açan olgunun gerçekleşmesi halinde zarar görenin yararlanacağı grup kaza sigortası gibi bir sigorta yaptırmış ve bunun primlerini ödemişse, o sigorta uyarınca zarar görene yapılacak ödeme oranında sorumluluğunun son bulması gerekiyor. Türkiye iş kazalarının ve buna bağlı ölüm ve sakatlıkların yüksek […]Devamı Oku

Siber saldırılarda sigortacılar yükümlülüklerine dikkat etmeli

Siber saldırı dünyadaki her şirket için en büyük tehdittir. Önümüzdeki beş sene içinde de her birey, yer ve nesne için en büyük tehdit haline gelmesi olasılığı bulunmaktadır. Teknoloji ilerledikçe “hacker” olarak adlandırılan siber dünyanın haydutları da ilerleme kaydetmekte, fakat güvenlik geride kalmaktadır. (Hacker karşılığı olarak “korsan” sözcüğünün artık dilimize yerleşmiş bulunduğunu görmekle birlikte, bu deyimin […]Devamı Oku

Asıl işi sigorta aracılığı olmayanların yetkileri belirsiz

Mesafeli akdedilen sigorta sözleşmeleri, mal ve hizmet satışı ile bağlantılı olarak sunulan sigortalar ve uzaktan satış cihazları ile pazarlama konularındaki düzenleme sektörün gündeminde. Ünan, asıl işi sigortacılık olmayan işletmelerin sigorta ürünü satış konusunda hangi yetkilerle donatılmış olacağının belirsiz olduğunu söyledi. Prof. Dr. Samim Ünan, 9 Mayıs tarihli ve mesafeli akdedilen sigorta sözleşmelerinde getirilen yeni düzenlemeyi […]Devamı Oku

Hesaplanamayan risklere güvence sağlanması beklenemez

Bir sigorta sözleşmesinin önceden hesaplanamayacak şekilde aynı anda çok sayıda ve toplamda çok yüksek tutarlara ulaşan zararlara yol açan haller için koruma sağlaması olağan koşullarda beklenebilecek bir husus değildir. Çünkü sigorta bir hesap işidir. Hesaplanamayacak durumlar sigortacıyı zorlar ve onu ezici bir yük altında bırakabilir.  Diğer taraftan bir sigorta sözleşmesi yapıldıktan sonra riziko nasıl daha […]Devamı Oku

Meslek hastalıklarında sorumluluk tartışması

Ülkemizde meslek hastalığından doğan sorumluluklar gelişmiş ülkelerden farklı olarak iş kazalarından doğan sorumlulukların gerisinde kalsa da bu durumun önümüzdeki dönemde değişeceği düşünülüyor. Meslek hastalığı tarafında rizikonun gerçekleşmesi ve sorumluluğun paylaştırılması konularında bazı anlaşmazlıklar ortaya çıkabiliyor.     Ülkemizde işverenler yalnızca iş kazaları dolayısıyla değil, çalıştırdıkları kişilerin maruz kaldığı meslek hastalıkları dolayısıyla da sorumluluk altına girmektedirler. […]Devamı Oku

Sigortada bilgilendirme zorunluluğu

Sigorta üretiminde bilgilendirme yükümlülüğü pek yerine getirilemiyor. Kaldı ki, tam anlamıyla yerine getirilmiş olduğunda sağlayacağı yarar da belirsiz. Geniş bir bilgilendirme zorunluluğu yerine bununla ulaşılması umulan amaca hizmet eden başka mekanizmaların getirilmesi gerekiyor. Devamı Oku

Uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuk ve tahkim (2)

Adli yargıya alternatif olarak öngörülen arabuluculuk ve sigortacılığa ilişkin tahkim yöntemleri, sigorta tüketicilerinin güvenini kazanabildikleri oranda başarıya ulaşabiliyor. Ancak şu anda bu güvenin yaratılmış olduğunu ileri sürmek çok zor. Bir alternatif uyuşmazlık çözümleme usulünün saydamlığı sağlaması; ucuz olması, uzun sürmeden sonuç vermesi ve uzmanlar eliyle yönetilerek sonuçlandırılması gerekiyor. Ancak, ne arabuluculuk ne de sigortacılığa ilişkin tahkim yöntemi bu gereklerin tümünü aynı anda yerine getirebiliyor. Devamı Oku

“Çifte sigorta”da Avrupa modeli

Sigorta edilmiş bir varlığın tekrar sigorta ettirilmesi durumunda, tazminat ödemelerinde “çifte sigorta” sorunu ortaya çıkıyor. Ülkemizde bu sorun sigorta sözleşmelerinin tarihsel sıralaması göz önünde bulundurularak çözülürken, Avrupa’da tüm sigortacıların sorumlu olduğu bir model kullanılıyor. Devamı Oku