Trafik sigortası evcil hayvan için tazminat öder mi?

Trafik sigortası poliçesi düzenleyen sigortacının, yaraladığı hayvanı tedavi ettiren araç işleteninin zararını tazmin etmesi formülü yürürlükteki uygulamayı yansıtmıyor olsa da hukuk bu çözüme doğru bir seyir izlemekte. “Hayvan hakları”, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de gittikçe daha geniş ölçüde savunulmaktadır. Bu sevindirici gelişmeyi memnunlukla karşılıyoruz. Hayvanların korunmasına yönelik hukuk kuralları ile ilgili olarak ülkemizde […]Devamı Oku

Bilgilendirme yükümlülüğünün kapsamı daraltılabilir

Türk Ticaret Kanunu’ndaki mevcut uygulamalar, bilgilendirme yükümlülüğü konusunda hatalı anlayış ve uygulamalara yol açabiliyor. Zorunlu sigortalarda bilgilendirme yükümlülüğünün kaldırılması ve poliçelerde teminat dışı hallerin sınırlandırılması, sigortalıların sağlık sigortası gibi branşlarda teminat dışı haller konusunda sürprizlerle karşılaşmalarını engellerken, şirketlerin de operasyonel yükünü azaltabilir. Bir önceki yazımızda sigortacının bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde hangi sonuçların doğması gerektiğini […]Devamı Oku

Sözleşme öncesi bilgilendirmede değişiklik ihtiyacı

Aydınlatma (sözleşme öncesi bilgilendirme) yükümlülüğü sigortacılıkta en çok tartışılan konulardan biri. Her ne kadar Türk Ticaret Kanunu aydınlatma yükümlülüğü maddelerinde sigorta yaptırana sadece 14 günlük itiraz hakkı verilse de, sigortalıyı yanlış bilgilendirmenin irade bozukluğuna neden olması nedeniyle Borçlar Kanunu’nda itiraz süresi 365 gün olarak görülüyor. Duraksamalara son vermek için yasal kurallarda değişiklik ihtiyacı bulunuyor. “Sigortacının […]Devamı Oku

Eksik sigortayla mücadele için “takseli sigorta”

Kurlarda yaşanan hareketlilik ve ekonomik piyasadaki dalgalanmalar nedeniyle ortaya çıkabilen eksik sigorta durumuna karşı alınabilecek önlemlerden biri takseli sigorta yani anlaşmalı değer üzerinden yapılan sigortalar. Anlaşmalı değer üzerinden yapılan sigortalar sigorta değeriyle ilgili çekişmeleri önlerken, sigortacının ödeyeceği tazminat tutarının saptanmasını kolaylaştırıyor. 1956 tarihli önceki Türk Ticaret Kanunu kara sigortalarını düzenlerken anlaşmalı değer (mutabakatlı kıymet) esasına […]Devamı Oku

Trafik’te zarar gören lehine değişiklikler maliyetleri artıracak

Zorunlu Trafik Sigortası Genel Şartları’nda yapılan değişiklikler, genel kanı dikkate alınırsa “zarar görenler” lehinedir. Sigortacılar; orijinal parça zorunluluğu, tazminat hesabı, değer kaybı ve sakatlanma teminatı başlıklarındaki değişikliklerin maliyetleri artıracağını ve tavan prim yükseltilmedikçe zarar etmelerine yol açacağını dile getirmektedirler. Uygulamada “Zorunlu Trafik (sorumluluğu) Sigortası Genel Şartları” kısaca (ZTSGŞ) olarak bilinen Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali […]Devamı Oku

Hızlı değer artışlarında eksik sigorta problemi

Ülkemizde son dönemde yükselen enflasyon ve artan fiyatlar, sigortanın en önemli konularından biri olan “eksik sigorta” problemini tekrar gündeme taşıdı. Sigortalanan aktifin değerinin hasar gerçekleştiği anda, anlaşılan sigorta bedelinden yüksek olması durumunda ortaya çıkabilecek eksik sigorta sorununa çözüm bulmak ve hızlı değer artışlarına uyum sağlamak için sigortalı ve sigortacıların farklı çözümleri bulunuyor. Sigorta hukukunda “eksik […]Devamı Oku

“Bütünleşik” bireysel emeklilik uygulamaları

Bireysel emeklilikte katılımcıları sistem içinde kalmaya özendirme ve sistemden ayrılmalarını önlemeye yönelik çözümlerle bireysel emeklilik sözleşmelerini daha elverişli ve daha fazla talep edilir hale getirmeye dönük çözümlerin olumlu karşılanması gerekir. Buna ilke olarak kimsenin itirazı olmaz. Fakat sayılan amaçları gerçekleştirmek için atılacak adımların doğru seçilmesi çok önemlidir. Son zamanlarda “bütünleşik” sıfatı bireysel emeklilik alanında sıkça […]Devamı Oku

Yangın Sigortası Vergisi tartışması çözüm arıyor

Belediyeler, sigorta şirketlerinin tarafı olduğu yangın teminatı içeren bütün sigorta sözleşmelerinin Yangın Sigortası Vergisi’ne (YSV) tabi olduğunu ve bu sözleşmeler uyarınca tahsil edilen tüm primlerin yüzde onunun kendilerine aktarılması gerektiğini düşünüyor. Buna karşılık sigorta şirketleri, yangın sigortalarında yalnızca yangın rizikosu karşılığında alınan primin vergi matrahı olabileceğini savunmakta. Ülkemizde yürürlükte olan vergilerden biri de “Yangın Sigortası […]Devamı Oku

Sigorta sözleşmeleri ve mal/hizmet satışıyla bağlantılı sigortalar

“Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler Ve Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik” hem sözleşme tanımında hem de mal ve hizmet bağlantılı ürün satışları hakkında hükümler içeriyor. İlki bir önceki sayımızda yayınlanan yazı dizimizin okumakta olduğunuz son bölümünde “Sigorta sözleşmeleri ve mal/ hizmet satışıyla bağlantılı sigortalar” başlığındaki düzenlemeler değerlendiriliyor. Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler Ve Mesafeli Akdedilen Sigorta […]Devamı Oku

Sigortacılık faaliyeti ve tüketici lehine yapılan sigorta sözleşmeleri

Sigortacılığın kapsamı, hangi sözleşmelerin sigorta sözleşmesi olduğunu düzenleyen “Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler Ve Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik” ihtiyari garanti taahhütleri gibi hizmetlerin satışı konusunda da önemli kurallar öngörüyor. İki ay boyunca yayınlanacak yazı dizimizin ilk bölümünde “Sigortacılık Faaliyeti ve Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri” hakkındaki değerlendirmelerimizi paylaşacağız. 31513 sayı ve 16 Haziran 2021 […]Devamı Oku