Tags : hukuk

Dali’nin sorumluluğu sınırlama fonu zararı karşılamakta yetersiz kalacak

Toplam zarar ve kayıpların milyar doların üzerine çıkacağı tahmin edilen kazada zarara yol açan Dali gemisinin donatanı, sorumluluğu sınırlama fonu kurarak bütün tazminat isteyenleri oraya havale edebilecektir. Dali gemisinin sorumluluğu sınırlama fonu muhtemelen (ilk hesaplamalara göre) yalnızca 48 milyon dolar civarında olacaktır. Bunun şimdilik en az 1 milyar dolar olarak tahmin edilen zararları karşılamakta çok […]Devamı Oku

Yürürlükte olan ZTS yeni işletenin sorumluluğunu bir süre daha temin

Noter aracılığıyla aracın devredilmesinde devralan yeni araç işleteninin devir tamamlanmadan önce sigorta yaptırması uygulanabilir çözüm niteliğinde. Fakat bunun denetlemesi çok mümkün olmayacaktır. Bu yüzden işleten değişikliği sırasında yürürlükte olan ZTS sözleşmesinin yeni işletenin sorumluluğunu bir süre daha temin ediyor olması yerinde bir çözümdür. Anayasa Mahkemesi’nin 23.1.2024 gün ve E. 2023/130 K. 2024/17 sayılı kararı ile […]Devamı Oku

“Tüketici kredilerinde sigorta güvencesi zorunlu olmalı”

Tüketici kredilerinin sigorta ile güvenceye bağlanması herkesin çıkarını koruyan bir çözümdür. Tüketici kredilerinde kefalet gibi çok tehlikeli sonuçlara yol açabilecek güvenceler yerine sigorta güvencesi her bakımdan uygun bir çözüm oluşturduğundan kanımızca zorunlu hale getirilmesi doğru olur. T.C. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tarafından verilen 10.04.2023 gün ve E. 2023/856 K. 2023/1011 sayılı kararın sigorta hukukçuları arasında […]Devamı Oku

“İlk riziko sigortasının avantajları kadar dezavantajları da var”

Daha ucuz olması, daha basit işleyişe sahip olması ve sigorta ettirenin ihtiyaçlarına daha uygun olması gibi avantajlara sahip ilk riziko sigortası, teminat limitinin sınırlı olması sebebiyle sigorta korumasının yetersizliğine ve hatta bazı durumlarda sigorta ettirenin zararın bir kısmına katlanmasına neden olabiliyor. Bu yüzden sigorta ettirenin ilk riziko sigortası yaptırmaya karar verirken değişik faktörleri dikkatle değerlendirmesi […]Devamı Oku

Otonom araçlarda sorumluluk kime ait?

Artık her alanda etkilerini gördüğümüz teknolojik gelişmelerin ulaşım alanındaki yansımalarından biri de otonom araçlar. Her gün birçok aracın karıştığı trafik kazalarında olduğu gibi otonom araçların yol açtığı bir kazadan zarar gören kişi veya kişilerin de zararlarını tazmin ettirebilmeleri gerekli. Otonom araçlar bakımından karşımıza çıkan sorun, sorumluluğun kim veya kimlere yükleneceğidir. Düşüncemiz, yapılacak düzenlemenin hem araç […]Devamı Oku

Nükleer felakette sigorta önleyici değil giderici işlev üstlenmekte

Ülkemizde son yıllarda nükleer enerjiye yönelik birtakım adımlar atılmakta. Bu kapsamda oluşturulan nükleer Sıgorta Havuzu’na sigorta şirketlerinin katılımının zorunlu olup olmayacağı önemli bir meseledir. Ek olarak sigorta, giderici iır işlev üstlenmektedir. Önleyici bir yönü yoktur. Kaldı ki, sigorta koruması ne kadar geniş olursa olsun, bir nükleer felâketin yarattığı zararları gidermede yetersiz de kalabilecektir. Bu bakımdan […]Devamı Oku

En sık görülen afetlere zorunlu sigorta getirilmesi devletin yükünü azaltır

Doğal afetlere karşı sigorta korumasının yalnızca isteğe bağlı sigortalar aracılığıyla elde edilmesi yerine bunlardan en sık görülenler için zorunlu sigorta mekanizması getirilmesi devletin afetlerle ilgili mevzuat çerçevesindeki yükünü de azaltacaktır. Afet sigortasının yaygınlaştırılması ile ilgili olarak sadece sigortanın zorunlu kılınması yeterli olmayacak, (etkili denetim yapılarak) öngörülen zorunluluğa uyulmasının sağlanması da lazım gelecektir. Hazine ve Maliye […]Devamı Oku

ZTS ile ihtiyari trafik sorumluluğu sigortasının uygulama alanları tartışmalı

ZTS teminat limitlerinin yetersiz kaldığı durumlarda devreye giren isteğe bağlı trafik sorumluluğu sigortası (İMM) ile ZTS’nin ‘uygulama alanlarının’ tartışmaya açık olduğu görülüyor. Kanımızca ZTS’nin, KTK m.91 fk.1 uyarınca işletenin tehlike esasına dayanan “ağırlaştırılmış objektif sorumluluğunu” kapsayacağı ve “genel hükümlerden kaynaklanan sorumlulukların” ZTS dışında kalacağı kabul edilmelidir. Bir önceki yazımızda ülkemizde en yaygın sigortalardan biri olan […]Devamı Oku

Trafik sigortası sigortalılar ve sigortacılar için dengeli olmalı ve yarar

Ülkemizde trafik sigortası en yaygın sigortalardan biri. Bu sigortadan çoğu sigortacı zarar etmekte ve bundan dolayı zarar edeceği belli olan bu sigortayı yapmak durumunda kalan sigortacılar için durum sürdürülebilir değil. Bu yüzden trafik sigortasının yaptıranlar ve sigortacılar açısından dengeli ve her iki tarafa yarar sağlayan bir hale gelmesi öncelikli sorunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Zorunlu […]Devamı Oku

ZTS primi sigortacıların zarar etmelerini önleyecek düzeyde olmalı

Zorunlu trafik sigortası primi sigortacıların zarar etmelerini önleyecek düzeyde olduğu takdirde, uygulamadaki sorunlar kendiliğinden son bulacaktır. Ancak bunu sağlamak ülkemizde bir türlü mümkün olamadığından sigortacılar bu sigortayı yapmaktan kaçınmaya ve bunun için direnme yolları bulmaya yönelmektedir. Ülkemizde çok uzun bir süreden bu yana zorunlu trafik sigortası (kısaca ZTS) ile ilgili çeşitli sorunlar yaşanmaktadır.  Aşağıda bu […]Devamı Oku