Tags : Adendum

“Kısmi çekiş hakkının şirketlerdeki uygulaması zor olacak”

BES’te kısmi çekiş hakkında konuşan Adendum Aktüerya Emeklilik Ve Danışmanlık Yönetici Ortağı Ve Aktüer Ali Haydar Elveren, “Kısmi çekişte şirketlere kendi çalışma koşullarıyla uygun olmayan belgelerin tedariki, kontrolü, tamamlanması gibi çok fazla prosedür içeren uygulamalar var. Bunlardan dolayı bu hakkın kullanımının daha sınırlı olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı. BES’te kısmi çekiş hakkında konuşan Adendum Aktüerya Emeklilik […]Devamı Oku

BES 2023 yılı Risk Envanteri’nde doğal afet riski ilk sırada

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından Bireysel Emeklilik Sistemi’nin 2023 yılı Risk Envanteri yayınlandı. Envanterde 2022 yılında 6’ncı, 2021 yılında 8’inci sırada yer alan “doğal afet riski” 2023’te ilk sırada yer aldı. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından Bireysel Emeklilik Sistemi’nin 2023 yılı Risk Envanteri yayınlandı. Risk tanımlarının, paydaş kuruluşlardaki iç sistemler biriminin değerlendirmelerine göre belirlendiği ifade […]Devamı Oku

BES’te işveren grup emeklilik sözleşmeleri özel avantajlar sağlıyor

Çalışanları için katkı payı ödemek isteyen işverenlere sunulan emeklilik planları, bireysel katılımcılara sunulan planlardan çok daha cazip koşullara sahip. Grubun çalışan ve katılımcı sayısı gibi kriterlere bağlı olarak yönetim gideri, giriş aidatı ve fon işletim gideri kesintilerinin düşük tutulması veya alınmaması şeklinde özel avantajlar sağlanıyor. İşveren grup emeklilik sözleşmeleri, 4632 sayılı kanun kapsamında işverenler tarafından […]Devamı Oku

BES’te fon değişikliği önem taşıyor

Değişen ekonomik konjonktürde bireysel emeklilik sisteminde getiri sağlayabilmenin en temel etmeni doğru zamanda fon değişikliği yapmaktır. Katılımcılar fon değişikliği hakkını kullandıkça, BES’ten elde edebileceği getiri miktarı da artıyor. Bireysel Emeklilik Sistemi’nde sözleşmesi bulunan katılıcımlar, birikimlerinin ve ödedikleri katkı paylarının fonlarını ve bu fonlardaki fon dağılımını yılda 12 kez değiştirme hakkına sahiptirler. Fakat katılımcılar arasında fon […]Devamı Oku

BES’te ek katkı hediye edilebilecek

SEDDK tarafından yayınlanan ‘Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genelge’ye yeni maddeler eklenerek, BES sözleşmelerine üçüncü kişiler tarafından hediye amaçlı katkı payı ödemesi imkânlı hale getirildi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yayınlanan 31.5.2022 tarih ve 2022/17 sayılı genelge ile “Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genelge” ye yeni maddeler eklendi. Bu sayede, BES sözleşmelerine […]Devamı Oku

Emeklilik şirketleri BES fon tavsiyesi verebilecek

7 Nisan tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile emeklilik şirketleri, bireysel emeklilik fon payları ile sınırlı olarak bireysel emeklilik katılımcılarına yönelik yorum ve tavsiyelerde bulunabilecek. 7.4.2022 tarih ve 31802 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin […]Devamı Oku

Vakıf-Sandıklar’dan BES’e aktarım avantajlı olacak

16 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan “Dernek, Vakıf, Sandık Ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemi’ne Aktarımlara İlişkin Genelge” ile Emeklilik Gelir Planı’na (EGP) aktarım kolaylaştırıldı. Bu kapsamda; pasif üye statüsündekiler veya pasif statüde olmamakla birlikte emekliliğe hak kazanmış olanlar veyahut 10 yıllık üyelik süresini ve 56 yaşını tamamlamış olanlar doğrudan EGP’ye aktarım yapabilecek ve hemen maaş […]Devamı Oku

BES’te fon değişikliği hakkı kullanılmıyor

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından yayınlanan fon dağılım değişikliği kullanım oranlarına göre, 2021 yılında gönüllü katılımlı bireysel emeklilik sistemindeki sözleşmelerin %91,8’inde hiç fon değişiklik işlemi gerçekleştirilmemiş. Sistemin başından itibaren en az bir kere fon dağılım değişikliği yapılan sözleşme oranı ise sadece %20. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2021 yılsonu itibarıyla açıkladığı veriler incelendiğinde, Türkiye nüfusunun giderek yaşlandığı […]Devamı Oku

Adendum Yönetici Ortağı Elveren: 60 bin TL’ye kadar en iyi

5N1S programımıza katılan Adendum Yönetici Ortağı Ali Haydar Elveren Sigortacı Gazetesi izleyicilerine özel bilgilendirmelerde bulundu. Elveren, bireysel emeklilikteki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. 5N1S programına konuk olan Adendum Yönetici Ortağı Ali Haydar Elveren bireysel emeklilik sisteminin durumu, devlet katkısının artırılması, 18 yaş altının BES’e katılımı ve bütünleşik BES konularında düşüncelerini paylaştı. BES’te ulaşılan 250 milyar büyüklüğündeki […]Devamı Oku

Adendum’dan BES katılımcılarına özel Fon Bilgilendirme Portalı

Emeklilik hayatına yönelik en cazip tasarruf aracı olan BES’in katılımcılarına özel olarak hazırlanan Fon Bilgilendirme Portalı’nı Adendum Kurucu Ortağı Ali Haydar Elveren anlattı. Bireysel Emeklilik Sistemi, devlet katkısı ve fon getirileri dikkate alındığı orta vadeli ve emekliliğe yönelik en cazip yatırım aracı olmaya devam ediyor. Adendum Teknoloji tarafından BES katılımcılarına özel olarak hazırlanan BES katılımcılarına […]Devamı Oku