Yıllık gelir sigortalarında Solvency-II koşulu

 Yıllık gelir sigortalarında Solvency-II koşulu

Hazine Müsteşarlığı tarafından, “Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge” 31.07.2015 tarihinde yayımlandı.
Bu genelgede, Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği’ne göre yıllık gelir sigortası sözleşmesi akdetmek isteyen şirketler, Müsteşarlığa yazılı olarak başvuruda bulunacaklar.
Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda, bilgi işlem altyapısı ile idari ve mali açıdan yeterli bulunanların, yıllık gelir sigortası sözleşmesi akdedebileceği ile ilgili uygulama esasları düzenlendi.
Bu genelgeyle; yıllık gelir sigortası satışını yapmak isteyen sigorta şirketleri, Avrupa Birliği Direktifinde tanımlanan “Solvency-II” koşullarının dikkate alınarak, Hazine Müsteşarlığınca belirlenen sermaye yeterliliği kriterlerinin sağlanması zorunluluğu getirildi.

DÜZENLENEN ŞARTLAR
Daha önce uygulanması çok defa ötelenen Solvency-II, Bankacılık Sistemi içerisinde Basel II ve Basel III ölçütlerine bağlı, bir sigorta veya reasürans şirketinin sahip olduğu varlık değerinin, yükümlülüklerini ve almış olduğu diğer riskleri karşılayabilecek yeterlilikte olup olmadığını gösteren, hem bir sermaye yeterlilik ölçüm sistemi hem de denetim mekanizmasının sağlıklı işlemesini sağlayacak bir sistem.
Solvency II sisteminin temel amacı, sigorta ve reasürans şirketlerinin finansal açıdan sürdürülebilir olmasını ve olası bir kriz döneminde bile şirket faaliyetlerinin en
düzgün şekilde yürütülmesini sağlamak.
Müsteşarlıkça yapılacak mali değerlendirmede, şirketin özsermaye tutarı ile özsermaye/gerekli özsermaye oranına dikkat edilecek ve şirketlerin özsermayesinin 100 milyon lira ve özsermaye/gerekli sermaye oranının %200’den büyük olma şartı aranıyor. Sadece, süreli irat ödeme teminatı içeren yıllık gelir sigortaları akdetmek isteyen şirketlerde bu şartlar aranmayacak.
Müsteşarlığın yapacağı bilgi işlem altyapısının değerlendirmesinde ise, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, şirketin bilgi teknolojileri altyapı yeterlilik raporunu ve kamunun ürün kapsamında yer alan güncel bilgilere ulaşması için gerekli bilişim alt yapısının oluşturulmasına ilişkin raporunu, Müsteşarlığın yapacağı görevlendirme sonrasında, en geç 1 ay içerisinde hazırlayacak.
Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliğinde, 56 yaş ve üzeri kişiler için, TL cinsinden tek prim karşılığında ömür boyu irat ödemesi yapan ürünler sunulurken, 56 yaşın altındaki kişilere TL veya yabancı para birimi cinsinden tek ya da taksitli prim ödemeleri karşılığında, bir varlık ya da varlık grubuna endeksli olarak ömür boyu veya belirli bir süre için irat ödeyen ürünlerin sunulacağı belirtiliyor. Söz konusu genelgede, her iki yaş grubu için de sunulabilecek ürünlerin detaylarına yer veriliyor. Sigortalının vefatı halinde lehtara, vefat tazminatının ödendiği ya da süreli veya ömür boyu irat bağlanacağı ürünlerin sunulabileceği de belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir

Leave a Reply