Tags : resmi gazete

Devlet destekli alacak sigortasının kapsamı genişletildi

KOBİ’lere yönelik devlet destekli ticari alacak sigortası, daha fazla işletmeyi destek kapsamına alacak şekilde genişletildi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) yönelik devlet destekli ticari alacak sigortasına ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı ve “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve […]Devamı Oku

Trafik sigortası primlerinde yüzde 25 artış

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmeliğe göre zorunlu trafik sigortası primlerine 1 Haziran 2022 tarihi itibarıyla Mayıs ayına göre %25 oranında artış yapılacak. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan değişiklikle 1 Haziran tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak azami […]Devamı Oku

BES’e 500 bin dolar yatıran yabancılar vatandaşlık hakkı kazanabilecek

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre BES’e 500 bin dolar yatıran ve 3 yıl sistemde kalan yabancılar vatandaşlık hakkı kazanabilecek. Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yönetmeliğe göre, en az 500.000 dolar veya karşılığı döviz tutarında katkı payını, kapsamı Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu […]Devamı Oku

Sigorta tahkim komisyonu bilirkişilik yönetmeliğinde değişiklik

Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. 18/4/2019 tarihli ve 30749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigortacılık Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Yönetmeliğinin 15. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklendi: “Bilirkişilik eğitimi MADDE 15/A – (1) Bilirkişilik eğitimi, beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan ve bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile […]Devamı Oku

TARSİM hasar fazlası destek primleri belirlendi

Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı 21.04.2022 tarihli ve 31816 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Tarım Sigortaları Havuzuna taahhüt edilecek hasar fazlası desteğine ilişkin prim oranları belirlendi. Karara göre Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu tarafından  onaylanan Risk Paylaşımı ve Reasürans Planına göre Havuz tarafından 1 Ocak 2022 ve 31 Aralık […]Devamı Oku

Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliğinde

Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğe göre Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “gemiler […]Devamı Oku

Nükleer enerjiye sigorta güvencesinde uluslararası standartlara geçildi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Nükleer Düzenleme Kanunu’nun 08/03/2022 tarihli ve 31772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla, ülkemizin taraf olduğu “Nükleer Enerji Alanında Üçüncü Kişilere Karşı Hukuki Sorumluluğa İlişkin Paris Sözleşmesi” (Paris Sözleşmesi) ve ek protokolleri ile uyumlu yasal altyapıya kavuştuğunu ve işletenin sorumluluğunun çerçevesinin netleştirildiğini açıkladı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme […]Devamı Oku

Trafik sigortasında azami prim Şubat ayında %20, gelecek aylarda %1,5

Trafik sigortası tarife esaslarına değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, 2021 yılının son günü Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre 2022 Şubat ayından itibaren geçerli olmak üzere Şubat ayı için trafik sigortası primleri %20 artırılırken, geriye kalan her ay için artış %1.5 olacak. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair […]Devamı Oku

Hayat grubu sigortaları yönetmeliğindeki değişiklik Resmi Gazete’de

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından düzenlenen “Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK), hayat grubu sigortaları yönetmeliğinde değişiklik yaptı. “Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliği’nin 3’üncü […]Devamı Oku

Kredi kullananın açık talebi olmadan kredi ile ilgili sigorta yaptırılamayacak

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), bireysel kredilerle bağlantılı sigortalar uygulama esasları yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) “Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan değişiklikle kredi kuruluşunun aracı olduğu kredi bağlantılı sigortalarda, Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik […]Devamı Oku