Tags : ey

Sürdürülebilir finans çağı gerçek anlamda şimdi başlıyor

Sektörde sürdürülebilir finans ve ESG ile ilgili tüm aktivitelerin büyük bir hız ve aciliyet kazandığını belirten EY Türkiye Denetim Bölümü Şirket Ortağı Fatih Polat, sürdürülebilir finans ve ESG konularının, değişen toplumsal gündem ve önceliklerle birlikte geliştiğini ve kapsamını genişlettiğini ifade etti. Sürdürülebilir finans ve çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim (ESG) konu başlıkları son dönemde finansal […]Devamı Oku

Sigorta şirketleri için yeni bir yatırım aracı: Vergi avantajlı TL

 EY Türkiye Finansal Hizmetler Sektörü Lideri Levent Atakan, birçok kurumsal yatırımcıya ciddi vergi avantajı sağlayacak, sigorta ve BES şirketlerine, TL yatırım fonlarından elde edilecek gelirlerde kurumlar vergisi istisnası sağlayan düzenlemelerin Resmi Gazete’de yayımlanarak 7394 sayılı Kanun ile yürürlüğe girdiğini söyledi. 2020 yılının Aralık ayından beri yapılan ve üçer aylık dönemlerle süresi uzatılan düzenlemeler ile TL […]Devamı Oku

Sigorta şirketleri UFRS 17 denetimlerine şimdiden başladı

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS 17) geçişin finans, muhasebe ve aktüeryal sistemler, performans ölçümü ve finansal raporlamaya yönelik işletim modelleri dahil olmak üzere sigorta şirketleri üzerinde geniş ölçekte etkileri olacağını vurgulayan EY Türkiye Aktüeryal Danışmanlık Hizmetleri Kıdemli Müdürü Büşra Kodaman, “Bu nedenle, 2022 yılı paralel izleme dönemleri için raporlama çalışmalarına başlamış olan sigorta şirketleri aynı […]Devamı Oku

EY: Planlama sürecindeki tüm paydaşlar iş birliği içinde hareket etmeli

EY tarafından hazırlanan “Sigortacılık Sektöründe Finansın Yeniden Tasarlanması: Güçlü bir planlama ve performans yönetimi yeteneği geliştirmek” (Finance in Insurance reimagined) başlıklı rapor yayınlandı. Rapor, planlama ve performans yönetimi yeteneği geliştirmenin sigortacılık sektöründe başarıya giden yolda taşıdığı önemi ortaya koyuyor. EY Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri Levent Atakan raporla ilgili olarak “Geleceğe yönelik güçlü, bilinçli ve […]Devamı Oku

Yangın Sigorta Vergisi’nde sular durulmuyor

Son dönemlerde yangınla bağlantısı olmayan sel, su baskını, kâr kaybı sigortası primleri gibi primlerin Yangın Sigorta Vergisi matrahına dahil edilmesinin istenmesinin tartışma konusu olduğunu söyleyen EY Türkiye Şirket Ortağı ve Finansal Hizmetler Sektör Lideri Levent Atakan, sigorta şirketlerinin bu konudaki itirazlarının ve hukuki süreçlerin devam ettiğini söyledi. Yangın Sigortası Vergisi (YSV) ilk defa 1666 yılında […]Devamı Oku

Sigorta şirketlerinin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasında finans yöneticilerinin etkinliği artıyor

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY (Ernst & Young), “Sigorta Şirketlerinin CFO’ları için Sürdürülebilir Finansman” (Sustainable Finance for the insurance CFO) başlıklı bir rapor yayınladı. Raporda, şirketlerin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim hedeflerine ulaşılmasında finans yöneticilerinin rollerinin öneminin her geçen gün arttığı vurgulandı. Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY (Ernst & Young), “Sigorta Şirketlerinin CFO’ları […]Devamı Oku

Müşteri beklentilerinden ekosistem yönetimine: Sigorta sektörünü neler bekliyor?

Hızla hareket eden sigortacılık sektörü hem küresel hem de yerel anlamda büyük bir dönüşüm sürecinin içinden geçiyor. EY Türkiye Danışmanlık Bölümü Direktörü Fatih Öğün, “Trendleri ve etkilerini anlamak, yapılması gerekenler konusunda doğru bir teşhis koymak gelecekteki başarı için anahtar niteliğindedir” dedi. Son iki yıl sigortacılık sektörü için hem küresel hem de yerel düzeyde oldukça hareketli […]Devamı Oku

EY: Reasürörler ekonomik zorluklara rağmen büyümeye hazır

EY analistleri, makroekonomik ve yapısal zorluklara, şiddetli rekabete ve devam eden teknoloji kaynaklı aksaklıklara rağmen, küresel reasüransın “amaca yönelik bir büyüme dönemi için hazır olduğunu” söylüyor. EY, son birkaç yıldaki dramatik gelişmelerden sonra, reasürörlerin büyük ölçekli değişimi birçok endüstri kıdemlisinin mümkün olduğunu düşündüğünden daha hızlı bir şekilde üstlenebileceklerini ve beklenmedik gelişmelerle başa çıkabileceklerini gösterdiklerini düşünüyor. […]Devamı Oku

Sektör insan, amaç ve teknoloji odaklı büyüyecek

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY, sigortacılık sektörünün geldiği noktaya ve önümüzdeki iki yılda izleyeceği rotaya odaklanan Küresel Sigorta Görünümü 2022 araştırmasını yayınladı. Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY, sigortacılık sektörünün geldiği noktaya ve önümüzdeki iki yılda izleyeceği rotaya odaklanan Küresel Sigorta Görünümü 2022 araştırmasını yayınladı. Araştırmada, ‘açık sigorta’, işgücü dönüşümü ve sürdürüDevamı Oku

UFRS 17 uygulama zorlukları ve ‘fırsatları değerlendirmek’

Gelecek yılın başında yürürlüğe girmesi beklenen UFRS 17 standartlarına uyum sağlamak için çalışmalar devam ediyor. Karışık olan standartlar ve bazı belirsizlikler nedeniyle pek çok şirketin uygulama kısmında zorluklarla karşılaştığını söyleyen EY Türkiye Aktüeryal Danışmanlık Hizmetleri Kıdemli Müdürü Büşra Kodaman, UFRS 17’nin aynı zamanda sektör için fırsatlar da barındırdığını ifade etti. UFRS 17’yi uygulamak birçok sigorta […]Devamı Oku