Stratejik kararların, eğitimle olan ilişkisi…

ŞİRKETLER stratejik kararlarını, ana hedeflerin belirlenmesi, şekillendirilmesi ve kaynakların nasıl bulunacağı ve kullanılacağı üzerine yoğunlaşarak verirler. Bu kaynakların dağılımında, iş birimlerinin ölçülebilir değerleri üzerindeki stratejik planlamalar ve uygulama süreçleri öncelikle dikkate alınması gereken kararlardır. Şirketlerin, olmazsa olmaz ana kaynağını oluşturan insan gücü kaynakları üzerinde alınan stratejik kararların uygulama ve ölçülebilir değerleri nelerdir ve nasıl kontrol edilmektedir? İnsan kaynakları birimleri, bireysel gelişim ve profesyonelleşme dönüşümünde, bilinen ve çok kullanılan yöntemlerin dışında neler yapmaktadır? Bu hedef doğrultusunda en önemli uygulamalardan birisi olan eğitim faaliyetlerinde ne kadar seçici davranmakta ve bunların ölçülebilir değerlerinde, tedarikçiyle sorumluluk alanını hangi parametrik değerlerde paylaşmaktadır?

Artık küreselleşen rekabete dayalı pazarlarda, işletmelerin rekabet yeteneğinin ölçülmesi ve buna göre stratejik hamlelerin yapılması kaçınılmazdır. Şirket hafızalarının canlı kalması ve sürdürülebilir bir şekilde korunması için gerekli olan, şirketlerin bireysel gelişime yapacağı eğitim faaliyetlerinden geçmektedir.

Eğitim kararlarını, yıllık faaliyet görevi bakışıyla değerlendirmek ve uygulamak yerine stratejik planlamaya dayalı, hangi ana hedef doğrultusunda almak gereklidir?

Bu kararları alırken, üç temel düşünce yönelimine bağlı kalınmalıdır.

 1. Uzun vadeli stratejik kararlar
 2. Yönetsel kararlar
 3. Eylemsel kararlar

Eğitim ve gelişim süreçleriyle ilgili alınacak kararların belirlenmesi aşamasında, ana hedeflerin başlangıçta belirlenmesi ve buna uygun hazırlıkların yapılması önemlidir.

Bu hedefler;

 • Şirket üst yönetiminin vizyoner bakışının önceden belirlenmesi ve sahiplenilmesi,
 • Eğitim faaliyetlerinde karar verme aşamalarına üst düzey katılımın ve sorumluluğu paylaşmalarının sağlanması,
 • Planlı eğitim yapma ve bunun uzun vadedeki dönüşümlerin kişiler üzerindeki değişimlerini öngörme,
 • Eğitim faaliyetlerini yöneten şirket çalışanlarının yeterliliklerinin ölçülmesi ve buna yönelik koçluk ihtiyaçlarının giderilmesi,
 • Şirket içi eğitici görev üstlenen kişilerin, uzmanlık seviyesinde bilgi ve becerilere sahip olmalarının artık yeterli olmayacağı düşüncesiyle, gelişimlerinin desteklenmesi
 • Şirket çalışanları için gelecek planları içerisinde, yeni gelişim fırsatları sağlayacak eğitim programlarının ve eğitim kurumlarının önceden belirlenmesine yönelik çalışmanın titizlikle yapılması için, danışmanlık hizmetlerinden faydalanılması,
 • Eğitim firması ve eğitici seçiminde, yeterlilik ve yetkinlik ölçütlerinin önceden belirlenerek değerlendirmeye ve hatta gerekli mülakatlara davet edilmelerinin sağlanması,
 • Bu değerlendirmeleri yapacak şirket içi çalışanların yeterli deneyim, beceri ve bilgi düzeylerine sahip olmalarına dikkat edilmesi,
 • Eğitimleri verecek kurum ve kişilerin şirket içi yetkililerle mevcut ilişkilerinde etik değerlere dikkat edilmesi,
 • Eğitim programının seçilmesinde ve uygulanılmasında eğitici kuruma gerekli özgürlük alanlarının sağlanması,
 • Eğitim kurumları ve/veya eğiticilerin şirket ana hedeflerini paylaşma konusunda istekli olduklarını göstermeleri, hatta gerektiğinde bunu ölçülebilir değerlerle göstermeleri,
 • Eğitim maliyetlerini, eğitim kurumlarının gösterdikleri performansa göre oluşturmaları, gerektiğinde hedef bazlı, fayda –maliyet üzerinden anlaşmaların hazırlanması.

Bu hedeflerin çoğunun önceden planlanması ve şirketin stratejik planlarının içinde yer alması büyük önem taşımaktadır. Bu hedeflerin gerçekleşmesi için gereken detaylara önümüzdeki yazılarımda ayrıca değineceğim.

İlginizi Çekebilir

Leave a Reply