Sosyal medyanın tüketici davranışı üzerindeki etkisi

SON yıllarda çevrimiçi ortamlar, kullanıcılar tarafından ticari açıdan yeni bir bakış açısıyla değerlendirilmektedir. Gelişimi ve çevrimiçi mağazaların ortaya çıkışı, kullanıcıları tüketiciye dönüştürdü. Ayrıca sosyal medyanın en önemli rolü tüketicilerin ve pazarlamacıların iletişim kurma biçimini değiştirdi. Bilgi toplumunda sosyal medyanın etkileri tüketicinin karar süreçlerini ve ürün değerlendirmelerini hissedilir bir şekilde etkilemektedir. Böylece sosyal medya, ortam iletişimi yoluyla ürün bilgisi elde etmek için yeni bir kanalın fırsatını sunmaktadır. Ayrıca, sosyal medyayı kullanan tüketicilerin, kullanılan ürün veya hizmetleri incelemeleri sonucunda, yaptıkları yorumlarla diğer alıcılar üzerinde önemli bir etkileme gücüne sahip olmaya başladıkları bilinmektedir. Tüketiciler aynı zamanda gelir, satın alma motivasyonu, şirket tanıtımı, şirket veya markanın sosyal ağlardaki varlığı, demografik değişken (yaş, cinsiyet, harcanabilir gelir vb.), işyeri ödeme yöntemi, mağaza türü (çevrimiçi veya çevrimiçi) gibi diğer psikososyal özelliklerden de etkilenmektedirler. Bilgiye geniş erişime, daha iyi sosyal ağlara ve gelişmiş iletişim yeteneklerine sahip toplumlarda sosyal ağlar; dünyanın her yerinden aynı ilgi, görüş ve hobilere sahip milyonlarca kullanıcıyı birbirine bağlayan web siteleri olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda dünyada aktif kullanıcı sayısına göre en popüler sosyal medya uygulamaları değerlendirildiğinde aşağıdaki sıralamayı yapmak mümkündür.

1. Facebook: aylık aktif kullanıcı sayısı 3,06 milyar

2. WhatsApp: aylık aktif kullanıcı sayısı 2,78 milyar

3. YouTube: aylık aktif kullanıcı sayısı 2,70 milyar

4. Instagram: aylık aktif kullanıcı sayısı 2,35 milyar

5. TikTok: aylık aktif kullanıcı sayısı 1,67 milyar

Kaynak: https://explodingtopics.com/blog/top-social-media-platforms

Kullanıcılar, belirli bir ürün, hizmet veya marka hakkındaki fikirlerini paylaşmak ve daha objektif bilgi kaynakları olarak görülen diğer tüketicilerle iletişim kurmak için sosyal medyanın benzersiz yönlerini ve olağanüstü tanınırlığını kullanmaktadır. Reklam ve tanıtım gibi pazarlama uygulamalarında devrim yaratmanın yanı sıra bilgi edinme ve memnuniyetsizlik ifade etme gibi satın alma sonrası davranışlara kadar tüketici davranışını da etkilemektedir. Bu amaçla oluşturulan bir sosyal medya kanalında çevrimiçi kullanıcıları arasındaki kişilerarası bağlantının sürdürülmesi, diğer insanlarla oluşturulan sosyal destek, arkadaşlık ve yakınlığa bağlı iletişimle elde edilen faydalar dahada artmaktadır.

Örneğin, sosyal medya web siteleri, bireysel tüketicilere kendi seslerini duyurma olanağı veren ve satın alma kararlarını kolaylaştıran, ürün bilgilerine erişim sağlayan herkese açık forumlar olarak fayda sağlamasının yanı sıra, bilgilendirme, video yükleme, karşılaştırma ve hizmete dönük takibin sürdürülmesinde de avantaj sağlamaktadır. Tüketicilere ulaştırılan avantajların yanı sıra, hizmeti veren işletmelere de farklı fırsatların sunulmasında aracılık etmektedir.

Yukarıdaki tartıştığımız değerlendirmeler çerçevesinde sosyal medyanın tüketiciler üzerindeki etkisini aşağıdaki başlıklarla da ifade edebiliriz.

  • Sosyal medya pazarlamasının uygun bir strateji olduğu; agresif geleneksel pazarlama ile şirketlerin tüketicileri sosyal medyaya yönlendirdikleri ve bu şekilde tüketici satın alma davranışını etkilediği,
  • Ayrıca, sosyal medya tüketicilerde güven ve yakınlık hissi oluşturarak tüketicilerin satın alma davranışı üzerinde etkisi olduğu,
  • Sosyal medya herhangi bir ürünün tüketici tarafından tercih edilmesini büyük oranda etkilemesine yönelik strateji geliştirilmesine kolaylık sağladığı,
  • Herhangi bir ürünün pazarlanmasında, sosyal medyanın çevrimiçi tüketici gruplarında davranışlara olumlu etkisi daha belirgin olarak hissedildiği,
  • Sosyal medyadaki mevcut reklamların tüketicilerdeki satın alma niyetlerini ve ağızdan ağıza iletişim noktasında etkisini olduğu, kabul edilebilinir.

Yorum yazın