Maden çalışanları zorunlu ferdi kaza sigortasındaki değişiklik yayımlandı

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar, Resmi Gazete’de yayınlandı. Yapılan değişiklikle, poliçe yürürlükteyken yapılan risk incelemesi sonucunda ilgili tesis asgari sigortalama şartlarını kaybederse mevcut sigorta teminatı askıya alınacak. Tesisin asgari koşulları yeniden sağlaması ve sigorta teminatının tekrar yürürlüğe alınması için daha önceden belirlenen süre 1 aydan 4 aya çıkarıldı. Bu süre zarfında teminat yürürlüğe alınmazsa tesis ruhsatını kaybedecek.

Değişiklikten önce, sigorta poliçesinin feshedildiği durumda, faaliyet ruhsatının, ilgili kamu kurumlarınca bir ayı geçmemek üzere belirlenecek sürede iptal edilmesi öngörülüyordu. Bu bölüm de “Sigorta poliçesinin düzenlenemediği veya sigorta poliçesinin feshedildiği durumlarda 1 inci madde uyarınca faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri durdurulur, sigorta poliçesi yapılıncaya kadar faaliyetlere izin verilmez ve faaliyeti durdurulan sahalarda 3213 sayılı Maden Kanununun ruhsat iptallerine yönelik ilgili hükümleri çerçevesinde işlem yapılarak ruhsatlar iptal edilir” şeklinde değiştirildi.

Yorum yazın