Kârlılığın düşmesi tüm dünyada endişe yaratıyor

Swiss Re, global sigortacılığın 2015 yılındaki durumunu incelediği ve 2016 ile 2017’ye dair öngörülerini paylaştığı yeni bir rapor yayınladı. Rapora göre, 2015 yılında hayat dışı sigortacılık, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde 2014 yılında olduğundan daha düşük bir büyüme oranı sergiledi. 2014 sonu verilerine göre %2.8 oranında artan hayat dışı prim üretimi, Swiss Re’nin tahminlerine göre 2015 sonunda %2.5 oranında büyüdü.
Gelişmiş ülkelerde, 2014’te hayat dışı üretim artışı %2 oranındayken, 2015 yılında %1.7’ye geriledi. Almanya, Fransa ve İngiltere’deki faiz oranlarının hafifçe yükselmesine karşın, Batı Avrupa sigorta pazarındaki büyüme belli belirsiz de olsa yavaşladı. İtalya’da, oto sigortalarına talebin azalması sonucunda üretim keskin bir düşüş gösterdi. İspanya ve Portekiz ise geçmişlerine kıyasla düşük büyüme oranlarından sıyrılmaya başladı. Büyümeleri hızlanan diğer büyük marketlerse Japonya, Kore ve Hollanda oldu.
Gelişmekte olan ülkelerdeki hayat dışı prim üretimi artışı, 2015 yılında %5.6’lık bir oranla önceki yıllara göre geride kaldı. Bunun temel sebebi, Latin Amerika ile Orta ve Doğu Avrupa’daki ekonomik durgunluktu. Yine de, Çin başta olmak üzere, gelişmekte olan Asya’da oto sigortalarına talebin artması sonucunda %12 oranında yüksek bir büyüme gerçekleşti. Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da hayat dışı prim üretimi %6 oranında artarken, Sahra Altı Afrika’da büyüme %4.5’ti.

YATIRIM GELİRLERİ DÜŞÜYOR
2015 yılında, hayat dışındaki yatırım gelirleri tahminen prim üretiminin %10.9’una geriledi. 2014’te bu oran %11.4 oranındaydı. 1999-2007 arasındaysa ortalamaya bakıldığında yatırım gelirleri, prim üretiminin %13.8 oranındaydı. Yatırım gelirlerindeki bu ciddi düşüşe, büyümesi yavaşlayan prim üretimi ve kârlılığın kötüye gitmesi yol açtı. Kötüleşen kârlılığın yanı sıra, 2013 ve 2014’te %9 olan özvarlık verimliliği de, 2015 sonunda %7’ye düştü.
Swiss Re, hayat dışı sigortacılıkta 2016 ve 2017 yıllarında da kârlılık konusunda sorunlar yaşanabileceğini öngörüyor. Özellikle doğal afetlerin yol açtığı hasarlar, ortalama seviyelerine geri dönerse kârlılıkta ciddi bir bozulma yaşanacak. 2016 ve 2017 yıllarında, kârlılık genel olarak şu anki seviyelerinde kalacak, özvarlık verimliliği de %6 civarında gerçekleşecek.

DÜŞÜK FAİZ ORANLARI YÜKSEK KÂRLILIĞA ENGEL
2015 yılında, global hayat sigortacılığında prim üretimi tahminlere göre %3.3 oranında gerçekleşti. Hayat sigortacılarının bilançolarının genel olarak güçlendiği görüldü. Swiss Re’ye göre, görülen iyileşmeye karşın, vasat ekonomik büyüme, düşük faiz oranları ve yasal değişiklikler sebebiyle pazar koşulları şirketleri zorlamaya devam edecek.
Ekonomik açıdan bakıldığında, düşük faiz oranları hâlâ büyük bir risk teşkil ediyor. Düşük faiz oranlarının yatırım gelirlerini baskılaması, kârlılığın da düşmesine yol açıyor. Faiz oranları yavaşça yükseliyor gibi görünüyor, ancak yine de geçmişteki standartlarına göre daha düşük kalacak. Yavaşça yükselen faiz oranları, yatırım gelirleri üstündeki etkisini de geç gösterecek.

GELİŞMİŞ PAZARLARDA HAYAT BRANŞI KÜÇÜLDÜ
Gelişmiş pazarlarda, hayat prim üretimindeki artış 2014 yılında %4.2’yken, Swiss Re’nin tahminlerine göre 2015 yılında bu oran %1.9’a geriledi. Avrupa kıtasındaki birçok sigorta pazarında ya büyüme yavaşladı ya da küçülme görüldü. Kanada ve Japonya’da da prim üretimindeki artış hız kesti. Avustralya’da, 2014’teki güçlü büyümenin ardından hayat sigortalarında prim üretimi azaldı. Buna, maluliyet ve gelir koruma ürünlerinin düşük performansı sebep oldu. ABD ve İngiltere’de, son iki yılda küçülen hayat sigortaları, 2015 yılında yine büyümeye başladı.
Gelişmekte olan pazarlarda, hayat sigortalarında prim artışı 2014 yılında %7.4 oranında gerçekleşmişti. 2015’teyse tahminlere göre bu oran %10.6’ya yükseldi. %13.2’yle prim üretiminde en çok artış gelişmekte olan Asya’da görüldü. Çin’de üretim %12 artarken, Hindistan’da artış %7.7 oldu. Latin Amerika’da üretim %8 oranında artarken, Orta ve Batı Avrupa’da hayat sigortaları %1.7 oranında küçüldü. Bu küçülmeye, enflasyon ve ekonomik durgunluk yaşayan Rusya yol açtı.

01-16-kartablo

 

01-16-kartablo2

 

 

KÜRESEL EKONOMİ İYİYE GİDİYOR
Swiss Re’nin makroekonomik ortamı da incelediği raporuna göre, küresel ekonomi önümüzdeki iki yılda güçlenecek. ABD ekonomisi makul bir hızda büyümeyi sürdürecek. 2015 sonu tahminlerine göre gayrisafi milli hasılası (GSYİH) tahminen %2.5 oranında büyüyen ülkede 2016’da bu oran daha da artacak. 2015 yılında, 2011’den bu yana geçirdiği en iyi yılı yaşayan ve %1.5 oranında büyüyen Euro Bölgesi, 2016’da %1.7 oranında büyüyecek. İngiltere’nin GSYİH artışı Euro Bölgesi ortalamasının üstünde kalacak, Japonya’daysa bu oran ortalamanın altında olacak. Çin’in büyümesiyse yavaşlayarak 2017’de %6.5 oranına kadar düşecek.
Gelişmekte olan pazarlara bakıldığında, Çin’in büyüme oranındaki düşüşe rağmen gelişmekte olan Asya’nın büyümesi hızlanacak. Orta ve Doğu Avrupa’ya bakıldığında, Rusya’daki ekonomik durgunluk 2016 yılında da sürecek. Bu durum, bölgedeki diğer ülkelerin yüksek büyüme oranlarına da gölge düşürecek. Hem 2016 hem de 2017 yıllarında, bölgenin büyüme oranları aynı seviyelerde seyredecek.

ORTADOĞU’DAKİ GELİŞMELERİN ETKİLErİ OLUMSUZ
Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da büyüme, jeopolitik gerilimler sebebiyle yavaşlayacak. Bu durum, en çok Suriye’yle sınırı olan Ürdün, Lübnan ve Türkiye gibi ülkeleri etkileyecek. Buna karşın, bölgedeki genel ekonomik durum 2016 ve 2017’de çok da kötü olmayacak. Gelişmekte olan Asya’dan sonraki en yüksek büyüme oranlarına sahip bölge olan Sahra Altı Afrika’ya bakıldığında, buradaki büyümenin de 2016’da daha iyiye gitmesi bekleniyor.
Bölgedeki düşük büyüme oranları yüzünden 2015’te ekonomik durgunluk yaşayan Latin Amerika’nın büyümesi 2016’da daha da yavaşlayacak. Özellikle Brezilya %1 oranında küçülecek. Bölgedeki Peru, Meksika, Kolombiya ve Şili gibi Pasifik kıyısındaki ülkelerde de büyüme kız kesecek.

Yorum yazın