Emeklilik yatırım fonları büyümeye devam ediyor

Türkiye Sermaye Piyasası 2014 raporu geçtiğimiz günlerde yayınlandı.  Raporda, 2014 yılında emeklilik fonlarının portföy büyüklüğünün, ilk kez menkul kıymet yatırım fonlarının toplam büyüklüğünü geçtiği belirtildi. 2012 ve 2013 yıllarında emeklilik yatırım fonları, toplam fon büyüklüğünün yüzde 40 ve yüzde 45.8’ini oluştururken, 2014 yılında bu oran yüzde 51.3 olarak gerçekleşmişti.
2014 yıl sonu itibarıyla toplam fon sayısı, 2013 yılına göre yüzde 3’lük bir azalış göstermesine rağmen, fon büyüklüğü yüzde 28.8’lik artışla 58 milyar liradan 74 milyar liraya yükseldi. Emeklilik yatırım fonları bazında bakıldığında ise, 2014 yılındaki toplam fon büyüklüğü, 2013 yılına oranla yüzde 44.2 artarak 38 milyar liranın üzerine çıkmıştı.
Emeklilik yatırım fonlarının büyüklük dağılımında en büyük payın, yüzde 33.45 ile Kamu Borçlanma Araçları (TL) fonlarında olduğu görülmekte ve söz konusu fonları, yüzde 29.8 ile esnek fonlar, yüzde 9.2 ile de likit fonlar izlemektedir.

EMEKLİLİK GELİRİ İÇİN YENİ BİR ALTERNATİF
Hazine Müsteşarlığı tarafından, kişilerin birikimleri karşılığında ömür boyu veya belirli bir süre için düzenli irat ödemesi yapmayı öngören yıllık gelir sigortalarına ilişkin usul ve esasları belirleyen “Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği” 1 Nisan 2015 tarihinde yayınlandı.
Bu yönetmelikle birlikte katılımcılara, tercih etmeleri halinde yaşadıkları sürece maaş veren sigorta ürünlerinin emeklilik ve hayat şirketleri tarafından sunulması bekleniyor. Bu ürünler yurtdışında, hemen başlayan ya da ertelenmiş olarak sunulabilmekte ve istenirse kişinin geride kalan eşine de verilmeye devam edilebilmekte.
Hayat branşında faaliyet gösteren Türkiye’de kurulu sigorta ve emeklilik şirketleri ile yabancı sigorta şirketlerinin Türkiye’deki teşkilatını kapsayan yönetmeliğe göre, yıllık gelir sigortası için faaliyet göstermek isteyen şirketler, Müsteşarlığa yazılı olarak başvuruda bulunacak. Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirme sonucu, yeterli bulunan şirketler yıllık gelir sigortası sözleşmesi akdedebilecek.
Teknik faiz oranı, sigorta süresi, ürün kapsamında verilen teminatlar ve ürünün diğer özellikleri dikkate alınarak, sigortacılık prensipleri dahilinde şirketler tarafından ihtiyatlı bir şekilde belirlenecek. Başlangıçta ürün fiyatlama aşamasında kullanılan teknik faiz oranı ile teknik karşılıklar için kullanılan teknik faiz oranı farklı olabileceği gibi, teknik faiz oranının asgari ve azami sınırları Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecek.
Yönetmeliğe göre, irat ödemeleri hemen başlayabileceği gibi en fazla beş yıl ertelenebilecek. İrat ödeme süresince veya irat ödemelerinin belirli bir süre ertelendiği ürünlerde, erteleme dönemi içerisinde sigortalının vefatı halinde lehtara vefat tazminatının ödendiği ya da süreli veya ömür boyu irat bağlandığı ürünler sunulacak.

Yorum yazın