DAMARLARINDA SİGORTA DOLAŞAN ÜLKE: FRANSA

Fransa, gelişmiş Batı Avrupa ülkelerine oranla bile son derece gelişmiş bir sigorta sektörüne sahip. Ülkenin en büyük hayat ve hayat dışı şirketleri aynı zamanda dünyanın da en büyükleri arasında bulunuyor. Genellikle büyük banka gruplarının iştiraki olması nedeniyle sermaye ve reasürans pazarlarına kolay ulaşımı olan bu şirketler, bankasürans ve diğer dağıtım kanallarını efektif olarak kullanabiliyor. Mevcut sigortalılık oranı ve sigorta penetrasyonu halihazırda yüksek seviyelerde olsa da, ağır bir şekilde artmaya devam ediyor. Fransız Sigorta Birliği’nin (FFSA) yayınladığı veriler birim bazlı hayat sigortası ürünlerinde güçlü bir büyümeye işaret ediyor. Küresel senet piyasalarındaki istikrarsızlığının ise önümüzdeki dönemde sigorta satışlarını nasıl etkileyeceği belirsizliğini koruyor. Şirketlerinin yoğun olarak ürün geliştirme süreçlerine ve inovasyona odaklandığı hayat dışı branşlarda da pozitif bir görünüm var. Bu sektördeki lider şirketler teknolojiye yüklü yatırımlar yapıyor.

PRİM ÜRETİMİNDE DÜNYADA 5. SIRADA
Fransa sigorta sektörünün önünde aşılması gereken bazı engeller de bulunuyor. Her ne kadar hayat ve hayat dışı branşların bu yıl da orta derecede büyüme kaydetmesi bekleniyor olsa da, kur dalgalanmaları ve dolar hareketlerinin sektörü negatif etkileme ihtimali bulunuyor. Durgun Fransız ekonomisi de büyümeye ayak bağı oluyor. Araştırma şirketi BMI tarafından hazırlanan Fransa Sigorta Sektörü Raporu’na göre ülkede GSYİH’nın bu yıl %1.3, 2015-2019 döneminde ise %1.4 seviyelerinde artması bekleniyor. Raporda, büyümedeki yavaşlığın sigorta şirketlerinin ekonomiye güveni azaltabileceği ve bunun da yatırımlara yansıyabileceğinin altı çiziliyor.
2014 yılında 270 milyar dolar prim üretimi gerçekleştirilen Fransa dünyada prim üretimi açısından 5. sırada yer alıyor. Bu dünyadaki prim üretiminin %5.6’sına tekabül ediyor. 2014’te 172 milyar dolar prim üretilen hayat branşı ise neredeyse hayat dışı sigortalarının 2 katı büyüklükte. Aynı dönemde hayat dışı sigortalarda üretilen prim 98 milyar dolar. Kişi başı üretlim prim miktarı ise yıllık 4 bin dolar seviyelerinde seyrediyor. Bu rakam ülkemizde 160 dolar.

MÜŞTERİYE CEVAP VEREBİLEN ŞİRKETLER KAZANACAK
Fransa’da karşılaştırma ve satış yapılabilen online sigorta sitelerine olan talep artış gösteriyor. Gelecek yıllarda Fransız sigorta şirketlerinin primlere odaklanması, dağıtım kanallarına yoğunlaşarak fiyatları düşürmesi. Hızlı bir şekilde artan rekabet ortamı ve daha talepkar olmaya başlayan müşteriler karşısında sigorta şirketlerinin yeniden yapılanması ve müşterinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek hale gelmesi gerekiyor.
Kaynak: BMI Fransa Sigorta Sektörü Raporu

FRANSIZ SİGORTA SEKTÖRÜ
ARTILARI
*  İstikrarlı politik sistem,
*  Ülkeyi çevreleyen kaliteli altyapı,
*  Vasıflı ve kaliteli işgücü,
*  Hükümet tarafından desteklenen sağlıklı rekabet
EKSİLERİ
*  Karmaşık iş hukuku,
*  Görece olarak yüksek vergi seviyeleri,
*  Aktif ve güçlü sendika yapısı,
*  Uzun süren bürokrasi süreçleri.
Kaynak: IHS Global Insight 2015 Mayıs raporu

SAĞLIK SİGORTALARI
Ülkede bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için bir sosyal güvenlik sistemi bulunuyor. Bunun yanında özel sigorta şirketleri de sağlık sigortası satışı yapıyor. Vatandaşların ulusal güvenlik poliçelerini kullanabilmesi için Fransız Sosyal Güvenlik Sistemi’ne kayıt olması gerekiyor. Kayıt olanlara, sağlık kurumlarında kullanabilecekleri bir sigorta kartı veriliyor.

OTO SİGORTALARI
Fransa’da oto sigortaları zorunlu ve oto sigortası yaptırmanın cezası tazminat ödemekten, hapis cezasına kadar gidebiliyor. Ülkede pek çok sigorta şirketi tarafından her ihtiyaca uygun oto poliçeleri sunuluyor.

KONUT SİGORTALARI
Ev sahiplerinin ya da kiracıların mutlaka sigorta konut sigortası yaptırması gerekiyor. Ülkede oldukça kapsamlı olan konut sigortaları konutlara ve içinde bulunan eşyalara gelebilecek tüm hasarları teminat altına alıyor.

ÖĞRENCİLERİNİ GÜVENDE TUTUYOR
Ülkede bazı konut sigortası poliçeleri çocukların okullarda başına gelebilecek bedeni hasarları da teminat altına alırken, diğer poliçeler düşük primlerle bu hizmeti ek olarak veriyor. Fransa’da okuyan öğrencilerin, her eğitim yılı başında sigorta poliçesi yaptırılırken verilen bir belge ya da sertifikayı okula takdim etmesi gerekiyor. Sadece derslere katılmak için bu süreç zorunlu olmasa da, okul dışı geziler ya da spor aktiviteleri için bu sürecin tamamlanması zorunlu.

SAYILARLA FRANSA
Nüfus: 66 milyon
GSYİH: 2.4 trilyon dolar
Kişi Başı GSYİH: 37 bin dolar
Kişi Başı Prim Üretimi: 2 bin 950 dolar
Dünya Sigorta Pazarındaki Payı: %5.66
Prim Üretimi: 270.5 milyar dolar
Hayat: 172.5 milyar dolar
Hayat Dışı: 98 milyar dolar
Sigortacılığın GSYİH’daki payı: %9.1
Hayat: %5.9
Hayat Dışı: %3.2

Yorum yazın