Sigorta sektöründe dijital çağ başlıyor

Bankacılık ve sigortacılık alanlarında, sektörün ihtiyaçlarının, sektörün kanaat önderleri ile birlikte tespit edildiği Bankasürans Türkiye 2015 Zirvesi, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) konferans salonunda gerçekleşti. Konuşmacılar arasında, Acerpro Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Acer ve TSB Başkanı Ramazan Ülger başta olmak üzere, bankasürans iş modellerini en iyi uygulayan şirketlerin temsilcileri yer aldı.
Bankasüransta Yükselen Trendler, Bankasürans Platformları ve Dijital Kanallar gibi başlıkların ele alındığı zirvenin açılış konuşmasını yapan Fatih Acer, “Bankalar için geliştirilen ve ilk olma özelliğine sahip teknolojilerin, acenteler tarafından da kullanılmaya başlanması ile sigorta sektörü için dijital çağ başlamış oldu. 2016 yılı sigorta sektörünün dijital arenada çığır açacağı bir yıl olacak” dedi.

BANKASÜRANS DİJİTALLEŞİYOR
Banka sektörü ve sigorta sektörünün ilk defa böyle geniş katılımlı bir zirvede buluştuğunu belirten TSB Başkanı Ramazan Ülger, “Türkiye’de yapılan poliçelerin %22’si bankalar kanalıyla yapıldığı için, sigorta sektörünün içerisinde bankacılık önemli bir yere sahip. Bankasüransta yüksek artış yaşayan branşların başında sağlık ve yangın gelmekte.
Banka kanalı, sağlık üretiminin %22’sini oluştururken, banka dışında bu oran %7. Yine konut ve yangın sigortalarında da, banka sektörü pazarın %55’ine hakim” diye konuştu.
Ramazan Ülger sözlerine şöyle devam etti: “Bankasürans, içinde bulunduğumuz dönemde, diğer dağıtım kanallarının aksine, mevcut pazarın paylaşılmasından ziyade, düşük primli ancak yüksek adetli satışlar ile pazarı büyütmüş ve pazar payı artışını sağlamıştır. Dijital bankasürans, bankasüransın güçlü yönlerini öne çıkaracak, zayıf yönlerini ise bertaraf edip fırsata çevirecek” dedi.

Yorum yazın