Bugünün yorgun liderleri

ŞU anda işletmeler için en temel sorun, kendilerini geleceğe taşıyacak vizyoner liderleri nasıl bulacak olmalarıdır.
Acımasızca mücadelenin gerçekleştirildiği, hatta bilek güreşi gibi, birinin kaybettiğinde oyun dışında kaldığı liderlik ortamında, hangi liderlerin masanın etrafında yer alacağının belirlenmesi gerekmektedir.
O halde öncelikle şu sorular cevaplandırılmalıdır. Şirketleri iyice yorgunluğa sürükleyen liderler halen taraftarlarına güven vermeye devam etmekte midir? Vizyon oluşturmaya devam edemeyen liderler, zorla yerlerinde oturtulmaya devam edilecekler mi? Başarısız olan sistem dışına ne zaman çıkarılacak? Hatta çıkarıldıktan sonra, yeni oyuncular yerine onların bıraktıkları kötü mirasın kaldırılması için yeniden güç kazandırılması için artan maliyetlerin üstüne su mu içilecek?
Bununla beraber, çağdaş liderliğin tanımı nasıl yapılmalı? Peter Drucker’ın dediği gibi hiyerarşik olarak yönlendirilen, bağlı kişilerin sayısının çokluğundan ziyade, şirketlerinin gelişmesi için çevresel ilişkileri ne kadar iyi yönettiği ile mi tarif edilmeli?
Hatırlayın lütfen, geçen hafta liderin güç kaynaklarından bahsetmiştim. Hatta bu kaynaklar, yönetim gücünü artırmak amacıyla en iyi şekilde nasıl kullanılmalıdır diye değerlendirmemi yapmıştım. Şimdilerde ise geleceğin çağdaş ve maratoncu liderlerinin yetişmesi için değişik “Lider Yetiştirme Programları” uygulanmakta.  Bu programların öncelikli amacı: Bulunulan organizasyon içinde yönetsel becerilerin uygulamaya geçirilmesini sağlamak ve liderlik etkinliği olan kişilerin liderlik tutum ve davranışlarını geliştirmektir. Bu eğitim programlarında, kişisel ve teknik iş becerileri yüksek, yetkinlikleri ile liderliğe yatkın adaylar, öncelikle tek tek belirlenmekte ve bunlarla uzun süreli beklentiler üzerinde anlaşmalar yapılarak katılımları sağlanmaktadır. Artık, liderlik eğitimlerine klasik yaklaşımların çok ötesinde profil belirleme araştırmalarına dayalı çalışmalar yapılarak bu eğitim programlarının içerik modülleri belirlenmektedir. Katılımcılar, 50 soruluk bilimsel araştırmalara dayalı  liderlik profil belirleme anketini doldurarak veri havuzunda değerlendirmeye göndermektedir. Bu veriler SPSS istatistiki değerlendirme yöntemleriyle değerlendirilmekte ve sonuçta grubun ortalama liderlik eğitim modüllerine yönelik ihtiyaçlar oluşturulmaktadır.
Bu modüllerde değerlendirilen ana konuları oluşturan liderlik yönetim ölçekleri, aşağıdaki şekildedir.
• Beceriye Dayalı Yönetim
• Ödüllendirilmede Adaletli Yönetim
• Liderlikte İletişim
• Güvenilir Liderlik
• Yardım ve Desteğe Dayalı Liderlik
• Uygulamada Koçluk
• Liderlikte Özgüven
• Güç Merkezli Yönetim
• Vizyoner Liderlik
Adaylardan elde edilen anketler sonucunda, ortalama değerler memnuniyete dayalı 5’li likert ölçeğiyle belirlenmekte ve 5 üzerinden 4.5 altı bütün değerlerde yönetim ölçeklerine göre eğitim ihtiyaçları belirlenerek program oluşturulmaktadır. Bu eğitim programının devamı olarak, adaylar yakından gözlemlenmekte ve iş zenginliğine gidilerek yeni sorumluluk alanları genişletilmektedir.
Sonuçta, çağdaş yönetimin gereği olarak, bugüne hazırlanan misyon liderliğin ötesinde, geleceğin yaratıcısı liderlik profillerinin oluşturulması, şirketler için hayat suyu olarak değerlendirilmektedir.
Son söz: Artık klasik yönetim yaklaşımlarından uzaklaşma zamanı, öyle değil mi?

Yorum yazın