BESBELLİ Destek Hayat Sigortası

Bireysel emeklilik sektörünün öncü şirketi Vakıf Emeklilik, pazara yepyeni ve farklı bir hayat sigortası sunuyor. Vakıf Emeklilik BESBELLİ Destek Hayat Sigortası ile BES katılımcılarının Bireysel Emeklilik Sistemi aracılığı ile emeklilik döneminde ulaşmak istediği birikim tutarını, vefat riskine karşı güvence altına alıyor.
BESBELLİ Destek Hayat Sigortası’na, faizli ve faizsiz seçenekleri olan Klasik BES’te Emeklilik Planı ve Armonik BES’te Emeklilik Planı’nı katılımcısı olan veya bu planlarla geleceklerini güvence altına alacak olan katılımcılar sahip olabiliyor.

DÜŞÜK PRİM ÖDEME VE VERGİ AVANTAJI
BESBELLİ Destek Hayat Sigortası, müşterilerine esnek teminat ve süre seçeneği, düşük prim ödeme ve vergi avantajları sağlıyor. Esnek teminat ve süre seçenekleri ile BES’te emekli olma yaşı (56) ve süresi (10 yıl) esas alınmadan tercihe göre serbestçe belirleniyor. Ürün uzun vadede satın alınabildiği gibi kısa vade için de satın alınabiliyor.
Her ay BES’teki tahmini birikim artarken BESBELLİ Destek Hayat Sigortası’ndaki aylık teminat tutarı düşüyor.  Ayrıca ödenen primin tamamı, ödeme yapılan ayda elde edilen ücretin yüzde 15’ini ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla gelir vergisi matrahından indirilebiliyor. BESBELLİ Destek Hayat Sigortası’ndan 18- 60 yaş arasındaki bireyler yararlanabiliyor. BESBELLİ Destek Hayat Sigortası ile Vakıf Emeklilik müşterilerinin vefat riski karşısında birikimleri yarıda kalmıyor.

Yorum yazın