2013’teki büyüme 2014’te de sürecek

Sigorta sektörü açısından hareketli bir yıl geride kaldı. Sigortacılık Kanunu ve Bireysel Emeklilik Sistemi’nde önemli değişiklikler yapıldı. Elementer branşlar büyümeye devam ederken, trafik sigortalarındaki zarar her çeyrekte daha da arttı. Kaskoda ise olumlu tablo görülmeye devam etti. Sektör kasko genel şartlarında yapılan değişiklikler gibi trafik branşında da bir düzenleme bekliyor.
Öte yandan, bu yıl 10’uncu yılını tamamlayan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 1 Ocak’ta başlayan devlet katkısı uygulamasıyla en iyi yılını yaşadı. Sistemden emekli olan kişi sayısı 7 bin 382’ye ulaştı. Sektör, şu anda ömür boyu maaş veremiyor. Ancak, ortalama yaşam sürelerine göre hazırlanacak planlarla emeklilik şirketleri önümüzdeki günlerde ‘ömür boyu maaş’ hizmeti vermeye başlayacak.
Sektör yöneticileri 2014 yılının çok daha iyi bir yıl olacağını belirtiyor. Kasko branşındaki kârın, hem primlerin daha doğru biçimde hesaplanması hem de maliyetlerin kontrolü sonucu oluştuğunu belirten Hazine Müsteşarlığı, “Yangın ve sağlık sigortalarındaki gelişmeleri de bu çerçevede ele almanın mümkün” şeklinde açıklamada bulundu. Önümüzdeki yıl beklentileriyle ilgili düşüncelerini aktaran Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Recep Koçak ise, özellikle oto sigortalarında sigorta şirketlerinin teknik sonuçlarının, hizmet kalitesinin ve sigortalı memnuniyetinin iyileştirilmesine yönelik projelere odaklandığını belirtti. Koçak, “Trafik kazalarında sigortalıların poliçesini satın aldığı şirketten hasarını doğrudan tazmin edebileceği sistemin geliştirilmesi gibi konularda analiz çalışmaları tamamlanmıştır. 2014 yılında bu projelerin uygulanmaya başlanması sektördeki en önemli gelişme olacak” şeklinde konuştu.
2014 yılında Türk sigorta sektörüne olan ilginin artacağını söyleyen Anadolu Sigorta Genel Müdürü Musa Ülken ise, şirketler arası rekabetin artarak devam edeceğini ifade etti. Ülken, sektörün, kasko sigortası genel şartlarında yapılan değişiklikler neticesinde çeşitlenen kasko ürünü ile 2014 yılında da büyüyeceği beklentisinde olduklarını da belirtti.
Sektörün nominal ve reel olarak büyüme trendinin 2014 yılında da süreceğini söyleyen Güneş Sigorta Genel Müdürü Serhat Süreyya Çetin, sektör olarak oto dışı branşlara doğru bir yönelimin mevcut olduğunu belirtti. Çetin, “Yeni yasal gelişmeler sonucu bina tamamlama sigortası gibi yeni branşların da gündeme gelmesi, diğer taraftan büyük projelerin devam etmesi piyasa büyüme trendinin süreceği düşüncesini pekiştiriyor” dedi.
Generali Sigorta Genel Müdürü Mine Ayhan da, 2014 yılı ile ilgili beklentilerini şu şekilde açıkladı: “Ekonomik krizin etkilerini hafifletmesiyle genel olarak daha umutlu bir döneme adım atıyoruz. Sektörümüz açısından da bu olumlu tablonun seyredeceğini umuyoruz.” 2013 yılı sonunda sektörün konsolide sonuçlarında teknik kâr veya zarar gerçekleşmesinin, özellikle trafik ve kaskodaki teknik sonuçlara paralel olacağını belirten Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, 2014’te dağıtım ve satış kanallarının toplam prim üretim içindeki paylarının da, 2013 yılına benzer bir şekilde devam edeceğini dile getirdi.
AIG Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Sema Bulutlu ise, bazı faktörlerin de özellikle oto sigortalarında zararı tetiklemeye devam edeceğini söyledi ve “Özellikle kaza tespit tutanaklarının taraflarca düzenlenmesi, SGK’ya devredilen prime rağmen, trafikte tedavi masrafına ilişkin olarak sigortacının sorumluluğunun bitmemesi ve yeni TTK gereği sigortacıya yüklenen bazı diğer ek sorumlulukları bu faktörler arasında sayabiliriz” şeklinde konuştu.

‘FİNANS SEKTÖRÜNDE EN ÇOK BES KONUŞULACAK’
Diğer taraftan, Bireysel Emeklilik Sistemi’nin önümüzdeki yıllardaki durumu hakkında görüş bildiren Axa Hayat ve Emeklilik Başkan (Teknik ve Operasyon) ve İcra Kurulu Üyesi Olgun Küntay, “Bugün BES fonlarının büyüklüğünün milli gelire göre yüzde 1.7 düzeyinde olduğunu göz önünde bulundurursak, 2023’te 400 milyar liralık fon büyüklüğü iddialı bir hedef. Fakat tasarruf amaçlı hayat sigortalarının BES’e benzer şekilde desteklenmesi, mesleki emeklilik planları sisteminin oluşturulması, gibi uygulamalarla 400 milyarlık hedef de geçilebilir” diyerek düşüncelerini aktardı.
Önümüzdeki 5 sene için finans sektöründe en çok konuşulacak konunun Bireysel Emeklilik Sistemi olacağını belirten Halk Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Nurullah Okur, devlet katkısı uygulamasının devam ettiği ve Bireysel Emeklilik Sistemi hakkında halkın bilinçlendiği sürece, sistemin önümüzdeki yıllarda da katılımda rekor kırmaya devam edeceğini ifade etti.

2013’TE ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

· 2013 Eylül sonu teknik sonuçlarına göre, sektör hayat dışı branşlarda 616 milyon lira kâr etti.
· Nisan ayında kasko genel şartları değişti. Altıncı ay sonuçlarına göre 360 milyon kâr eden kasko branşında, 9’uncu ay sonucundaki 511 milyon liralık kâr da yüzleri güldürdü.
· Trafik sigortasında fiyatların artırılmasına rağmen, 500 milyon liranın üstünde zarar gerçekleştirdi.
· Yangın sigortalarında 2012’nin 9’uncu ay rakamlarında görülen 272 bin liralık zarar da, her geçen dönem yükselerek kâra dönüştü ve 2013’ün üçüncü çeyrek rakamlarına göre 172 milyon liraya kadar ulaştı.
· 2013’ün altıncı ay rakamlarına göre kırmızı bakiye veren sağlık sigortasında, üçüncü çeyrekte 76 milyon liralık kâr elde edildi.
· Beklenen Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre özel sağlık sigortası sözleşmeleri aynı planla ömür boyu yenilenebilecek.
· SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarına ödenen fark ücretlerindeki artış ve bazı sağlık harcamalarının Genel Sağlık Sigortası kapsamı dışında kalacağına yönelik beklentiler nedeniyle, tamamlayıcı sağlık sigortasına ilginin 2014’te daha da artması bekleniyor.
· Yaklaşık 1 milyon yeni katılımcıyla Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki toplam üye sayısı 4 milyonu aştı. Sistemdeki fon tutarı 25 milyar lirayı geçti.

TRAFİKTE 2011’DEN BU YANA ORTALAMA FİYAT ARTIŞI YÜZDE 30

Dosya konumuzda trafik sigortası ve kasko Bileşik Yıllık Büyüme Oranlarını (CAGR-Compound Annual Growth Rate) hesapladık. 2009 ve 2011’den günümüze ayrı ayrı yaptığımız hesaplamalara göre, beş yıllık büyüme oranı kaskoda yüzde 10’a yakın bir oran çıkarken, son üç yıldaki prim artışı yüzde 12’yi buluyor.
Segmentlere ayırarak hesapladığımız trafik sigortasında prim artışındaki bileşik oranda daha çarpıcı sonuçlarla karşılaştık. Trafiğin genelinde 2009’da 179 lira olan ortalama prim, 2010’da 192 lira, 2011’de 198 lira, 2012’de 253 lira, 2013 yılındaysa 338 lira olarak gerçekleşti. Prim artışı hızı ise beş yılda yüzde ortalama yüzde 17, üç yıldaysa yüzde 30 çıktı.
Trafik sigortası araç bazında incelendiğinde, 8 milyon araçla en büyük segment olan özel otomobilde fiyatlar 2009’dan bu yana ortalama yüzde 14, 2011’den bu yana ise yüzde 22 arttı. En büyük prim artışı büyük otobüste yaşandı. Bu araç tipindeki bileşik artış 2009’dan bu yana yüzde 33, 2011’den bu yana yüzde 86 oldu. Öte yandan poliçe sayısı 2009-2012 arasında 52 binden 36 bine düştü.

Yorum yazın