Tüketici Kanunu sigorta sektörüne hangi yükümlülükleri getiriyor?

 Tüketici Kanunu sigorta sektörüne hangi yükümlülükleri getiriyor?

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanunda gayet net ve açık bir biçimde sigortacılık faaliyetleri de finansal hizmetler içinde değerlendiriliyor. Hal böyle olunca sigortacılar işlem yaparken sadece Sigortacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nu değil, aynı zamanda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u da dikkate almak zorundalar.
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, sigorta sektörüne pek çok yeni yükümlülük getiriyor. Üstelik bunların bir kısmı da halen yürürlükte olan Sigortacılık Kanun ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri ile de çelişiyor. Yeni kanun, zaman aşımından sözleşmenin sona ermesine, yargı yerinin belirlenmesinden birtakım sözleşmelerin sigorta yaptırılması şartına bağlanıp bağlanamayacağına kadar birçok alanda yürürlükteki mevzuat ile çelişik hükümler içeriyor.
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un özellikle 29, 42, 47 ve 49’uncu maddeleri ile 8’inci kısımdaki Tüketici Mahkemeleri ile ilgili düzenlemeler sektörü doğrudan ilgilendiriyor. Kanunun sigortacılık işlemlerini ne şekilde değiştireceğini sigorta ve hukuk uzmanları ile konuştuk.

İlginizi Çekebilir

Leave a Reply