Vakıf ve sandıklardan aktarımlar hızlanıyor

 Vakıf ve sandıklardan aktarımlar hızlanıyor

VAKIF ve sandıklardaki birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarlar, son dönemde emeklilik şirketlerinin üzerinde yoğun mesai harcadığı en önemli gündem maddelerinden biri durumunda. Aktarımı imkanlı kılan ilk düzenleme 14 Haziran 2007’de yürürlüğe giren 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile gerçekleştirildi. Sonrasında, 29 Haziran 2012’de yürürlüğe giren 6327 sayılı “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ve 29 Aralık 2012’de yürürlüğe giren yönetmelik değişikliği ile aktarım esasları ve aktarımda vergi istisnası uygulamalarına açıklık getirildi. Son olarak 18 Nisan 2013’te yürürlüğe giren “Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile aktarılan tutarın Bireysel Emeklilik Sistemi’nde tabi olacağı vergi uygulaması netleştirildi.
Vakıf – sandıklardan aktarıma yönelik tüm bu olumlu düzenlemelere ek olarak, sistemin kendi içinde gerçekleştirdiği yüzde 25 ek devlet katkısı, verginin sadece getiriler üzerinden alınması, giriş aidatı, yönetim ve fon işletim kesinti oranlarının aşağı çekilmesi gibi düzenlemeler vakıf ve sandıklar için sistemi oldukça cazip hale getirdi ve aktarım sürecinin hızlanmasına büyük katkısı oldu.
Sonuç olarak, iki vakıf veya sandığın aktarım yapacağı emeklilik şirketlerini belirleyerek aktarıma ilişkin prosedürel işlemlere başladığı ve yakında aktarımı gerçekleştirecekleri, bir diğer önemli vakfın ise aktarıma yönelik şirket seçim sürecinde olduğu sektörden edindiğimiz duyumlar arasında. Diğer taraftan, son aktarım tarihinin 31 Aralık 2015 olduğunu göz önüne aldığımızda, önümüzdeki yıl ve özellikle 2015 yılında aktarımların daha yoğun bir şekilde gerçekleşeceğini söyleyebiliriz.
2014 yılında Hazİne’den BES’e  2 mİlyar lİra devlet katkısı
Tüm bu düzenlemelerle vakıf-sandıklardan aktarımın önünü açan kamu otoritesinin, BES’e dair olumlu beklentilerini doğrulayan bir diğer haber ise 2014 yılına ilişkin bütçe görüşmelerinde geldi. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2014 Mali Yılı Bütçesi’ne yönelik sunuş konuşmasında Hazine Müsteşarlığı’nın 2014 yılı bütçe teklifinde devlet katkısı ödemelerine ilişkin olarak ayrılan tutarın 1.95 milyar lira olduğunu ifade etti. (Bu tutar her ne kadar yüksek gibi görünse de Genel Bütçe’den SGK bütçesine 2013 yılında aktarılacak 72 milyar liraya kıyasla oldukça düşük.)
Buradan hareket edilecek olursa 2014 yılında işveren grup emeklilik sözleşmeleri dışında Bireysel Emeklilik Sistemi’ne yapılacak toplam katkı payı ödemesine ilişkin beklentinin 7.8 milyar lira seviyesinde olacağı söylenebilir. 31 Ekim 2013 tarihi itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki (BES) toplam fon tutarının 25.1 milyar lira olduğu göz önüne alınacak olursa, devlet katkısının da etkisiyle birlikte önümüzdeki yıl süresince 10 milyar liranın Bireysel Emeklilik Sistemi’ne gireceği ve sistemin kartopu etkisiyle büyümeye devam edeceği görünüyor.

İlginizi Çekebilir

Leave a Reply