2014 beklentisi ‘SAĞLIK’lı

 2014 beklentisi ‘SAĞLIK’lı

2014’ün nisan ayı sonunda yürürlüğe girecek olan Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği sigortacılar ve sigortalılar için önemli değişiklikler getirecek. Hazine’nin, seyahat sağlık sigortası haricindeki özel sağlık sigortası uygulamalarına ilişkin usul ve esasları düzenlediği yönetmeliğe göre, sağlık sigortaları yenileme garantili ya da garantisiz olarak yapılacak. Şirketler artık ömür boyu yenileme garantisi alan vatandaşın aleyhinde değişiklik yapamayacak ve şartlar sigortalı aleyhine sonradan değiştirilemeyecek. Ayrıca, sigortalıyken ortaya çıkan hastalık ve rahatsızlıklarından ötürü hastalık ek primi uygulayamayacak. Bunların yanı sıra yenilemeden tahsilata kadar her konuda şirketlerin sigortalıları yazılı olarak bilgilendirmesi gerekiyor. Bu maddenin sigorta şirketlerini zorlayacağı düşünülüyor. Bir diğer husus da sigortalının yazılı onayı olmadan üçüncü kişi ve kurumlardan bilgi alınamayacak. Özel sağlık sigortası yaptırmak isteyen kişilerin tüm sağlık bilgileri ve geçmişte gördükleri tedavilere ilişkin kayıtlar, eğer sigortalı kabul ediyorsa, sigorta şirketlerine açık hale gelecek.
Bu yönetmelik değişikliğinin yanı sıra, hükümetin 2014 Programı’nın açıklanmasıyla, tamamlayıcı sağlık sigortasıyla ilgili gelişmeler olacağı da ortaya çıktı. Programın sağlıkla ilgili bölümlerinde, genel sağlık sigortasıyla ilgili bazı kısıtlamalara gidilmesinin planlandığı görülüyor. Planın gerçekleşmesi halinde, tüp bebekten diş tedavisine kadar tüm tedavi ve ilaç giderlerini karşılayan genel sağlık sisteminin kapsamı daraltılacak. Devletin teminat vermediği durumlarda tamamlayıcı sağlık sigortası devreye girecek.

‘ŞİRKET VE SİGORTALI ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ SAĞLAR’
6 ay sonra yürürlüğe girecek olan Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği hakkında, sektör yöneticilerinin görüşlerini aldık. Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Atilla Oksay, yönetmelikle beraber ömür boyu yenileme garantisinin asgari standartlarının belirlendiğini ifade etti. Oksay, bu sayede şirket ve sigortalı arasında uzun dönemli bir ilişki oluşacağını söyledi. Oksay konuşmasında ayrıca, tamamlayıcı ve destekleyici sigorta ürünlerinden beklenen faydanın sağlanabilmesi ve söz konusu ürünlerin penetrasyonunun artırılması için bazı düzenlemelerin de hayata geçirilmesi gerektiğinden de söz etti.

‘ÖZEL SAĞLIK SİGORTASINA GÜVEN ARTACAK’
Allianz Türkiye CEO’su Solmaz Altın, yeni düzenlemenin özel sağlık sigortacılığına olan güveni artıracağını söyledi. Bu durumun mevcut müşterilerin sistemde kalmasını sağlayacağını ve yeni müşterilerin sisteme girmesine yardımcı olacağını dile getiren Altın, Türkiye’deki özel sağlık sigortacılığının en büyük sorununun uzun yıllardır dar bir kitleye hitap etmesi olduğunu söyledi. Bu durum için, şirketlere ve kamu otoritesine önemli görevler düştüğüne dikkat çeken Altın, düzenlemede tamamlayıcı sağlık sigortasına olan teşvik sistemlerinin yetersiz olduğunu ve bu konuda sigortalılara yönelik özel teşviklerin olması gerektiğinden bahsetti.
Uygulamanın yolunun açılmasının olumlu bir gelişme olduğunu söyleyen Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Oğuz, uzun dönemde sigorta şirketlerinin lehine olsa da, şu an için sektöre olumlu bir etkisi olmayacağını ifade etti. Bu yeni uygulamanın şirketleri sıkıntıya sokup sokmayacağı hakkındaki görüşlerini aktaran Oğuz, yenileme garantisi alan sigortalılar için kullanıma bağlı herhangi bir tazminat ek primi alınması uygulamasının engellenmiş olmasının sorun yaratabileceğini belirtti. Oğuz, sigorta şirketlerinin hem özel şart değişikliği, hem de bireysel ve kurumsal poliçelerde sistemsel değişiklik yapması gerekeceğini sözlerine ekledi.

‘SİGORTALILARIN BİLGİLENDİRİLMESİ  KONUSU ZORLAYABİLİR’
Axa Sigorta Sağlık Müdürü Korhan Kömüksu ise konuyla ilgili olarak, Hazine’nin, gelecekte çıkacak bir hastalık veya tedavi yöntemi için şirketlerden taahhüt vermelerinin istenmesi konusunu yeniden ele alması gerektiğini söyledi. Kömüksu, yeni yönetmelik hakkında, “Tüketicilerin alım gücünde ciddi bir artış beklemediğimiz için yeni düzenlemelerin daha çok mevcut müşterilerin sistemden çıkışını azaltacağını, bu şekilde de sigortalı adedine pozitif bir katkısı olacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.
Güneş Sigorta Sağlık Sigortaları Grup Müdürü Elvan Atalay, yönetmelikteki, ek primin alınamaması ve özel şartların değiştirilememesi gibi düzenlemelerin şikayet sayısını azaltacağını söyledi. Atalay kısa sürede ömür boyu yenileme garantisi verilemeyeceğinin de özellikle altını çizerken, özel sağlık sigortalarının tamamında artış beklediklerini ifade etti. Atalay bunların yanı sıra, yeni dönemde sigorta şirketlerini zorlayacak noktalardan birinin sigortalıların bilgilendirilmesi olduğunu belirtti.
Ziraat Sigorta Bireysel Teknik Müdürü Dr. Necdet Özkan ise, ömür boyu yenileme garantisi şartlarının belli bir üretim hacmini yakalayamayan şirketleri zorlayacağını ifade etti. Özkan, sağlığın yaygınlaşması için ‘Temel Teminat Paketi’ ve tamamlayıcı sağlık sigortasının önemine de değindi.
SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SEKTÖRÜN ÖNERİ VE BEKLENTİLERİ:

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde olduğu gibi doğrudan prim ödemesine katkı yapıldığı bir teşvik modeli uygulanırsa, tamamlayıcı ve destekleyici sağlık sigortaları daha çok yaygınlaşabilir.
Sigorta şirketlerinin hem özel şart değişikliği, hem de bireysel ve kurumsal poliçelerde sistemsel değişiklik yapması gerekecek.
Sigortalı ömür boyu yenileme garantisine hak kazandıktan sonra mevcut şartlarda herhangi bir değişiklik yapılamayacağından, bu garantiyi içeren ürünlerde sigortaya ilk girişte yapılacak risk analizinin önemi artacak.
Aile hekimlerinin tamamlayıcı sigortada sevk zincirinin içerisinde yer almasının gerekliliği de vurgulanıyor.
Ürünler, ömür boyu yenileme garantisi veren ve vermeyen şeklinde tanımlanıyor. Ancak, alternatif olarak ömür boyu değil, uzun süreli yenileme garantili ürünler de oluşturulabilir.
Tamamlayıcı ve destekleyici sağlık sigortaları kapsamında, sağlık hizmet sunucularına ödenecek tutarlar için bir sınır belirlenmesi gerektiğinin de altı çiziliyor.

İlginizi Çekebilir

Leave a Reply