“UFRS 17 karşılaştırılabilirliği ve şeffaflığı artıracak önemli bir başarı”

 “UFRS 17 karşılaştırılabilirliği ve şeffaflığı artıracak önemli bir başarı”

UFRS 17, sigorta şirketlerinin mali tablolarını daha karşılaştırılabilir ve şeffaf hale getirmeyi amaçlıyor. Tek bir muhasebe standardının geliştirilmesinin, sigorta sektöründe şeffaflığı ve karşılaştırılabilirliği artıracak önemli bir başarı olduğunu belirten EY Türkiye Aktüeryal Danışmanlık Hizmetleri Kıdemli Müdürü Büşra Kodaman, “Bu başarılı uygulamanın sağlanması; düzenleyiciler, standart belirleyiciler, şirketler ve yatırımcılar gibi tüm paydaşların iş birliğini gerektiriyor” dedi.

Sigortacılık sektöründe, sigorta sözleşmelerinin muhasebesi çok kritik bir konu ve bu alanda ciddi gelişmeler gündemde. Bir yıldan kısa bir süre içinde UFRS 17 sigorta sözleşmeleri, yürürlükteki UFRS 4 sigorta sözleşmelerinin yerini alacak ve sigorta sözleşmelerinin muhasebesini temelden değiştirecek. UFRS 17, sigorta şirketlerinin mali tablolarını daha karşılaştırılabilir ve şeffaf hale getirmeyi amaçlıyor. UFRS 17’yi ele alan EY Türkiye Aktüeryal Danışmanlık Hizmetleri Kıdemli Müdürü Büşra Kodaman, birçok sigorta şirketinin bu değişikliğe hazırlandığını, implementasyon projelerini henüz tamamlamamış olanların ise bu süreçte önemli bilgiler edindiğini belirtti. Kodaman, UFRS 17’nin etkileriyle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“İmplementasyondan elde edilen önemli bulgu ve deneyimler nelerdir?

UFRS 17’nin uygulanması; BT sistemleri ile finans fonksiyonunun mimarisi ve gereksinimleri üzerinde geniş bir etkiye sahip olacaktır. Bu, sigorta poliçesi yönetim sistemlerinden aktüeryal modellere, genel defter ve konsolidasyon sürecine kadar olan süreçleri içerir. Birçok sigorta şirketi de iş, finans ve BT sistemlerini sürece entegre etmek için büyük dönüşümlere yatırım yapıyor. UFRS 17’nin finansal tablolarda raporlanan rakamları nasıl değiştireceği ve bu değişikliklerin yatırımcılara nasıl aktarılacağı da önemli bir sorudur. Raporlanan rakamlar önemli ölçüde değişmese bile, UFRS 17 birçok yeni bilgi ve dipnot içeriyor. Bu durum, implementasyonunun başarılı olması için ciddi bir çaba gerektiğini gösteriyor. Birçok sigorta şirketi, UFRS 17 standardını uygularken bir yandan da UFRS 9 finansal araçlar ve UFRS 15 müşteri sözleşmelerinden hasılat standartlarını da uygulamaya devam edecektir. Sigorta yükümlülükleri ile bunları destekleyen yatırımlar arasındaki etkileşim göz önüne alındığında, sigorta şirketlerinin birlikte değerlendirilmesi gereken değişikliklerle başa çıkması gerekiyor.

Paydaşlar UFRS 17 hedeflerinin karşılandığını düşünüyor mu?

UFRS 17; Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından, sigorta şirketlerinin mali durumlarının ve performanslarının şeffaflığını artıracak ve mali tablolarını hem sigorta şirketleri hem de diğer sektörlerle daha karşılaştırılabilir hale getirecek bir global sigorta standart oluşturma hedefiyle yayınlandı. Sigorta şirketleri, karşılaştırılabilirliği düşük çeşitli eski tip uygulamalarla yollarına devam ediyor. Öte yandan pek çok sigortacı, yeni standardın karmaşıklığı göz önüne alındığında, şeffaflığın artırılması hedefinin ne ölçüde karşılanacağını değerlendirirken aynı zamanda implementasyonun maliyetiyle ilgili tahminlerde bulunuyor. IASB, sigorta ürünleri için tek bir muhasebe standardı geliştirmek adına 20 yıldan uzun bir süre boyunca çalışmalar yürüttü. Bu sürede, bu alanda küresel çapta birçok değişiklik yaşanmasının sonucunda, IASB, dünyanın farklı bölgelerindeki sigorta şirketlerinin düzenleyici gereksinimlerine uyum sağlamalarına olanak tanıyacak bir yaklaşım benimsedi. Bu yaklaşım, yerel gereksinimlere uyum sağlarken finansal beyanlar arasında tutarlılık ve karşılaştırılabilirlik sağlamayı amaçlıyor. Sonuç olarak, bu standardın geliştirilmesi, sigorta sektöründe önemli bir başarıdır. Ancak bu başarılı uygulamanın sağlanması tüm paydaşların iş birliğini gerektiriyor. Şeffaflık açısından, pek çok paydaş UFRS 17’nin kayda değer bir fark yaratacağına inanıyor çünkü sigorta şirketleri sürekli olarak cari tahminleri kullanacak, sigorta yükümlülüklerini yerine getirecek ve bunun sonucunda oluşturulan yeni dipnotlarla, kâr elde etme biçimleri, varlık ve yükümlülük bileşimleri hakkında daha fazla bilgi elde edebileceklerdir. Etkilerin tam olarak görülebilmesi ise birkaç yıl alacaktır. Bunun nedeni, piyasa uygulamalarının ortak bir noktada birleşmeye başlaması ve geçişe özel sağlanan kolaylıkların etkisinin azalmasıyla birlikte, karşılaştırılabilirliğin zamanla artacak olmasıdır. Ayrıca, UFRS 17’nin sigorta şirketlerinin finansal tablolarının karşılaştırılabilirliği açısından diğer sektörlere daha yakın hale gelmelerine de yardımcı olacağı öngörülüyor.

Şimdiye kadar uygulamadan çıkarılan dersler nelerdir?

Bugüne kadar en çok dikkate alınması gereken ders, şirketlerin bu standardın çalışma şeklini ilk defa sonuçlar üretilene kadar tam olarak kavrayamayacağıdır. Sigortacıların deneyimlerine göre, sonuçlarda her zaman rasyonel rakamlarla karşılaşılmıyor. Daha büyük ölçekli bazı hayat sigortası şirketlerinin deneyimleri ise, birkaç defa test sonuçlarından elde edilen rakamların anlam kazanmaya başladığını işaret ediyor. Bu nedenle, UFRS 17 rakamlarının mümkün olan en kısa sürede istikrara kavuşmasını sağlamak kritiktir. İmplementasyonun planlanandan daha uzun sürmesinden dolayı şirketler için bu dönüşüm zorlayıcı olabilir ancak gecikme periyodunun uzaması da gelecekte daha fazla soruna neden olabilir. Deneyimlerden çıkarılan ikinci önemli ders, sonuçların denetlenmesi gerekeceği ve bunun ek zaman ve kaynak ihtiyacı doğuracağıdır. 2023’ün 3. çeyreğinde şirketlerin, yürürlüğe girme tarihinde (1 Ocak 2022) beklenen etki hakkında piyasaya bilgi vermeye başlayacakları ve UFRS 17 kapsamında açılış bilançoları ile karşılaştırmalı rakamlar hakkında bilgi verecekleri konusunda bir fikir birliği sağlandı. Şirketler, bu bilgileri üretip anlamalı ve finansallar yayınlanmadan önce denetlenmesi için yeterli zaman olduğundan emin olmalıdır. Dikkate alınması gereken bir diğer faktör ise, implementasyon sürecinde oluşabilecek aksaklıklar ve beklenmedik durumlar hesaba katılarak iyi bir zaman planlaması yapılmasıdır. Geçiş sürecinde bazı şirketler, ilk bildirilen rakamların alternatif çözümler kullanılarak raporlanması gerekebileceğini ve sürecin otomatize edilmesi için ekstra zaman gereksinimi oluştuğunu fark etti. Bu, 2018’de diğer sektörlerdeki UFRS 9 implementasyonunda da benzer şekilde karşılaşılan bir durumdur. Buna ek olarak, şirketler implementasyon sürecinin kolaylaştırılması için tek bir tedarikçinin çözümünden daha fazlasına ihtiyaç duyuyor.

Sigorta şirketleri nelere odaklanmalıdır?

Temel amaç, gerçeği yansıtan geçiş rakamlarının üretilmesidir. Bu nedenle şirketler, tüm iş birimlerinin projede efektif yer almasını sağlamalıdır. Erken başlayan şirketler de dahil olmak üzere tüm şirketler, hâlâ sürece dair çeşitli engel ve zorluklarla karşılaşabiliyor. Bu nedenle, şirketlerin mevcut hızlarını koruyarak geçiş tarihine kadar projeye odaklı bir yaklaşım içinde olmaları gerekiyor. Önümüzdeki aylar için önemli bir kaynak sıkışıklığı beklendiğinden, erken planlama yapmak ve kaynakları güvence altına almak önemli olacaktır. Özet olarak, sigorta şirketlerinin mali durumlarının ve performanslarının daha şeffaf bir şekilde ele alınması ihtiyacından doğan UFRS 17, sigorta sözleşmelerinin muhasebesinin tamamen elden geçirilmesini de gerekli kıldı. Yeni dipnotlardaki iyileştirilmiş bilgiler, mali tabloların diğer sigorta şirketleri ile daha fazla karşılaştırma yapılabilmesine olanak sağlayacaktır. Sigorta şirketlerinin de analistlere ve mali tablolarının diğer kullanıcılarına standartla birlikte gelen yeni bilgileri yorumlamaları ve bu bilgilerin mevcutta edindikleri bilgilerle nasıl bir ilişkisi olduğunu anlamaları için yardımcı olması gerekecektir.”

İlginizi Çekebilir