Tags : ufrs 17

VUK enflasyon muhasebesini beklerken

Enflasyon muhasebesi ve UFRS 17’ye ilişkin değerlendirmelerde bulunan EY Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri ve Vergi Bölümü Şirket Ortağı Levent Atakan, UFRS 17 geçişinin ve birçok özellikli durumu barındıran sigorta şirketlerinin var olan VUK düzenlemeleri ile enflasyon düzeltmesi yapmasının ileride çözülmesi gereken birçok vergisel sorun yaratacağını belirtti. Enflasyon muhasebesinin vergisel etkileri hakkında konuşan EY Türkiye […]Devamı Oku

“UFRS 17 karşılaştırılabilirliği ve şeffaflığı artıracak önemli bir başarı”

UFRS 17, sigorta şirketlerinin mali tablolarını daha karşılaştırılabilir ve şeffaf hale getirmeyi amaçlıyor. Tek bir muhasebe standardının geliştirilmesinin, sigorta sektöründe şeffaflığı ve karşılaştırılabilirliği artıracak önemli bir başarı olduğunu belirten EY Türkiye Aktüeryal Danışmanlık Hizmetleri Kıdemli Müdürü Büşra Kodaman, “Bu başarılı uygulamanın sağlanması; düzenleyiciler, standart belirleyiciler, şirketler ve yatırımcılar gibi tüm paydaşların iş birliğini gerektiriyor” dedi. […]Devamı Oku

Enflasyon muhasebesi ve UFRS 17 yeniden gündemde

Rafa kaldırılan enflasyon muhasebesi ve UFRS 17 yeniden gündeme geliyor. Her iki uygulama da birtakım avantaj ve dezavantajlarıyla beraber 2023 yılında yürürlüğe girecek. Enflasyon, en basit biçimde paranın satın alma gücünün düşmesi olarak tanımlanıyor. Enflasyon ortamında mal ve hizmetlerin genel fiyat düzeyi yükselirken paranın satın alma gücü düşüyor. Özellikle gelişmekte olan ekonomileri etkileyen ve hiç […]Devamı Oku

Sigorta şirketleri UFRS 17 denetimlerine şimdiden başladı

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS 17) geçişin finans, muhasebe ve aktüeryal sistemler, performans ölçümü ve finansal raporlamaya yönelik işletim modelleri dahil olmak üzere sigorta şirketleri üzerinde geniş ölçekte etkileri olacağını vurgulayan EY Türkiye Aktüeryal Danışmanlık Hizmetleri Kıdemli Müdürü Büşra Kodaman, “Bu nedenle, 2022 yılı paralel izleme dönemleri için raporlama çalışmalarına başlamış olan sigorta şirketleri aynı […]Devamı Oku

UFRS 17 uygulama zorlukları ve ‘fırsatları değerlendirmek’

Gelecek yılın başında yürürlüğe girmesi beklenen UFRS 17 standartlarına uyum sağlamak için çalışmalar devam ediyor. Karışık olan standartlar ve bazı belirsizlikler nedeniyle pek çok şirketin uygulama kısmında zorluklarla karşılaştığını söyleyen EY Türkiye Aktüeryal Danışmanlık Hizmetleri Kıdemli Müdürü Büşra Kodaman, UFRS 17’nin aynı zamanda sektör için fırsatlar da barındırdığını ifade etti. UFRS 17’yi uygulamak birçok sigorta […]Devamı Oku