Türk Nippon’dan yabancılara özel sağlık sigortası

11 Nisan 2014’te yürürlüğe giren, yabancı uyruklu vatandaşlara “özel sağlık sigortası yaptırma zorunluluğu” kapsamında; Türk Nippon Sigorta “Sağlığım Sizde Sigortası’’ ürününü tüketiciye sunuyor. Bir süredir sağlık branşında da mevcut lisansını kullanarak aktif olmayı hedeflediklerini söyleyen Türk Nippon Sigorta Teknik, Reasürans ve Hasar Grup Müdürü Murat Dinç ürün hakkında, “Sınırları 6458 numaralı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu tarafından çizilen ve Türkiye’de ikamet eden ya da ikamet etmek isteyen yabancı ülke vatandaşları için ayakta ve yatarak tedavilerin karşılanacağı, sektör için de çok yeni olan bu ürünle başlamayı fırsat bilerek değerlendirmek istedik” dedi.
Dinç poliçeyi şöyle açıkladı: “Teminat özetle; Türkiye’de ikamet eden ya da ikamet etmek isteyen yabancı ülke vatandaşları için hastalık ya da kaza durumunda oluşabilecek muayene, tedavi ve bakım giderlerinin ayakta ve yatarak tedavilerinin karşılanacağı bir sağlık poliçesi.”
Yeni ürünlerinin ortaya çıkışı ile ilgili bilgi veren Dinç şunları söyledi: “Ülkemizde yaşayan veya yaşamak için adım atan yabancı uyruklu kişilerin bu alanda bir güvenceye ihtiyacı olduklarını biliyorduk, ürün oluşturma ihtiyacımız ise Türkiye’ye çalışma ve oturma amaçlı gelen yabancı uyruklu kişilere kalacakları süreyi kapsayan bir özel sağlık sigortası yaptırmayı zorunlu kılan uygulamayla birlikte doğdu.” Dinç şöyle devam etti: “Yeni yasa ile birlikte oturum izni veya ikamet tezkeresi için başvuran yabancı uyrukluların genel sağlık sigortası yaptırmaları zorunlu hale getirildi. Yasa ile birlikte ikamet tezkeresine veya oturma iznine hangi süreyle başvurulduğuna bakılmaksızın 1 yıllık genel sağlık sigortası poliçesinin evraklarla birlikte sunulması gerekiyor. Bu sağlık sigortası ibraz edilerek ikamet izni alınmakta ya da süresi uzatılmaktadır.”

ANLAŞMALI KURUMLARDA YATARAK TEDAVİ LİMİTSİZ
Dinç özel sağlık sigortası hakkında şunları söyledi: “Yaptırılacak özel sağlık sigortasının kapsaması gereken en düşük teminat yapısı ve iptal koşulları gibi ayrıntılar, Hazine’ye bağlı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş olması nedeniyle asgari teminat yapısı tüm şirketler için benzerlikler taşıyor.Sigortanın geçerli olduğu anlaşmalı sağlık kurumlarında yatarak tedavi teminatı limitsiz olmalı, anlaşmalı olmayan sağlık kurumlarında ise yıllık 20.000 TL ile limitli olmalı. Yatarak tedavi teminatında sigortalının katılım payı yüzde 20. Ayakta tedavide teminat yıllık 2.000 TL ile limitli olmalı. Burada ise sigortalının katılım payı yüzde 40 olarak belirlenmiş durumda.”

Sözleşme iptali için aşağıdaki şartlar aranıyor:
1. Genelge gereğince ikamet izin süresini kapsayan yeni bir özel sağlık sigortası sözleşmesinin ibrazı,
2.  İkamet izninin iptali,
3. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince Genel Sağlık Sigortası kapsamına dahil olunduğunu gösterir belge ibrazı,
Oturma iznini aldıktan sonra poliçeyi iptal etmenin mümkün olmadığını belirten Dinç, böyle bir durumda İçişleri Bakanlığı Göç İşleri Genel Müdürlüğü’ne bilgi verildiğini söyledi. Dinç, “Türk Nippon Sigorta olarak her zaman önceliğimiz acentelerimiz ve sigortalılarımız olmuştur. Bu üründe de farkımızı yine acentelerimiz ve sigortalılarımız için en ulaşılabilir ve her zaman ulaşılabilir noktada durmakla ortaya koyacağız. Bunun dışında kısa zaman içinde üzerinde çalıştığımız ek menfaatlerin poliçemize dahil edilmesini sağlayacağız. İkamet izni almak için gerekli özellikleri sağlayan sağlık sigortasında en uygun fiyatlar ile hizmetinizdeyiz. Yabancılar için sağlık sigortası fiyatları müşterilerimizin yaşına ve cinsiyetine göre değişmektedir” dedi.
Dinç yeni ürünleri ile ilgili yıl sonuna kadar devam edecek bir kampanya başlattıklarını belirterek şöyle konuştu:
“Ürünün satışı ile eş zamanlı olarak ürün ile ilgili kampanyalarımıza da başladık. Öncelikle,  yıl sonuna dek devam edecek olan bir kampanya başlattık. Başlangıç kampanyası olması nedeniyle ulaşılabilir hedefler koyarak dağıtım kanallarımızı motive etmeyi hedefledik.
2015 yılı başından itibaren satış stratejimizi, büyük  kampanyalarla desteklemeyi planlıyoruz.”

‘SAĞLIĞIM SİZDE’ İLE PAZAR PAYI ARTACAK
Dinç ‘Sağlığım Sizde’ ürünü ile hedeflediklerini anlattı: “Hedefimiz, kaliteli ve hızlı hizmet anlayışımızdan ödün vermeden kazan-kazan ilkemiz doğrultusunda “Sağlığım Sizde’’ ürünümüzle ilgili mevcut potansiyel doğrultusunda aksiyonlar alarak pazardaki payımızı artırmak ve sağlık branşında başlangıç olarak gördüğümüz ürünümüzü tamamlayıcı/genel sağlık sigortası ürünleri ile birlikte değerlendiren bir konuma gelmektir.”


TEMİNAT YAPISI TÜM POLİÇELERDE BENZER

Dinç Türkiye’ye çalışma ve oturma amaçlı gelen yabancı kişilerin kalacakları süreyi kapsayan özel sağlık sigortası hakkında şunları söyledi: “Yaptırılacak özel sağlık sigortasının kapsaması gereken en düşük teminat yapısı ve iptal koşulları gibi ayrıntılar, Hazine’ye bağlı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş olması nedeniyle asgari teminat yapısı tüm şirketler için benzerlikler taşıyor. Sigortanın geçerli olduğu anlaşmalı sağlık kurumlarında yatarak tedavi teminatı limitsiz olmak zorunda. Anlaşmalı olmayan sağlık kurumlarında ise yıllık 20.000 TL ile limitli olması gerekiyor. Yatarak tedavi teminatında sigortalının katılım payı yüzde 20. Ayakta tedavide teminat yıllık 2.000 TL ile limitli olmalı. Sigortalının katılım  payı ise yüzde 40 olarak belirlendi.” Dinç şöyle devam etti: “Yeni yasa ile birlikte oturum izni veya ikamet tezkeresi için başvuran yabancı kişilerin genel sağlık sigortası yaptırmaları zorunlu hale getirildi.

Yorum yazın