Türk Nippon Sigorta hız kesmeden büyüyor

Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, 2014 yılının kendileri için çok iyi başladığını ve iyi de geçtiğini açıkladı.
2014 yılının ilk altı aylık sonuçları itibarıyla değerlendirildiğinde hedeflerinin çok üstüne çıktıklarını aktaran Pamukçu, 2013’te olduğu gibi bu sene de özellikle oto dışı branşlarda büyüme isteklerini ilk altı ay sonunda rakamlarına başarılı bir şekilde yansıttıklarını ifade etti.
“Şirketimizin toplam prim üretim rakamlarını, 2014 yılının ilk altı ayını yine aynı dönemin 2013 yılı ile karşılaştırdığımızda nominalde yüzde 95, reelde ise yüzde 79 büyüdüğünü gözlemliyoruz” diyen Dr. E. Baturalp Pamukçu, Türk Nippon Sigorta’nın, yılın ilk altı ayı sonunda hayat dışında faaliyet gösteren şirketler arasında en yüksek büyümeyi gösterdiği bilgisini verdi.

‘STRATEJİMİZİ BAŞARIYLA ORTAYA KOYUYORUZ’
Türk Nippon Sigorta’nın, oto branşlarında ağırlıklı olarak üretim yaptığı kasko sigortalarında üretim  artışının yine aynı dönemler dikkate alındığında yüzde 22 olarak gerçekleştiğini belirten Pamukçu, toplam oto sigortalarındaki üretim artışlarınınsa yüzde 41 olduğunu söyledi. Pamukçu, “2014 yılının ilk altı ayı sonunda elde ettiğimiz sonuçlar, 2013 yılının ikinci yarısından itibaren oluşturmuş olduğumuz stratejimizi başarıyla ortaya koyduğumuzu gösteriyor” dedi.

‘BÜYÜME ORANIMIZI YIL SONUNDA DA KORUYACAĞIZ’
“Şirketimiz 2014 yılının ilk altı ayı sonunda da iş dağılımını oto dışı branşlar lehine çevirerek, dağılımın yüzde 60’ının oto dışı, yüzde 40’ının ise oto branşlarından oluşmasını sağladı. Oto branşların çok büyük bir kısmı ise kasko sigortalarından geliyor” diyen Pamukçu, 2014 yılı sonunda hedeflerinin, ilk altı ay sonunda elde edilen büyüme oranını koruyarak prim üretim dağılımında oto dışı branşların payını ve kârlılığı daha da artırmak olduğunu dile getirdi.

‘KASKO YILIN İLK ÇEYREĞİNDEKİ PERFORMANSINI YAKALAYAMADI’
Türk sigorta sektöründe, kasko sigortalarında 2013 yılının ilk çeyreğinde yazılan primin 1 milyar 215 milyon lira olduğunu kaydeden Dr. E. Baturalp Pamukçu, 2014 yılının aynı döneminde yazılan primin 1 milyar 200 milyon lira olarak gerçekleştiğinin altını çizdi. Kasko sigortalarında prim üretiminde düşüş oranının yüzde 1.2 olduğuna dikkat çeken Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, “Daha önce toplam hayat dışı sigorta prim üretiminin yüzde 21.6’sı kasko sigortalarından sağlanırken, 2014 yılının ilk çeyreğinde bu oran yüzde 19.4’e geriledi” diye konuştu.

‘KASKODA TEKNİK KÂR ORANI SEKTÖRDE YÜZDE 22.23’
Kasko sigortalarında ilk çeyrek sonunda genel olarak görülen teknik iyileşmenin konsolide sonuçların da olumlu olmasına yön verdiğine değinen Pamukçu, konu hakkında şunları söyledi: “Kasko sigortalarında, 2013 yılının ilk çeyreğinde yüzde 13.07 olarak gerçekleşen teknik kâr, 2014 yılının aynı döneminde yüzde 22.23 olarak kayıtlara geçti. Türk sigorta sektörü, son dönemlerde giderek artan bir çabayla ve kararlılıkla doğru risk seçimi, dengeli portföy dağılımı, riske uygun fiyatlama ve hasar maliyetlerini düşürücü yönde alınan tedbirler ile teknik kârlılığı olumlu yönde etkileyecek adımlar attı. Yaşanan bütün bu olumlu gelişmelerin aksine, 2014 yılında bu branştaki küçülme, yıl içinde devam eden bir eğilim göstermesi durumunda yıl sonundaki teknik sonuçlara olumsuz olarak yansıyabilir.”

‘RİSK SELEKSİYONU SAYESİNDE KÂRLILIĞIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ’
Şirket olarak, kasko sigortalarında risk seleksiyonu ve riskin her parametresini dikkate alarak oluşturdukları fiyatlandırma mekanizmasını kullandıklarını vurgulayan Pamukçu, “Bu yapı da, bize, doğru riski doğru fiyatlandırma ortamını oluşturuyor. Bunun yanında hasar süreçlerini etkin bir şekilde kontrol ediyoruz. Kasko sigortalarında risk seleksiyonu ve teknik kriterleri ön plana alarak yapmış olduğumuz fiyatlandırma kârlılığımızın devam eden bir trende girmesine yol açtı” dedi.

‘SATIŞ KANALLARININ GELİRİNİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ’
Türk Nippon Sigorta’nın, özellikle 2013 yılından başlamak üzere şirkete ve paralelinde satış kanallarına gelir getirecek her branşta agresif bir oyuncu olma hedefini etkin olarak uyguladığını belirten Pamukçu, bu branşların da tahmin edildiği gibi oto dışı branşlar olduğundan bahsetti.

‘AĞIRLIKLI OLARAK KOBİ SİGORTALARINDA BÜYÜDÜK’
Özellikle 2014 yılında, ürün yapılarını tekrar gözden geçirdikleri bireysel ve orta ölçekli iş segmentine ağırlık verdiklerine dikkat çeken Pamukçu, şunları söyledi: “Bu yılın ilk altı ayında şirketimiz etkin olarak üretim yaptığımız bireysel sigortaların yanı sıra özellikle küçük ve orta boy işletmelerin yangın, sorumluluk, nakliyat  ve inşaat sigortalarında ağırlıklı olarak büyüdü ve bu büyümesini kârlılığa olumlu olarak yansıttı.”

‘ACENTELERİMİZİN HEP YANINDA OLMAMIZ GEREKTİĞİNİ BİLİYORUZ’
Türk Nippon Sigorta’nın ilk andan itibaren acentelerinin hep yanında olmaları gerektiğinin bilinciyle faaliyetlerini sürdürdüğünü vurgulayan Pamukçu, şirket olarak, özellikle oluşturdukları yeni bireysel ve ticari ürünlerle acentelerinin portföy dengesine katkıda bulunarak müşterileri için alternatifli portföy çeşitlendirmesi yaptıklarını ifade etti.

‘ACENTELERİN MOTİVASYONUNU DESTEKLEMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ’
2014 yılında, verimli üretim alanlarında portföyü artırma stratejisine paralel olarak acentelerinin iş yapma isteklerini her an canlı tutacak kampanyalar düzenlediklerinin bilgisini veren Pamukçu, sözlerini şöyle tamamladı: “Acentelerimize her alanda destek olup satış motivasyonlarını destekleyecek her türlü adımı atmaya devam ediyoruz. Attığımız bu adımlara paralel olarak, acentelerimizin bize dokunabilmesinin ve her an bize ulaşabilmesinin, kısaca ulaşılabilir olmamızın yarattığımız çok önemli artı bir değer olduğunu düşünüyorum.”


‘REKABET, HİZMETTEN ÖDÜN VERİLMEDİKÇE ÇOK DOĞAL’

“Liberal ekonomilerde rekabet, bütün sektörlerde görülebilecek en doğal olgudur” diyen Pamukçu, önemli olanın yapılan rekabetten dolayı verilen hizmet kalitesinden ve süreçlerinden ödün verilmemesi olduğunun altını çizdi. Türk sigorta sektöründe yaşanan fiyata dayalı rekabetin hizmet kalitesinden ödün verilmesine genel anlamda yol açmadığını düşünen Pamukçu, rekabetin, şirketlerin yapmış olduğu teknik çalışmaların önüne geçmesi durumundaysa bunun sonuçlara olumsuz olarak yansıdığını ve çoğu şirket için rekabetin sürdürülebilir olmasını imkânsızlaştırdığını belirtti.


‘ACENTELER PORTFÖYLERİNDE OTO DIŞI ÜRÜNLERİ ARTIRMALI’

Acentelik faaliyetinin her ticari işletme gibi sürdürülebilir olmasının öneminden bahseden Dr. E. Baturalp Pamukçu, konu hakkında şunları ifade etti: “Bunun için de acentelerin, portföylerini sadece oto sigortaları ile değil, oto dışı sigortalarından da oluşturmaları gerekiyor. Çünkü oto sigortaları, hasar frekansı ve hasar yapıları yüksek ürünler. Oto sigortası ürünlerinın diğer sigorta ürünlerine göre satışı daha kolay, ancak bu ürünler acentelerin hasar frekansını ve hasar prim oranlarını artıran sonuçlara yol açabiliyor. Dengeli portföy yapısına sahip olan acentelerin faaliyetlerini sürdürebilmesi çok daha kolay oluyor.”

İlginizi Çekebilir

Leave a Reply