Trafik sigortasında sisler dağıldı: SEKTÖR UMUTLU

Sigorta sektörü son dönemde trafikle yatıp trafikle kalkınca, bize de sürekli bu branşla ilgili haberler hazırlamak düşüyor. Sadece 2015 yılının ilk 9 ayı itibarıyla trafik sigortası nedeniyle şirketlerin öz sermaye kârlılığı %1.5 azalmayla negatife döndü. Şirketler bu nedenle kaçınılmaz olarak fiyat artışına gitti. Bu artıştan sonra trafik sigortası ülke gündemine oturdu; meslek örgütlerinden birbiri ardına açıklamalar geldi ve hükümet adım atarak ticari araçlara tavan fiyat getirdi. Bu da ticari olmayan milyonlarca aracın fiyatlarının daha da artmasına yol açtı. Daha sonra sigorta şirketlerinin ve Hazine’nin sorunun düzeltilmesi yönünde attıkları adımlar neticesinde, trafik sigortasında sorunlu görülen yerlerin düzeltilmesi için kanuni düzenlemelere gidildi.
Şimdi beklenen şu: Yasada meydana gelen değişiklikler, prim artışının en önemli nedeni olan belirsizlikleri büyük oranda ortadan kaldıracağı için, sigorta şirketlerinin öngörülü ve doğru bir fiyatlandırma yapmasında, dolayısıyla hasar/pirim oranlarının düzelmesinde etkili olacak. Son prim artışlarıyla belli bir noktaya oturan fiyatların, kazanılan bu netlik sayesinde zaman içinde daha istikrarlı bir seyir izleyeceğine inanılıyor.

TAZMİNAT SÜRECİ HIZLANACAK
Yeni yasaya göre Hazine Müsteşarlığı hesaplama yöntemini belirleyecek, böylece sigorta şirketleri ödeyecekleri tazminatı önceden bilecekler. Sigortalıların mahkemeye başvurmasına gerek kalmayacağı için, uzun süren davalar da olmayacak. Sonuçta, bedeni zarar görenlerin yakınları, tazminat ödemelerini sigorta şirketlerinden kısa sürede tahsil edebilecek. Tazminat hesaplamasında sislerin dağılması, süreçte ortaya çıkan aracılara da gerek bırakmayacak ve menfaat sahipleri süreci net bir şekilde yürütebilecek. Ayrıca, kusurlu sürücülerin vefatından dolayı yakınlarına tazminat ödenmesi ve bunun 10 yıl geriye dönük olarak uygulanmasının kaldırılması da olumlu görülen kararlardan.
Peki tüm bu gelişmeler, fiyatlara nasıl yansıyacak? Yükselen fiyatlarda bir nebze de olsa düşüş bekleniyor olsa da, döviz paritesiyle beraber artan parça maliyetleri ve yedek parça tedarik süreçlerindeki değişiklikler, değer kaybı gibi nedenlerle fiyatların bir müddet aynı seviyelerde kalacağı, hatta yükselebileceği de söyleniyor.

06-16-zararkartablo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen: Trafik sigortasındaki belirsizlikler büyük oranda ortadan kalkacak

Yeni yasanın, sigorta şirketini zor durumda bırakan belirsizlikleri gidereceğini belirten Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, bedeni tazminatların hesaplanmasında standart olmaması nedeniyle sigorta şirketleri mahkemeden mahkemeye, kişiden kişiye değişen tutarlarda tazminat ödemek zorunda kaldıklarını söyledi. “Bu belirsizlik, doğru fiyatlandırma yapmamızı engelliyordu. Yeni yasaya göre Hazine Müsteşarlığı hesaplama yöntemini belirleyecek, sigorta şirketleri de ödeyecekleri tazminat bilgisine önceden sahip olabilecekler” diyen Gülen, sözlerine şöyle devam etti: “Bu durum, mahkemelerin iş yükünü hafifletecek, uzun süren davalar olmayacağı için de bedeni zarar gören kişilerin yakınları tazminat ödemelerini sigorta şirketlerinden kısa sürede tahsil edebilecekler. Kazandırılan bu netlik, aracılara da gerek bırakmayacak. Kuralları net belirlenmiş süreç ile kazandırılan netlik, menfaattarın bizzat yürütebileceği net bir süreç vaat etmektedir. Öte yandan, 2012 yılında gerçekleştirilen, ‘kusurlu sürücülerin vefatından dolayı yakınlarına tazminat ödemesi ve bunu 10 yıl önceye kadar uygulama kararının kaldırılmasını’ da son derece yerinde bir karar olarak değerlendiriyoruz. Bahsi geçen belirsizliklerin ortadan kalkması ve yeni uygulamaların zamanla benimsenmesine bağlı olarak trafik sigorta primlerinin de pazarda oturmasını bekliyoruz.”

‘FİYATLAR İSTİKRARLI HALE GELECEK’
Uğur Gülen, yeni düzenlemelerin kârlılık ve fiyatlara etkilerini de değerlendirdi. Yeni genel şartların, çözümüne yönelik düzenlemeler olduğunu belirten Gülen, “Süreç içerisinde uygulamanın getirdikleri tüm kesimler tarafından daha iyi anlaşılabilecek. Yedek parça tedarik süreçlerinde değişimler yaşanacak, değer kaybı konusu bugüne kadar yaşamadığımız yeni bir talep getirecek ve rezerv yönetimi çok daha önemli bir konu haline gelecektir. Hasar takip ve ödeme sistemlerinde değişiklik ihtiyacının ortaya çıkacağını öngörüyoruz. Bu gelişmeler maliyetleri, dolayısıyla da fiyatları artıracaktır” diye konuştu. Trafikte zararın 10 yıldır devam ettiğini ve 7 milyar liraya ulaştığını söyleyen Gülen, “Bu yönetilemez hale gelen durum, sistemin sürdürülebilirliğinin yanı sıra şirketlerin varlığının da sürdürülebilirliğini tehdit etmeye başladı. Son döneme kadar şirketler, bu zararı diğer kârlı ürünleri ile dengelemeye, öz sermayeleriyle karşılamaya çalıştılar. Ancak, sadece 2015 yılının ilk 9 ayı itibarıyla trafik sigortası nedeniyle şirketlerin öz sermaye kârlılığı %1.5 azalmayla negatife döndü ve prim artışı kaçınılmaz oldu. Yasada meydana gelen değişiklikler prim artışının en önemli nedeni olan belirsizlikleri büyük oranda ortadan kaldıracağı için, şirketlerin öngörülü ve doğru fiyatlandırma yapmasında, dolayısıyla hasar/prim oranlarının düzelmesinde etkili olacaktır. Belli bir noktaya oturan fiyatların, kazanılan netlik sayesinde zamanla daha istikrarlı bir seyir sürdüreceğine inanıyoruz” dedi.


Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu: Yeni düzenlemeler üretim yapma isteğini destekleyecek

Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, yeni düzenlemelerin sigorta sektörüne etkisini değerlendirdi. Trafik sigortalarında yapılan yeni düzenlemelerin trafik sigortası pazarındaki dengeleri orta vadede değiştireceğini söyleyen Pamukçu, “Söz konusu düzenlemelerin uzun zamandır zaten alınması beklenen önlemlere yönelik olduğu düşünüldüğünde, giderek büyüyen hasarların önüne geçilmesinde önemli bir adım olarak değerlendirmekteyim. Bedeni tazminatlar için Hazine Müsteşarlığı’nın standart bir hesaplama yöntemi belirlemesi ve dolayısıyla sigorta şirketlerinin kime, ne kadar vefat tazminatı ödeyeceğini, sigortalıların da sigortadan ne kadar tazminat alacağını bilecek olmaları önemli gelişmeler olup, sigortacının ödemekle yükümlü olduğu hasarın öngörülebilir hale gelmesinin sektörde pozitif bir etki yaratacağını düşünmekteyim. Bu sayede sigortacılar hasar maliyetlerini daha doğru ölçümleyebilecekler ve bu gelişme pazarın orta ve uzun vadede üretim yapma isteğini destekleyecektir” diye konuştu.

‘FİYATLAR BİR MÜDDET DAHA AYNI SEVİYELERDE KALIR’
Trafik sigortası fiyatlarının gidişatıyla ilgili öngörülerini de paylaşan Pamukçu, şunları söyledi: “Hızlı prim artışını, sektörün öngöremediği maliyet artışlarına karşı alabildiği tek önlem olarak düşünmek daha doğru olur kanısındayım. 2015 yılının 2. yarısından bu yana yükselen fiyat trendinde %10-15 bandında gerileme olabileceği düşüncesindeyim. Bununla birlikte, trafik sigortası zararının sürdürülebilir nitelikte olması, döviz paritesi ile beraber artan parça maliyetleri ve asgari prim artışı ile beraber uzun yıllardır fiyatlamaya dahil edilmeyen enflasyon etkisi vb. nedenler dolayısıyla fiyatların en azından bir müddet daha aynı seviyelerde kalacağını söylemek yanlış olmayacak.” Pamukçu, sektörün kârlı bir yapıya dönebileceğini de söyledi. “Üretimin yazım yılı bazında incelendiğinde 2016 yılı ile beraber uzun vadede bir kârlılık beklenebilir, fakat muhasebe bazında konuşmak gerekirse kısa vadede kârlılığın daha çok şirket bazında gelişeceğini düşünüyorum” diyen Pamukçu, Türk Nippon Sigorta olarak izledikleri stratejiden bahsederek sözlerini şöyle noktaladı: “Her sigorta şirketi gibi biz de ürün branşlarının şirket portföyü içerisinde rasyonel bir dağılıma sahip olmasını hedeflemekteyiz. Acentelerimizin trafiğe gösterdiği ilgiyi diğer branşlara da göstermelerini bekliyor, satış stratejilerimizi çapraz satış üzerine kuruyoruz. Üretim kaynaklarımızı trafikle birlikte satabilecekleri oto dışı ürünlere yönlendirmekteyiz.”


İlk çeyrekte trafik sigortasındaki zarar YARI YARIYAAZALDI

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) 2016 yılının ilk çeyreğine ait teknik sonuçları açıkladı. Yılın ilk çeyreğinde hayat dışında 108 milyon lira teknik kâr edildi. Geçen yılın aynı döneminde 198 milyon lira teknik zarar edilmişti. Bu yılın ilk çeyreğinde net dönem zararıysa 21 milyon lira olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 164 milyon liraydı.
Hayat dışının genelinde görülen iyileşme, trafik sigortası sonuçlarında da görüldü. Geçen yılın ilk çeyreğinde 748 milyon lira teknik zarar edilen trafik branşındaki zarar, bu yılın ilk çeyreğinde 337 milyon liraya geriledi.
Kaskonun kârlılığındaysa geçen yılın aynı dönemine göre az da olsa bir azalma yaşandı. Bu yılın ilk üç ayında 136 milyon lira kâr edilen kasko branşında, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen kâr 142 milyon liraydı.

OTO DIŞINDA DA TABLO OLUMLU
Sonuçlara bakıldığında, oto dışı sigortalarda da olumlu bir tablo görülüyor. Yangın ve doğal afetler branşının kârlılığında ciddi bir artış yaşandı. İlk çeyrekte bu branşta 89 milyon lira teknik kâr edilirken, geçen yıl bu branştaki teknik kâr 29 milyon liraydı. Hastalık/sağlık branşında da yılın ilk çeyreğinde kârlılık arttı ve teknik kâr 16 milyon lira olarak gerçekleşti. Geçen yıl bu branştaki teknik kâr 11 milyon liraydı.

EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ NİHAYET KÂRA GEÇTİ
Emeklilik şirketleri ise uzun süredir süren zarar tablosunu nihayet pozitife çevirmeyi başardı ve yılın ilk çeyreğinde 7 milyon lira teknik kâr elde ettiler. Geçen yılın aynı döneminde emeklilik alanında 12 milyon lira zarar edilmişti. Hayat sigortalarında da ilk çeyrekte kârlılık arttı. Geçen yılın ilk üç ayında 144 milyon teknik kâr edilen hayat branşında bu yılın ilk çeyreğinde teknik kâr 154 milyon lira oldu. Hayat ve emeklilik şirketlerinin net dönem kârı yılın ilk çeyreğinde 269 milyon lira olarak kayıtlara geçerken, geçen yıl bu rakam 209 milyon liraydı.

Yorum yazın