ICC, yeni düzenlemelere yeni hizmetleriyle hazır

Insurance Claim Center (ICC) trafik sigortası genel şartlarındaki son düzenlemelere paralel olarak online “Tebligat” ve “Hasar Provizyon Merkezi”ni sigorta şirketlerinin hizmetine sundu. Online “Tebligat” modeli konusunda bilgi veren ICC Operasyon Birimi Yöneticisi Ahmet Öncel, “Trafik sigortası genel şartlarındaki son düzenlemeler çerçevesinde 2 iş günü içerisinde hak sahibine yazılı olarak bildirim yapılması şartıyla, sigorta şirketlerinin anlaşmalı onarım servislerinde uyguladığı işçilik fiyat skalası ile işçilik bedeli; anlaşmalı yedek parça tedarikçilerinin uyguladığı indirimler üzerinden de (genel şartlarda belirtilen araç yaşına göre) net fiyatla eşdeğer yedek parça bedeli ödeme imkânı sağlandı” dedi.
Öncel şöyle devam etti: “Bu yeni düzenlemeye ilişkin, hasar servislerinin kullanımına sunulmak üzere geliştirilen online ‘TEBLİGAT’ hizmet modelimizi ve coğrafi imkanların kısıtlılığı ve düşük tutarlı olması nedeniyle ekspertiz yaptırma imkanı bulunmayan dosyalar için geliştirilen ‘Hasar Provizyon Merkezi’ (HPM) hizmet modelimizi sigorta şirketlerine tanıtmak istiyoruz. Bu hizmetlerimiz halihazırda kullanılıyor ve olumlu sonuçları analitik olarak gözlemleniyor. Mevcut operasyonumuzda aylık olarak binlerce dosyaya hizmet veriliyor.”

TEBLİGAT HİZMET MODELİ
Operasyonların yürütülüşü konusunu da değerlendiren Öncel, online “Tebligat” modeli konusunda şu bilgileri verdi: “İhbar bilgileri ICC otomasyon sistemi üzerinden, onarımın yapıldığı sanayi bölgelesinde ofis donanımına haiz aracı ile konuşlandırılmış ICC Saha Kontrol Görevlisine (Gözetmen) aktarılır. Gözetmen, onarım servisi tarafından hazırlanan ‘hasar tespit’ belgesi ile aracın mevcut hasarının örtüşüp, örtüşmediğini karşılaştırır. Servis noktasının hazırladığı ‘hasar tespit’ raporunun da fotoğrafını çekerek anlık olarak soft ortamda sisteme aktarır.”
Uyumsuzluk ve suistimal şüphesi yok ise gözetmenin, servis noktasında doğrudan Tebligat belgesini üreterek onarım noktasının onay ve imzasını alacağını belirten Öncel şunları söyledi: “Tebligat belgesi, servis noktasının hazırlayıp sunmuş olduğu hasar tespit belgesini, ilgili sigorta şirketinin anlaşmalı servis noktalarında uyguladığı işçilik fiyatlarının detaylı dökümü ile sistem üzerinden canlı olarak beslenen yedek parça referans numarası ve tedarik iskontoları düşülmüş halde yedek parça fiyatlarını içerir. Servis noktasının belgenin basılı haline düştüğü kaşe ve imza da soft ortamda otomasyon sistemine aktarılır. Eğer servis noktasının hazırlayarak oluşturduğu hasar tespit belgesi ile aracın hasar durumu arasında şüphe uyandıran veya uyumsuz bir durum var ise, tebligat işlemi yapılmayarak, soft ortamda uyumsuzluğa sebep teşkil eden konu dosyaya aktarılır ve gözetmen bir sonraki görev noktasına devam eder.”

UYUMSUZ DOSYANIN TAKİBİ
Uyumsuz dosyanın da ICC ofisleri içerisinde konuşlandırılmış kontrol görevlisinin (Denetmen) ekranına düşeceğini belirten Öncel, “Servis noktası ile derhal sigorta şirketi adına görüşme yapılır. Görüşmelerin ses kaydı alınır ve talep edildiği takdirde ilgili sigorta şirketinin dosya numarası ile eşleştirilerek ICC otomasyon sisteme kaydı sağlanabilir” dedi.
Görüşmenin, tamamen mevzuat çerçevesinde bir metin üzerinden yapıldığını belirten Öncel şöyle konuştu: “Görüşme ‘hasarlı aracın onarımı, sigorta şirketinin anlaşmalı servis ağında yapılsa ve yedek parçaları tedarik edilse’ gibi oluşacak toplam maliyet gözönünde bulundurularak ve trafik sigortasında 3 yaş üzeri araçlar için eşdeğer yedek parça bedelleri esas alınarak yapılır. İki denemeye karşın servis istasyonu ile bir mutabakata varılamayan durumlarda, ilgili sigorta şirketinin belirlemiş olduğu kriterler tablosundan talep girilir ve şirketin takip ettiği klasik dosya ekspertiz süreci başlar.”

 

Yorum yazın