Tamamlayıcı sağlık hastane yoğunluğunu azaltacak

AXA SİGORTA Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan ve İcra Kurulu üyesi Özer Şimşek, pazar lideri oldukları tamamlayıcı sağlık sigortası ile ilgili önemli rakamsal bilgiler paylaştı. Ülkemizde sağlık hizmetlerinin sunumunda, kamu hastanelerindeki yoğunluğun, teşhis ve tedavi süreçlerinde zaman zaman aksamaya neden olabildiğini belirten Şimşek, yatak doluluk oranlarına bakıldığında, 2015 yılında üniversite hastanelerinin %82’nin üzerinde bir doluluk oranı ile en başta geldiğini, Bakanlığa ait hastanelerin %76 ile ikinci sırada, özel hastanelerin ise %68 civarında bir doluluk ile 3. sırada yer aldığını söyledi.

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YATAK SAYISINDA FARKI KAPATACAK
Şimşek, SGK ile geniş kapsamlı hizmet sunumu konusunda anlaşma içerisinde bulunan özel hastanelerdeki âtıl kapasitenin kullanılmasının, kamu ve üniversite hastanelerinin yükünü hafifletirken, teşhis ve tedavi alanındaki hızı arttıracağını ve daha iyi fiziksel olanaklar sunulmasında önemli bir fonksiyonu yerine getireceğini sözlerine ekledi.
Tamamlayıcı sağlık sigorta sisteminin yaygınlaşıp daha çok katılımcıya ulaşmasının, sayıları 550’yi ve yatak sayısı 40.000’i aşan özel hastanelerdeki âtıl kapasitenin kullanılması açısından tam bir kaldıraç görevi üstlendiğini dile getiren Şimşek, “Tamamlayıcı Sağlık Sigorta Sistemi’nin yaygınlaşması özel hastane yatırımlarını teşvik edeceğinden, özellikle her 10.000 kişiye düşen yatak sayısındaki gelişmiş ülkelerle aramızdaki farkı kapatmak adına ileriye dönük stratejik bir adım atılmış olacaktır” dedi.
Şimşek, tamamlayıcı sağlık sigorta sisteminin, kamunun sağlık hizmetleri sunumunda ilave bir maliyet getirmeden, nüfusun önemli bir kısmını oluşturan özellikle orta ve orta üst gelir seviyesinin sigorta sistemine yapacağı prim katkısı sayesinde özel hastane kapasitesinin yüksek verimlilikle kullanıldığını belirtti.

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASINA İLGİ ARTIYOR
Öte yandan, henüz çok başında olunan sistemde 2015 sonu itibarı ile sayıları 130.000’i aşan sigortalıların yaklaşık 80.000’nin grup sigortalılarından oluştuğuna dikkat çeken Şimşek, “İşverenlerin, çalışan memnuniyeti ve sadakati yaratmak için, ödediği maliyet ile getirisi bağlamında büyük avantaj yaratan Tamamlayıcı Sağlık Sigorta Sistemi’ne ilgisinin her geçen gün arttığını memnuniyetle görüyoruz” dedi. Şimşek, pazar liderliklerini koruyarak, yıllardır sigortalı sayısı açısından gelişme kaydedemeyen ve çok daha sınırlı bir gelir grubuna hitap eden standart ayakta tedavili sağlık sigorta sistemine yeni ve çok önemli bir alternatif olarak Tamamlayıcı Sağlık ürününü konumlandırma gayretlerinin süreceğini söyledi.

Yorum yazın