“Sigortacılığın geleceğine ‘Yapay Zeka’ yön verecek”

 “Sigortacılığın geleceğine ‘Yapay Zeka’ yön verecek”

“Sektörün geleceğine yön verecek bir teknolojik gelişim yarışı başlamış durumda” diyen TRAI kurucusu Halil Aksu, önümüzdeki yıllarda yapay zeka alanındaki başarılı uygulamaları görmenin heyecan verici olacağını ifade ediyor.

Ülkemizde yapay zeka alanında yaptığı çalışmalar ve faaliyetlerle öne çıkan platformların başında Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI) geliyor. Bu oluşum bünyesinde 2021 yılındaki önemli adımlardan birisi de, sektörel çalışma gruplarının kurulması oldu.

Bu kapsamda oluşan, “Sigorta ve Yapay Zeka Uygulamaları” başlıklı çalışma grubuna liderlik etme görevini üstlendim. İlk toplantımızı 10 Şubat tarihinde düzenledik. Geniş bir katılımla gerçekleşen, tüm paydaş gruplarından temsilcilerin yer aldığı bu ilk toplantı çok ümit ve heyecan verici bir başlangıç oldu.

Bu vesileyle, TRAI kurucusu Halil Aksu ile hem TRAI bünyesindeki faaliyetler hem de sigorta sektörüne yönelik planlar üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

TRAI yapısını, kuruluş hikayesini ve yola çıkış amaçlarınızı kısaca paylaşır mısın?

1997 yılında IBM Deep Blue satrançtaki büyük usta Gary Kasparov’u yenmesiyle birlikte yapay zeka ile yakından ilgilenmeye başladım. IBM Watson yapay zekanın Jeopardy galibiyeti, yakın geçmişte de Google DeepMind şirketinin AlphaGo ile Lee Sedol’u yenmesi, artık yapay zeka çağına girdiğimizi net bir şekilde gözler önüne sermişti. Ocak 2017’de ABD’de çok önemli bir toplantı düzenlendi. Bizim de bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Ülkemizde heyecanı yükseltmek, farkındalığı artırmak ve ekosistemi geliştirmek gerekiyordu. Biz de ülkemizdeki konuyla ilgili liderleri bir araya getirdik ve Mayıs 2017 itibarıyla Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’ni (TRAI) bu amaçlar doğrultusunda kurduk. O günden bu yana durmak bilmeksizin çalışıyoruz, her gün etkimizi artırıyor ve erişimimizi genişletiyoruz. 

Sigorta sektörünü yakından tanıyorsun. Bu alana yönelik uygulamalar konusundaki düşüncelerin ve öngörülerin nasıl? 

Sigortacılık tümüyle matematiğe dayalı, aynı zamanda muazzam veri hacmine sahip bir sektör. Ayrıca pek çok süreçte müthiş iyileştirme ihtiyacı bulunmakta. Yani yapay zeka ile verimliliği artırmak, müşteri deneyimini geliştirmek, riskleri daha iyi yönetmek için pek çok gerekli koşul mevcut. Ülkemizdeki büyük ölçekli elementer ve hayat / emeklilik sigorta şirketlerinde yapay zekaya çok büyük bir ilgi ve çok hızlı gelişen başarılı projeler görüyoruz. Sektörün geleceğine yön verecek bir teknolojik gelişim yarışı başlamış durumda. Önümüzdeki yıllarda yapay zeka alandaki başarılı uygulamaları görmek çok heyecan verici olacak. 

2021 yılında TRAI’daki önemli yeniliklerden birisi de, sektör bazında çalışma gruplarının oluşturulması. Bu konudaki beklentileriniz ve hedefleriniz neler?

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin temel amaçları, “yapay zeka farkındalığını artırmak” ve “yapay zeka ekosistemi geliştirmek” olduğu için, sigortacılık sektörüne daha fazla değer katmak istiyoruz. Bunun için sektörü düzenli bir şekilde bir araya getirmek, dertleri ve fırsatları konuşmak, yapay zekanın daha çok kullanılması, girişimcilere fırsat verilmesi, nitekim tüketicilere ve topluma daha çok değer yaratılmasına katkıda bulunmak istiyoruz. 

Sigorta şirketlerinin deneyimlerini birbirleriyle paylaşması, girişimcilerin başarı hikayelerinin tanıtılması, akademisyenlerin çalışmalarının kamuoyuna duyurulması ve teşvik edilmesi herkesin yararına olacaktır. Bağımsız ve tarafsız bir inisiyatif olarak, bu konuda paydaşları bir araya getirmek, fikir alışverişini sağlamak, bizim görevimiz. Bizim çatımız bu çalışmalar için en uygun ortam olacaktır. 

“Sigortacılık ve Yapay Zeka Çalışma Grubu” ilk toplantısını 10 Şubat tarihinde gerçekleştirdi. İlk toplantıdan izlenimler, öne çıkan notlar ve görüşler nasıl?

Okan Utkueri’nin liderliği ve daveti olduğunda, sektörün tüm paydaşlarının ilgiyle yaklaştığını gördük. Tek kelimeyle “harika” bir toplantı oldu. Kamusal temsilciler, sektörün liderleri, önde gelen girişimciler, teknoloji yöneticileri ve yatırımcılar, akademisyenler ve konuyla ilgili önemli paydaşlar, yapay zeka ekseninde buluşmuş, sektörün gündemini istişare etmiş oldu. 

En önemli çalışma hedeflerimizden birisi sektördeki “iyi uygulamaları” ortaya çıkarmak, sektördeki yapay zeka “kullanım alanlarını” tespit ve dokümante etmek, girişimcilerin envanterini oluşturmak, gibi çalışmalar yürüteceğiz. Ayrıca “açık veri”, “bulut kullanımı”, “yapay zeka etiği” gibi zor konularla ilgili kılavuzlar hazırlamak, farkındalığı artırmak üzerine çalışacağız. 

Ayrıca, Digitopia çatısı altında, dijital olgunluk ölçümlemesi üzerine çalıştığınızı biliyorum. Bu konudan da kısaca bahsetmek ister misin?

Özellikle COVID ile birlikte dijitalleşmenin önemi çok daha arttı, dönüşüm hızlandı. Öte yandan, yöneticilerimizin kafası hala çok karışık. Acaba dönüşüm yolculuğun neresindeyiz? Acaba ne kadar ve hangi alanlara yatırım yapılmalı? Vizyon ve hedefler ne olmalı? Ve bu yolda ilerliyor muyuz? 

Bu sorulara yanıt olabilmesi için, Dijital Olgunluk Endeksi (DMI) metodolojsinii geliştirdik. 3-4 haftalık bir çalışma sonucunda, bir şirketin “Dijital Karnesini” çıkarıyoruz. Yöneticileri için bir karar destek aracı sunuyoruz. Üstteki soruların tümüne çok detaylı ve bilimsel yanıtlar veriyoruz. 

Müşteri deneyiminden operasyonel mükemmelliğe, teknoloji altyapısından inovasyon yetkinliklerine kadar, insan ve kültür boyutundan dijital liderlik ve yönetişim boyutuna kadar çok kapsamlı bir değerlendirme yapıyoruz. Son 2 yıl içinde yüzden fazla şirket ölçme şansımız oldu.

Peki sigorta sektörüne yönelik bir ölçümleme yapma fırsatınız oldu mu?

Sigortacılık sektöründe yaptığımız çalışmalar itibarıyla, sektörün dijital olgunluk ortalaması 2,9 olarak tespit ettik, 5’lik skalada, 1 başlangıç seviyesi, 5 tam manasıyla dijital seviyedir. Yani sigortacılık sektöründe daha gidilecek epeyce yol olduğunu görüyoruz. 

Sigorta şirketlerimize bu ölçümlemenin çok değerli ve çok kritik olduğunu ifade etmek isteriz. Bir yandan nerede olduğunu bilmek, çok önemli. Diğer yandan hedefleri belirlemek ve bir yol haritası oluşturmak çok kıymetli. Ayrıca rakiplerle ve hatta başka sektör şirketleri ile karşılaştırmak da oldukça yararlı. Bu alandaki tecrübelerimizi sigorta şirketlerimiz ile paylaşmak istiyoruz. Bu hizmetimizi burada duyurma fırsatı verdiğiniz için de çok teşekkür ederiz. 

Avatar

Okan Utkueri

okanutkueri@gmail.com

İlginizi Çekebilir