Sigorta bedeli 4 yılda 2 kat arttı

 Sigorta bedeli  4 yılda 2 kat arttı

Devlet destekli tarım sigortacılığın Türkiye’deki temsilcisi TARSİM, 2014 yılı faaliyet raporunu açıkladı. Rapora göre 2014 yılında poliçe adedinde %21.8 oranında artış yaşandı, bu rakam 2013 yılında %19.9 idi. 2013 yılında %18.5 artış gösteren sigorta bedelinde 2014’te %23.5 oranında artış görüldü. 2013 yılında prim üretiminde %5.5 olan büyüme oranı 2014 yılında %29.7’ye yükseldi. Sigorta bedeli 2011 yılında 6 milyar 986 milyon lirayken, 2014 yılında bu rakam 13 milyar 895 milyona ulaştı.


Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu: Üretimde 1 milyar liraya yaklaşıyoruz 

Geçen sene toplam prim üretiminin 683 milyon lira olduğunu belirten TARSİM Genel Müdürü Yusuf Satoğlu, bu yıl sonunda 950 milyon lira seviyelerine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

2015 yılı sonunda toplam prim üretiminin yaklaşık 950 milyon lira seviyelerine ulaşmasını hedeflediklerinin altını çizen Yusuf Cemil Satoğlu, 1 milyar liraya hızla yaklaşmanın heyecanını hissettiklerini belirtti. 2014 yılında bu rakamın 683 milyon lira olduğunu dile getiren Satoğlu, 2016 yılında 1.3 milyar liraya ulaşmayı hedeflediklerini ve büyümeye devam edeceklerini söyledi.
Satoğlu, TARSİM’in hızla büyüdüğünü ve güçlendiğini dile getirdi. TARSİM’in kâr amacı olmadığına dikkat çeken Yusuf Satoğlu, “Biz kâr amaçlı bir işletme değiliz. Kanunen zaten kâr amacımız olamaz. Biz üreticinin bu işi artık içselleştirmesi ve Sistem’in yaygınlaşması için oluşturulmuş bir kurumuz. Ancak Sistem’in de sürdürülebilir olması gerekiyor. Yani ödediğiniz hasarlarla oluşan prim havuzunun da dengeli olması gerekiyor. Havuzda 3 lira gelir elde edip, üreticiye 10 lira tazminat öderseniz bu Sistem’in devam etmesi mümkün olmaz. Burada denge olması lazım. Bir bölgede bu sene hasar oluyor seneye o bölge hasarsız geçiyor, bir başka bölgede hasar oluyor. Dolayısıyla imece usulünün uygulandığı bir Sistem bu. Eğer üretici bunun farkına varır da Havuz daha da genişler ve güçlenirse o zaman maliyetler, primler, uygulanan muafiyetler düşecek ve yine üretici kazanacak” dedi.

‘MEMNUNİYET YÜZDE 80’LERDE’
TARSİM’in bilinirliğine yönelik gelinen noktayla ilgili olarak Yusuf Satoğlu, TARSİM’in organizasyonundan, yaptığı işlere ve hasar tespitine yönelik memnuniyetin üst düzeyde olduğunu belirtti. “Zaman zaman bireysel şikayetler geliyor” diyen Satoğlu, “Bunları hemen değerlendiriyoruz ve çok hızlı sonuçlandırıyoruz. Asla üreticiyi soru işareti içinde bırakmıyoruz. Hemen cevabını oluşturuyoruz, bilgilendiriyoruz. Sürekli anketler yapıyoruz ve burada memnuniyetin yüzde 80’ler civarında olduğunu görüyoruz” şeklinde konuştu.

‘KURAKLIK TEMİNATI İLE BÜYÜMEMİZ KATLANIR’
İlave edilecek teminatlar olduğuna değinen Yusuf Satoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Üzerinde çok yoğun çalışan bilimsel çalışmalar yapılan teminatlar var. Kuraklık bunlardan biri. Üreticilerden de Bitkisel Ürün Sigortalarında kuraklık riskinin teminat kapsamına alınmasına ilişkin olarak yoğun talep alıyoruz. Sürdürülebilir bir kuraklık sigorta programının oluşturulması için, araştırma ve fizibilite çalışmalarının yapılması, buna göre gerekli veri altyapısının tamamlanarak, sigorta programının tasarlanmasının ardından uygulamaya geçilmesinin mümkün olabileceği görülüyor. Bu çerçevede kuraklık riski ile ilgili olarak 2 yıldır Ar-Ge çalışmaları yürütülüyor.”

‘AŞIRI YAĞIŞ TEMİNATI İÇİN ÇALIŞIYORUZ’
Yeni teminatlar üzerine yoğun bir mesai harcadıklarını anlatan Yusuf Cemil Satoğlu, “Şu anda, aşırı yağış, teminat kapsamı dışında, aşırı yağışın teminat kapsamına alınması için bilimsel çalışmalar devam ediyor. Asma yaprağı üzerine çalışıyoruz. Geçen yıl yağ gülü üzerine çalışıldı ve 2015 yılında yağ gülüne teminat vermeye başladık. Arıcıların, vahşi hayvan saldırısıyla ilgili talepleri vardı. Bu yıl onu da verdik.  Bütün bunlarla birlikte Sistem giderek büyüyecek” dedi.


Anadolu Sigorta Genel Müdür YRD. Levent Sönmez: Tarım sigortası alışkanlık haline getirilmeli

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez, tarımın devamlılığı için, sigortanın bir ihtiyaç olduğunun sektör tarafından vurgulanması gerektiğinin altını çizdi.

Sigorta devamlılığının artışı ve bunun alışkanlık haline gelmesi ülkemiz sigortacılığının temel sorunlarından birisi olduğunu söyleyen Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez konu hakkında şunları söyledi: “Sigorta şirketleri tüm dağıtım kanalları ile sigortanın bir ihtiyaç olduğu konusunu vurgulamakta ve sigorta bilincinin artırılabilmesi için çalışmalar yürütmektedir. Tarım sigortaları branşında da kendisini gösteren bu soruna yönelik olarak sistemin tüm unsurları (Bakanlıklar, Tarım Sigortası Havuzu ve sigorta şirketleri ile dağıtım kanalları) eşgüdüm halinde bilgilendirme çalışmaları yürütmektedir.”
Sönmez, “TARSİM kapsamında oluşturulan sistemin en büyük özelliği sürdürülebilir olmasına öncelik verilmesidir. Bu amaçla verilebilir teminatlar adım adım poliçelere eklenmekte, sigortalılık oranı arttıkça sistem daha yaygın ve daha fazla teminatı içeren poliçelere sahip hale gelmektedir. Poliçe adedi ve toplam prim üretimi her geçen yıl daha da artmaktadır. Devlet destekli tarım sigortalarının yaygınlaşması her şeyden önce ülkemiz tarımının gelişimine katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu. Sönmez, bu anlamda TARSİM tarafından yürütülen uygulamaların olumlu ve yerinde olarak değerlendirildiğini söyledi.

DON VE DOLU HASARLARI İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER
Levent Sönmez, don ve dolu hasarlarını en aza indirmek için alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı: “Meyve bahçelerinin üzerine file örtüsü tesis edilmek suretiyle dolu hasarlarına karşı koruma sağlanabilir. Meyve bahçelerinde sisleme ve yağmurlama sistemleri ile don hasarlarına karşı koruyucu tedbirler alınabilmektedir. Bu tedbirleri alan üreticilere TARSİM poliçelerinde prim indirimi yapılarak sigortalanması teşvik edilmektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı da söz konusu önlemlerin tesis edilmesine yönelik finansman desteği sağlamaktadır. Sigorta şirketleri bu önlemlerin alınması ile ilgili üreticilere bilgi vermektedir.”

TEMİNATLAR SİGORTALILIK ORANINI ARTIRABİLİR
Verilen teminatların genişletilmesinin göreceli olarak sigortalılık oranlarını artırabilme potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Sönmez, ancak bu artışın sürdürülebilirlik özelliği ile paralel olması gerektiğini vurguladı.

Sayfaları görüntülemek için tıklayınız

 

İlginizi Çekebilir

Leave a Reply