Seyahat acentelerinin sigorta satması önlenmeli

Seyahat acentelerinin sigorta satması önlenmeli

SAB Başkanı Doğan Şen, profesyonel sigorta acentelerinin çalışma alanına birçok kanaldan saldırıldığını ifade etti. Bunların kaynaklarını paylaşan Şen, şunları söyledi: “Bazı sigorta şirketlerinin direkt satış örgütleri, bazı sigorta şirketlerinin web üzerinden sigorta alıcılarına direkt satış yöntemleri, bankasürans, brokerlerin bireysel müşteriye web, direkt satış örgütleri veya çeşitli kampanyalarla satış yöntemleri, özel kanunla sigortacılık yetkisi verilmiş tarım kredi kooperatifleri, PTT, Umat gibi kurumlar, finansal kiralama şirketleri, büyük kurumsal şirketlerin ve hastanelerin captive acentelikleri, oto plazaları ile seyahat acenteleri bizim iş alanımıza müdahale ediyor.”

 

‘SİGORTA ACENTELERİNE BAŞKA BİR İŞ YAPMAK YASAK’

Yukarıda sayılan kurumların brokerler hariç tamamının asıl işlerini yaparken sigortacılık da yapabildiği bilgisini veren Şen, 5684 Sayılı Kanun ile sigorta acentelerine sigortacılık dışında başka bir iş yapma yasağı getirildiğini hatırlattı.

“Bu yasakla sektörde üretim yapmaya çalışan profesyonel sigorta acentelerinin önü kesiliyor, acentenin işi ve ekmeği elinden alınıyor. Profesyonel sigorta acentesinin her yıl üretimden aldığı pay azalıyor. Büyük sermayeler kazanırken, ülkemizin sosyoekonomik yapısında orta kesimini ihtiva eden acenteler sürekli kaybediyor” diyen Şen, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne (TÜRSAB) bağlı seyahat acenteleri tarafından seyahat sigortası yapılmasının profesyonel sigorta acentelerini iş kaynaklarından yoksun bıraktığından bahsetti.

Seyahat sigortaları hakkında bilgi veren Doğan Şen, “Yurtiçi zorunlu seyahat sigortası, TÜRSAB’a bağlı seyahat acentelerinin müşterilerine yaptırmak zorunda oldukları bir poliçe. Bu poliçeyi, Türkiye sınırları içinde seyahat eden T.C. vatandaşları ile Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklular yaptırmak zorunda. Incoming seyahat sigortası, Türkiye’de belli bir dönem görevli olarak seyahat edecek olan yabancı uyrukluların yaptırmak zorunda olduğu sigorta. Yurtdışı seyahat sigortalarıysa Avrupa ülkeleri seyahat sigortası, dünya ülkeleri seyahat sigortası ve öğrenciler için seyahat sağlık sigortası olarak üçe ayrılıyor” dedi.

‘SEYAHAT SİGORTALARININ AZ BİR KISMINI BİZ YAPIYORUZ’

Seyahate bağlı muazzam bir sigorta pastası olduğunu belirten Şen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yurtiçinde turlarla seyahate çıkanların sayısı her yıl artıyor. 2014 yılının son çeyreğinde 11 milyon kişi seyahate çıktı, 2014’te yıl bazındaysa 70 milyon seyahat gerçekleşti. Yurt dışına seyahate gidenlerin sayısı 8.3 milyon.”

Seyahat sigortaları pastasının çok azının profesyonel sigorta acenteleri tarafından yapıldığını söyleyen Şen, yurt dışına gideceklerin seyahat sigortalarının vize işlemlerini yürüten şirketler tarafından hazırlandığını aktardı. Yurt içinde seyahat edeceklerinse TÜRSAB’a bağlı seyahat acenteleri tarafından organizasyonlarının yapıldığına değinen Şen, seyahat edecek kişilerin rızası alınmadan ve çoğunluğunun böyle bir sigortadan haberi dahi olmadan zorunlu olan poliçelerin hazırlandığını dile getirdi.

 

‘SİGORTACILIK ETİĞİNE MUHALEFET EDİLİYOR’

Birçok seyahat acentesi ve vize işlemlerini yürüten şirketlerde bazı sigorta şirketlerinin ekranları olduğunu vurgulayan Şen, “Birçok defa konu Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’ne taşındı, ancak netice alınamadı. Çünkü bu yasal olmayan satış noktalarına bazı sigorta şirketleri maalesef çanak tutuyor. Yapılan şikayetlere münhasır alınan savunmalarda, ‘Orada bizim şirketin satış temsilcisi vardı’ ya da ‘Biz bir şey yapmıyoruz. Seyahate gidecekler web üzerinden bizim şirketin sayfasına giriyor, poliçeyi kendisi kesiyor, seyahat acentesine de çıktı geliyor’ gibi tüm sektörü yanıltan açıklamalar geliyor” şeklinde konuştu.

Bunu yapan bazı sigorta şirketlerinin 5684 Sayılı Kanun’a kökten muhalefet ettiğinin aşikar olduğunun altını çizen Doğan Şen, şirketlerin bunu yaparak kendi acentesiyle rekabete girdiğini ve sigortacılık etiğine muhalefet ettiğini kaydetti.

 

‘SEYAHAT ACENTELERİNİN SİGORTA SATMA YETKİSİ YOK’

Seyahat acentelerinin yapabileceği işlerin içinde sigorta acenteliği yapabileceğine dair bir hüküm olmadığına dikkat çeken Şen, bu noktalarda Seyahat Acentaları Yönetmeliği’ne muhalefet edildiğini ifade etti.

“Sigorta acenteleri olarak bizim Kanun çerçevesinde iş yapma mecburiyetimiz var. Bir tek şube bile kurabilmek için ağır şartlara maruz kalıyoruz, ağır cezalarla hatta meslekten men cezasıyla karşı karşıyayız. Tüm ağır şartlara sadece acenteler tabi, ama büyük sermayeler değil. Onlar büyüklükleriyle kanunları, yönetmelikleri delik deşik edebiliyorlar. Bu durum etik değil ve ülkemizin demokratikleşme sürecine, hakkaniyet ilkesine zarar veriyor. Profesyonel sigorta acentesinin işi ve ekmeği çeşitli yöntemlerle elinden alınıyor ve acenteler fakirleşiyor” diyen Şen, bu konularla mücadele edebilmek için SAB bünyesinde bir komisyon kurulduğunun bilgisini verdi. Doğan Şen, tüm meslektaşlarını bu komisyon içinde görev yapmaya çağırarak sözlerini noktaladı.

 

SEYAHAT ACENTALARI YÖNETMELİĞİ

MADDE 5- (1) Seyahat acentalarının hizmetleri şunlardır:

 1. a) Seyahat acentalığı faaliyetleri, Kanuna göre kurulmuş seyahat acentalarınca yerine getirilir. Tüketiciye yönelik olarak bir bedel karşılığında seyahat acentalığına münhasır faaliyet olarak tanımlanan hizmetlerin seyahat acentası olmayan kişi ve kuruluşlar tarafından yapılması yasaktır. Seyahat acentalarına münhasır hizmetler şunlardır:
 2. Münferit veya gruplar için bir programa bağlı ya da programsız gecelemeli veya gecelemesiz yurtiçi / yurtdışı tur veya paket turları tanıtır, oluşturur, pazarlar veya satar,
 3. Kara, deniz ve hava ulaştırma araçlarının ve bu araçlara sahip işletmelerin rezervasyonunu yapar, biletlerini satar,
 4. Seyahat acentalarının ürettiği hizmetlerin tamamını ya da bir kısmını ürün sahibi seyahat acentası tarafından yetki verilmek suretiyle satar,
 5. Transfer yapar,
 6. Kâr amacıyla konaklama, ulaşım, gezi, yeme-içme, eğlence sağlayan, sportif faaliyetler, kongre-konferans, dinî, sağlık, eğitim, kültürel, bilimsel ve meslekî inceleme, teşvik veya destek amaçlı seyahat ve bunun içinde yer alan hizmetleri organize etmeyi, sağlamayı, pazarlamayı, gerçekleştirmeyi içeren paket tur veya turları düzenler, satar,
 7. Kâr amacıyla ikram, teşvik veya destek amaçlı olarak bedelsiz sunulmak üzere bedelini bizzat ödeyen kişi ya da kuruluşun yapacakları hizmetleri oluşturur, pazarlar veya satar.
 8. b) Seyahat acentalarının yapabileceği diğer hizmetler şunlardır:
 9. Ulusal ve uluslararası kuruluşlarca da kabul edilen turizm faaliyetlerinin oluşturduğu ürünleri satabilir,
 10. Turizmle ilgili ve turizm hareketinin gerektirdiği konular hakkında turistin tabi olduğu döviz, vize, gümrük gibi işlemlere ilişkin bilgi verebilir, vize işlemlerini yapabilir,
 11. Seyahat acentaları işyerinde veya araçlarında turistik nitelikte kitap, resim, kartpostal, hediyelik eşya, turistin ihtiyaç duyacağı enformasyon malzemelerini satabilir,
 12. Ticarî amaçla sürücülü veya sürücüsüz olarak 15+1 veya daha az koltuk kapasitesine sahip, yolcu ve eşyalarını taşımaya mahsus taşıtları yurtiçinde veya yurtdışında olmak üzere, yazılı bir sözleşmeyle belirli süreli kiralanmasını yapabilir.

Yorum yazın