Türk Nippon sektör ortalamasının üç katı büyüdü

 Türk Nippon sektör ortalamasının üç katı büyüdü

Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, ilk çeyrekte sektörün elde ettiği sonuçlara dair yorumlarını paylaştı. Sektörün toplam prim üretiminin yılın ilk çeyreğinde yüzde 13.1’lik nominal bir artışla 7.9 milyar liraya ulaştığını aktaran Pamukçu, “2015 yılı mart ayı sonundaki enflasyona göre reel olarak yüzde 5.1’lik bir büyüme gerçekleşti. Hayat dışı branşlar toplamında büyüme nominalde yüzde 12.3, reelde ise yüzde 4.4 olarak kayıtlara geçti” şeklinde konuştu.
Yılın ilk çeyreğinde, yazılan brüt primler ele alındığında, 1.3 milyar lirayla en çok prim üretilen branşın kara araçları sorumluluk sigortaları olduğu bilgisini veren Pamukçu, sözlerine şöyle devam etti: “Bu branşı 1.2 milyar lirayla kasko sigortaları takip etti. Kasko sigortalarında geçen yılın aynı dönemine oranla reel anlamda yüzde 1.01’lik, kara araçları sorumluluk sigortalarındaysa yüzde 3.3’lük bir küçülme gerçekleşti. 2014 yılını 885 milyon lira teknik zararla kapatan trafik sigortaları geçen seneye göre küçüldü. Kasko sigortalarındaysa geçen sene sonunda 751 milyon lira, 2015 yılın ilk üç ayı sonunda ise 143 milyon lira teknik kâr elde edildi.”

‘KASKO VE TRAFİĞİN KONSOLİDE SONUÇLARA ETKİSİ OLUMSUZ’
Hayat dışı branşlardaki kârlılık açısından 2015 yılının ilk çeyreğini 2014 yılının ilk çeyreğiyle karşılaştıran Pamukçu şunları söyledi: “2014 yılı ilk çeyreğinde yüzde 9.2 oranında teknik kâr eden sigorta sektörünün, yine 2015 yılının aynı döneminde yüzde 4.9 teknik zarar ettiğini analiz ediyoruz. Kasko ve trafik sigortalarında teknik sonuçların olumsuz olması konsolide sonuçların da bu yönde olmasına yol açtı. Trafik sigortalarında 2014 yılının ilk çeyreğinde yüzde 17.2 olarak gerçekleşen teknik zarar, 2015 yılının aynı döneminde yüzde 68.5 olarak gerçekleşti. Kasko sigortalarındaysa, 2014 yılının ilk çeyreğinde yüzde 22.6 olan teknik kâr, 2015 yılının aynı döneminde yüzde 11.8 olarak kayıtlara geçti.”
2015 yılının ilk çeyreğini kasko ve trafik sigortaları dışında da değerlendiren Pamukçu, hayat dışı prim üretiminin yüzde 16.9’unu oluşturan hayat / sağlık branşında yüzde 1.6 oranında teknik kâr görüldüğünü belirtti. Hayat dışı prim üretiminde yüzde 16.6 paya sahip yangın ve doğal afetler branşında yüzde 8.7’lik teknik kâr gerçekleştiğine değinen Pamukçu, mühendislik sigortalarındaysa teknik kârlılığın yüzde 19.9 olduğunu ifade etti. Dr. E. Baturalp Pamukçu, temel olarak oto sigortalarında geçmiş döneme göre görülen teknik kötüleşmenin, konsolide sonuçların da olumsuz olmasına yol açtığını vurguladı.

‘KASKO SİGORTALARININ ÜRETİMDEKİ PAYI DÜŞTÜ’
Kasko sigortalarında, 2014 yılının ilk çeyreğinde yazılan primin 1.2 milyar lira olduğunu hatırlatan Pamukçu, 2015 yılının aynı döneminde yazılan primin yaklaşık 1.3 milyar lira olduğunu kaydetti. Kasko sigortalarında reel anlamda prim üretimindeki düşüş oranının yüzde 1.01 olarak gerçekleştiğini söyleyen Pamukçu, daha önce toplam hayat dışı sigorta prim üretiminin yüzde 19.7’sinin kasko sigortalarından sağlandığını, ancak 2015 yılının ilk çeyreğinde bu oranın yüzde 18.4’e gerilediğini dile getirdi.
“Kasko sigortalarında ilk çeyrek sonunda genel olarak görülen teknik kötüleşme konsolide sonuçların da olumsuz olmasına yön verdi. Bu branşta, 2014 yılının ilk çeyreğinde yüzde 22.6 olarak gerçekleşen teknik kâr, 2015 yılının aynı döneminde yüzde 11.8’e geriledi. Bu branşta temel olarak geçen sene ön planda tutulan risk seleksiyonu, riske uygun fiyatlama, doğru risk seçimi ve teknik kriterlerdeki değerlendirmelerin son dönemlerde genel anlamda uygulanmadığı gözlemleniyor” diyen Pamukçu, kasko sigortalarında görülen bu teknik eğilim yıl içinde de devam ederse ve üretimde küçülme görülürse, teknik sonuçların geçen seneden kötü olmasının kaçınılmaz olacağının altını çizdi.

‘HEM IBNR’DAKİ ARTIŞ HEM EKSİK FİYATLAMA ZARARI KÖRÜKLEDİ’
Trafik sigortalarında 2014 yılının ilk çeyreğinde yüzde 17.2 olarak gerçekleşen teknik zararın 2015 yılının aynı döneminde yüzde 68.5 olduğuna dikkat çeken Pamukçu, “Bu branşta zararın 2015 yılının ilk çeyreğinde artarak devam ettiğini analiz ediyoruz. Geçen sene ilk üç ay sonunda 184 milyon lira olarak görülen teknik zarar, 2015 yılının ilk üç ayında 748 milyon lira olarak gerçekleşti” dedi.
Trafik sigortalarındaki zararın nedenlerinden biri olarak IBNR’daki artışı gösteren Pamukçu, sözlerini şöyle sürdürdü: “2015 yılının ilk üç aylık dönemi sonunda, 2014 yıl sonuna göre net IBNR tutarlarında belirgin bir artış oldu ve bu artış etkisinin en yoğun olarak görüldüğü branş trafik sigortalarıydı. IBNR rakamlarında ilk çeyrek sonunda görülen baz etkisi, yıl içinde teknik sonuçlar üzerinde azalacaktır.”
IBNR baz etkisinin yanı sıra trafik sigortalarında hâlâ yetersiz, daha doğrusu eksik fiyatlama olduğundan bahseden Dr. E. Baturalp Pamukçu, bir yandan şirketlerin üzerlerinde taşıdıkları maliyetler artarken primlerin aynı oranlarda artmamasının ve bedeni tazminat ödemelerindeki devam eden artışın trafikteki zararı körüklediğini belirtti.

TÜRK NİPPON SİGORTA YÜZDE 43 ORANINDA BÜYÜDÜ
“Şirketimiz, 2015 yılının ilk üç ay sonuçları itibarıyla değerlendirildiğinde hedeflerinin üstüne çıktı. 2014 senesinde olduğu gibi bu sene de özellikle oto dışı branşlarda büyüme isteğimizi ilk üç ay sonunda rakamlarımıza başarılı bir şekilde yansıttık. Şirketimizin toplam prim üretim rakamlarını, 2015 yılının ilk üç ayını yine 2014 yılının aynı dönemiyle karşılaştırdığımızda yüzde 43 oranında büyüdüğünü gözlemliyoruz” diyen Pamukçu, Türk Nippon Sigorta’nın yılın ilk üç ayı sonunda sektör büyümesinin üç katından fazla bir büyüme gösterdiğini aktardı.
2015 yılı sonunda hedeflerinin ilk üç ay sonunda elde ettikleri büyüme oranını koruyarak prim üretim dağılımda oto dışı branşların payını ve kârlılığı daha da artırmak olduğunu ifade eden Pamukçu, sözlerini şöyle tamamladı: “Bütün bu gelişmelerin ve ilk üç aylık veriler ışığında 2015 yılı sonunda sigorta sektörünün konsolide sonuçlarındaki teknik kâr veya zarar gerçekleşmesi özellikle trafik ve kasko sigortalarındaki teknik sonuçlara paralel olacaktır. Bunun yanında bu branşları yangın ve doğal afetler branşının olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum.”

‘TRAFİK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI MÜŞTERİNİN LEHİNE’
1 Haziran 2015 itibarıyla yürürlüğe giren yeni Trafik Sigortası Genel Şartları’ndan da bahseden Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu şunları söyledi: “Yeni genel şartlarla araçlardaki değer düşüklüğü yeni bir teminat olarak tanımlandı, orijinal veya eşdeğer yedek parça kullanımına dair koşullar net olarak gösterildi, bedeni hasarlarda destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanmasına baz teşkil edecek mortalite tablosu ile tazminat değerleme faiz oranı belirlendi. Yayınlanan bu genel şartlar, uygulamada belirsiz olan bazı noktaların netleşmesi ve standartlaştırılması açısından olumlu oldu. Bu ürünü satın alan kişiler için genel şartların yansıması olumlu olacaktır. Sektör içinse genel şartlarda belirtilen başlıkların bir kısmı hasar maliyetlerini artıracak unsurlar taşıyor.”

İlginizi Çekebilir

Leave a Reply