Sektör ortalamasının üç katından fazla büyüdük

Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, ilk dokuz ayda elde edilen sonuçlar hakkında açıklamalarda bulundu. Türk sigorta sektörünün toplam prim üretiminin yılın ilk dokuz ayı sonunda %16.1’lik nominal bir artışla 19 milyar liraya ulaştığını aktaran Pamukçu,“2015 yılı eylül ayı sonundaki enflasyona göre reel olarak %7.6’lık bir büyüme gerçekleşti. Hayat dışı branşlar toplamındaysa büyüme nominalde %16, reeldeyse %7.4 oldu” dedi.
Yılın ilk dokuz ayı sonunda, yazılan brüt primler ele alındığında, 4.8 milyar lirayla en çok prim üretilen branşın trafik olduğu bilgisini veren Pamukçu, bu branşı 3.9 milyar lirayla kasko sigortasının takip ettiğini belirtti. Kasko sigortalarında geçen yılın aynı dönemine oranla reel anlamda %0.6’lık bir büyüme olduğunu söyleyen Pamukçu, trafik sigortalarındaysa %11.3’lük bir büyüme gerçekleştiğini ifade etti.
2015 yılının ilk dokuz ayını kasko ve trafik sigortaları dışında da değerlendiren Pamukçu,“Hayat dışı toplam sigorta prim üretim hacminin %13’ünü oluşturan hayat/sağlık branşında nominal büyüme %17.3 oranında gerçekleşti. Hayat dışı toplam sigorta prim üretiminde %16.2 paya sahip olan yangın ve doğal afetler branşında ise nominal büyüme %13 olarak görülüyor. Genel zararlar branşındaysa nominal büyüme %24 oldu” diye konuştu.

KASKODA REEL BÜYÜME %0.6
“Kasko sigortalarında, 2014 yılının ilk dokuz ayında yazılan prim 3.6 milyar lirayken, 2015 yılının aynı döneminde yazılan prim 3.9 milyar lira olarak gerçekleşti. Kasko sigortalarında reel anlamda prim üretim artışı %0.6 oldu. Daha önce toplam hayat dışı sigorta prim üretiminin %21.9’u kasko sigortalarından sağlanırken, 2015 yılının ilk dokuz ayında bu oran %20.5’e geriledi” diyen Pamukçu, yılın ilk dokuz ayında hayat dışı branşlar toplamındaki büyümeyi sağlayan branşları trafik, genel zararlar ve hayat/sağlık olarak sıraladı.
Hayat dışı branşlar toplamında %16 oranında nominal büyüme yaşandığını aktaran Pamukçu, bu büyümenin temelinde trafik sigortalarındaki %20 oranında büyümenin etkili olduğunu ifade etti. 2015 yılının ilk dokuz ayını, 2014 yılının aynı dönemiyle karşılaştıran Pamukçu, “Trafik sigortalarındaki poliçe sayılarındaki artış %6.5 olarak gerçekleşti. Yılın ilk dokuz ayında bu branşta yaşanan üretim artışı ortalama primlerdeki yükselmeden geliyor. Primlerdeki bu yükselme eğilimi yıl sonuna kadar devam edecektir” dedi.

‘AKTÜERYAL GERÇEKLERE DAHA ÇOK ÖNEM VERİLMELİ’
Trafik branşı dışında ilk dokuz aydaki büyümenin genel zararlar ve hayat/sağlık branşlarından geldiğini söyleyen Pamukçu, sözlerine şöyle devam etti: “İlk dokuz aylık üretim rakamları ile altı aylık teknik veriler ışığında, 2015 yılı sonunda sigorta sektörünün konsolide sonuçlarındaki teknik kâr veya zarar gerçekleşmesi özellikle trafik ve kasko sigortalarındaki teknik sonuçlara paralel olur. Bunun yanında, sonuçları yangın ve doğal afetler branşının olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum.”
Temel olarak kârlılığa geçilmesi gerektiğini söyleyen Pamukçu, şöyle devam etti: “Sektörün, kârlılığa geçmesi için her branş ve üründe piyasa gerçeklerinin yanında aktüeryal çalışmalara daha fazla önem vermesi, riskin değerlendirmesi ve fiyatlandırmasını yaparken bütün parametreleri daha dikkatli oluşturması gerekiyor. Liberal ekonomilerde rekabet bütün sektörlerde görülebilecek bir olgu. Ancak, rekabetin şirketlerin yapmış olduğu teknik çalışmaların önüne geçmesi durumunda ise bu sonuçlara olumsuz olarak yansıyor ve çoğu şirket için rekabetin sürdürebilir olmasını imkansızlaştırıyor.”

‘İLK DOKUZ AYDA ÜRETİMİMİZ %59 ORANINDA ARTTI’
Türk Nippon Sigorta’nın prim üretiminin yılın ilk dokuz ayında %59 oranında arttığını belirten Pamukçu, bu oranın sektörün üretiminin üç katından daha fazla olduğuna dikkat çekti. Türk Nippon Sigorta’nın 2015 yılının ilk dokuz ay sonuçları itibarıyla değerlendirildiğinde hedefinin üstünde büyüdüğünü dile getiren Pamukçu, sözlerine şöyle devam etti: “2014 senesinde olduğu gibi bu sene de özellikle oto dışı branşlarda büyüme isteğimizi ilk dokuz ay sonunda rakamlarımıza başarılı bir şekilde yansıttık. Etkin olarak üretim yaptığımız bireysel sigortaların yanı sıra özellikle küçük ve orta boy işletmelerin yangın, sorumluluk, nakliyat ve inşaat sigortalarında ağırlıklı olarak büyüdük ve bu büyümeyi kârlılığa olumlu yansıttık.”
Temel üretimlerinin ağırlıklı olarak oto dışı branşlardan geldiği bilgisini veren Pamukçu, prim üretimlerinin %65’inin oto dışı, %35’nin ise oto branşlarından geldiğini, oto branşlarında ağırlıklı olarak üretim yaptıkları kasko sigortalarında üretim artışının %29 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Türk Nippon Sigorta’nın iki sene önce başlatmış olduğu, şirkete ve paralelinde satış kanallarına gelir getirecek her branşta agresif bir oyuncu olma hedefini etkin olarak uyguladığının altını çizen Pamukçu,“Özellikle 2015 yılında da, ürün yapılarını tekrar gözden geçirdiğimiz bireysel ve orta ölçekli iş segmentine ağırlık veriyoruz. 2015 sonunda hedefimiz ilk dokuz ay sonunda elde ettiğimiz büyüme oranını koruyarak üretim dağılımında oto dışı branşların payını ve kârlılığı daha da artırmak” dedi.

‘ACENTELER İŞ ORTAĞIMIZ’
Acente kanalı hakkında da açıklamalarda bulunan Pamukçu, Türk Nippon Sigorta için en önemli dağıtım kanalının acenteler olduğu ve üretimlerinin yaklaşık %90’ının acenteler tarafından sağlandığı bilgisini verdi. İş ortakları olarak gördükleri acentelerinin kendileri için önemini vurgulayan Pamukçu, bu değerin bilinciyle hareket ettiklerini ifade etti. Prim üretimlerinin büyük bir kısmının en önemli iş ortakları olan acenteleri vasıtasıyla sağlandığının ve öyle de devam edeceğinin altını çizen Pamukçu, Türk Nippon Sigorta’nın acentelerle yakın çalışmalarına devam edeceğini belirtti.
Satış kanalları ve özellikle de acenteleri için stratejilerini “ulaşılabilirlik” olarak ortaya koyduklarını dile getiren Pamukçu, “Bundan dolayı acentelerimize verdiğimiz hizmetimizin kalitesi bizim için çok önemli bir konu. Türk Nippon Sigorta olarak, diğer şirket uygulamalarının dışında acentelerimize karşı farklılıklar yaratan dinamik bir yapı içinde hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu sistemde çalışmaya ve acentelerimiz için her zaman yenilikler yapmaya devam edeceğiz” dedi.
En büyük motivasyonlarının acentelerin Türk Nippon Sigorta’nın hizmet kalitesini takdir etmesi ve Türk Nippon Sigorta’ya olan bağlılıkları olduğunu vurgulayan Pamukçu, birçok acentenin birden fazla sigorta şirketiyle çalıştığı sektörde amaçlarının kendileriyle çalışan acentelerin tercih sıralamasında başta gelmek olduğunu kaydetti.
“Çalıştığımız tüm acentelerimiz profesyonel, işine hakim, sektörün sorunlarını biliyor. Birçok acentemiz, sektör meclislerinde söz sahibi olan sektöre hizmet etmiş değerli acentelerimiz. Zaman zaman acentelerimizle karşılıklı fikir alışverişi yapıyoruz, ihtiyaç ve beklentilere çözüm sağlayacak önerilerimiz oluyor” diyen Pamukçu, kârlılığın şirket ile acentenin el ele aynı bilinçle hareket ederek sağlanabileceğini dile getirdi.

‘BİLİNÇ TABANA YAYILMALI’
Dr. E. Baturalp Pamukçu, sigortacılığın büyüyen, kredi olanakları yaratan, içinde bulunduğu ekonomilere yön vererek uluslararası faaliyetlere yol açan bir sektör olduğunu söyledi. Ülkemizdeki sigorta sektörünün gelişmiş ülkeler seviyesine gelmesinin ancak sigorta bilincinin geniş kesimlere yayılmasıyla mümkün olabileceğini vurgulayan Pamukçu, sözlerini şöyle tamamladı: “Sigorta sektörünün ülke ekonomisine büyük fonlar yaratarak finans sektörü içinde önemli bir fonksiyona sahip olması ancak sigorta farkındalığının artması ve ülkemizin prim üretiminin gelişmiş piyasalar düzeyine ulaşmasıyla mümkün olacaktır.”

Yorum yazın