SAB Marmara Üniversitesi ile sektör için buluşuyor

 SAB Marmara Üniversitesi ile sektör için buluşuyor

Türkiye’de her sektörü ilgilendiren eğitimli personel sorunu, sigorta sektörü için de geçerliliğini koruyor. Eleman yetiştirme maliyetinin ve mesleğe yeni girmiş elemanın oryantasyonunun oldukça sıkıntılı süreçler olduğu biliniyor. Ayrıca acente bir teknik elemanını kaybettiğinde yerine yetişmiş birini bulmakta zorlanıyor. Üstüne üstlük yetişmiş olarak kabul edilen personelin, teknik bilgi ve donanım yönünden yetersiz olduğu belirtiliyor.     

Bütün bu ortaya çıkan sıkıntılara karşın ülkemizde birçok üniversitenin lisans ve önlisans sigortacılık bölümünden her yıl yüzlerce öğrencinin mezun olduğunu hatırlatan Sigorta Acenteleri Derneği (SAB) Başkanı Reşit Çakas, sözlerine şöyle devam etti: “Bir tarafta işsizlik sorunundan söz edilirken, diğer tarafta işverenler kalifiye eleman bulamamaktan yakınıyor. Bu konuda kime dokunsanız bin ah işitirsiniz. Ancak sektör, hem sigorta şirketleri hem de acenteler düzeyinde yeni mezunları istihdam etmeye son derece mesafeli yaklaşıyor. Hatta eleman açığını çoğunlukla başka branş mezunlarından giderme yoluna gidiliyor. Bu durum, sigortacılık mezunu öğrencilerin sektöre çok yabancı olmasından ve uygulamalı bilgiler açısından son derece yetersiz kalmasından kaynaklanıyor. Zaten sigortacılık bölümleri, bu öğrencilerin açıkta kalmamak için seçtiği bir  bölüm. Dolayısıyla akademik süreci çok hevesli geçirmemiş bu kitle pratik yönünden de yetersiz kalınca mecburen sektörde ihtiyacı karşılamanın çok uzağında kalıyorlar.”

Üniversitelerin mezuniyet için kısa süreli staj şartı koyduğunu hatırlatan SAB Başkanı Çakas, “Ancak hem süre hem de uygulama yöntemleri bakımından bu sistem cılız kalmış. Eğitiminin sonunda öğrenci teorik olarak son derece donanımlı olsa bile bir poliçenin neye benzediğini bilmeden mezun oluyor” dedi. 

ÖĞRENCİLERİ SİSTEME DAHİL ETMEK İÇİN NE GEREKİYOR?

SAB Başkanı Çakas, tüm bu sürecin değişmesi için artık üniversiteli ile buluşma zamanının geldiğini vurgulayarak, “Bunun için üniversitelerin eğitim programlarına öğrencilerin sektörü daha da yakından tanıyacağı uygulamalı eğitim süreçleri dahil edilmeli” dedi. Çakas, sigorta sektörünün ve üniversitelerin sorunun çözümü için yapması gerekenleri şöyle sıraladı: 

* Öğrencilerin sigorta şirketlerinde, acentelerde veya sektörün diğer kurumlarında daha uzun ve verimli zaman geçirmeleri sağlanmalı. 

* Öğrencilere uygulamalı bir performans ölçümü yapılmalı. 

* Acente ve kurumlar, uygulamalı eğitimler için teşvik edilmeli.  

* Sektör stajyer kabulünü bir angarya olarak görmemeli ve uygulamada öğrenciyi ofis boy olarak kullanmak yerine daha verimli işlerde değerlendirmeli. Gelecekte sektörde yer alacak yeni kişiler olarak görerek, öğrenciye katkı vermek konusunda istekli davranmalı.

* Üniversitelerle sektör arasında iletişim ve işbirliği geliştirilmeli. Panel, konferans ve benzeri faaliyetlerle bu işbirliği pekiştirilmeli. 

* Üniversitelilerin sektörle buluşması için mutlaka somut birtakım projelerin geliştirilmesi gerekiyor. Burada sadece üniversitelere değil, sektörün aktörlerine de iş düşüyor. 

* Sigorta şirketleri de acenteler ve sektör içi STK’lar gibi bu konuda istekli olmalı. Üniversitelerle işbirliği konusunda teşvik edici davranılmalı. 

Marmara Üniversitesi ile işbirliği anlaşması

Bu bağlamda SAB ile Marmara Üniversitesi arasında 2 Kasım 2018 tarihinde bir protokol imzalandı. Türkiye’de ilk sayılabilecek bu işbirliği anlaşmasıyla öğrenciler daha kolay staj yapma imkanı bulurken acenteler ve sigorta şirketlerinin daha kalifiye eleman ile çalışma şansı yakalaması hedefleniyor. Başarılı olması halinde diğer meslek grupları için de örnek teşkil edebilecek olan bu işbirliğinden pozitif sonuç alınması çok önemli.

Bu protokole göre, üniversite, sigorta acentelerine ilgili bölümlerde okuyan öğrencileri yönlendirecek, acenteler de bu öğrencilerin istihdamına öncelik vermek üzere bünyelerinde bulunduracaklar. Ayrıca her iki kurum arasında materyal alışverişinde bulunulacak olan bu projenin geliştirilmesi için söyleşi, panel, konferans gibi organizasyonlar düzenlenecek. 

Sigortaci Gazetesi

İlginizi Çekebilir

Leave a Reply