Pandemiyle birlikte yeni sigorta ürünlerine talep artıyor

 Pandemiyle birlikte yeni sigorta ürünlerine talep artıyor

Pandemi döneminde ortaya çıkan belirsizlik durumu birey açısından tehdit algısını artırırken, duygusal ve psikososyal açıdan insanları korkuya, paniğe ve strese yöneltti. Sigorta tüketicilerine yönelik yapılan araştırmalar, pandeminin finansal refahı değiştirdiğini ve yeni sigorta ürünlerine olan talebin arttığını ortaya koyuyor.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen küresel salgın COVID-19, bireyi ve toplumu birçok yönde etkiledi. Pandemi döneminde ortaya çıkan belirsizlik durumu birey açısından tehdit algısını artırırken, duygusal ve psikososyal açıdan insanları korkuya, paniğe ve strese yöneltti. Yaygın olarak görülen sağlık sorunları ve ekonomik belirsizlikler ile karşılaşan insanlar, finansal yönden de ciddi sonuçlarla karşı karşıya kaldılar. Küresel salgın COVID-19, ekonomide var olan tüm sektörleri etkilediği gibi finans sektörünün önemli bir aktörü olan sigorta sektöründe de önemli sonuçlara neden oldu. Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY’nin sigorta tüketicilerine yönelik yaptığı araştırma, pandeminin ihtiyaçları nasıl temelden değiştirdiğini, tüketicilerin finansal güvenliklerini nasıl artırmayı planladıklarını ve sigortacıların bu fırsatları değerlendirmek için neler yapabileceğini ortaya koyuyor.

İHTİYACA GÖRE ÜRÜNLER

EY’nin yaptığı araştırmanın sonucu, tüketicilerin belirli özelliklere sahip yeni ürünlere olan ilgisinin arttığını ve bu ürünleri satın almaya açık olduklarını gösteriyor. Tüketicilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünler çıkarılması gerektiğini öneren araştırma, sigortacıların finansal refahı güçlendiren çözümler geliştirmesini, ürün setlerini yenilemesini ve dijital dağıtım kanallarını optimize etmesi gerektiğinin altını çiziyor. Rapora göre, küresel sigortacılık sektörünün pandeminin yarattığı değişimi, yeni normal ve farklı pazar ihtiyaçları doğrultusunda dönüşüm için bir fırsat olarak görmesi gerekiyor.

EY, 2021 Küresel Sigorta Tüketici Anketi’nden dört önemli bulgu elde ediyor:

1- Pandemi, tüketicileri harekete geçiren ve yeni sigorta ürünlerine olan ilgiliyi artıran evrensel bir endişeye neden oldu.

2- Yaşanan psikolojik etkilerin yanında finansal olarak da bu süreçte en büyük darbeyi alan gelişmekte olan piyasalar ve genç nesiller bu süreçten etkilenerek yeni ürünlere büyük ilgi gösterdi.

3- Gelişmekte olan pazarlardaki tüketiciler dijital olarak bilgili, veri paylaşımına açık ve yeni ürünleri yeni yollarla satın almaya hazır.

4- Kurumsal sosyal sorumluluk, tüketiciler için büyük önem taşıdığından dolayı sigortacıların yeni ürünlerle birlikte büyük değerlerin de arkasında durması gerekli.

YÜZDE YETMİŞ ÜÇ RİSKE GİRMEKTEN ENDİŞELİ

Rapora göre, COVID-19 pandemisinin neden olduğu en büyük korku, insanların sevdiklerini erken kaybetme korkusu. Yapılan ankete katılanların %76’sı sevdiği insanları erken kaybetme endişesi duyduğunu dile getirdi. Pandeminin neden olduğu ikinci büyük korku ise insanların finansal refahlarının riske girmesiyle ilgili oldu. Ankete katılanların %73’ü ise finansal kaynaklarının riske girmesinden endişe duyduğunu belirtti. Raporda, tüketicilerin %75’inin pandemiye karşı finansal hazırlıklar yapmayı beklediği ifade ediliyor. Bunlardan;

– %50’si daha fazla tasarruf yapmayı,

-%30’u olabilecek risklere karşı acil durum planı geliştirmeyi,

-%23’ü ise bir finansal danışmanla konuşmayı planlıyor.

YENİ SİGORTA ÜRÜNLERİ İLGİ ÇEKİYOR

Ankete katılanların önemli bir yüzdesi, yeni sigorta ürünleriyle ilgileniyor. En yoğun ilginin %94 oranla hastane masraflarını karşılayan poliçelere gösterildiği belirtilirken, bunu %91 ile hayat sigortasının izlediği görüldü. Ankete katılanların ayrıca üniversite eğitim planlarını finanse eden ve iş kaybı durumunda kredi kartı faturalarını ödeyen sigorta gibi kısa vadeli gelir koruma ürünlerini de düşündükleri dikkat çekti.

Farklı pazarlar arasında değişiklik gösteren endişe seviyelerinin sağlık sitemlerine, sosyal güvenlik ağlarına ve aşılara erişim gücüyle orantılı olduğu görülüyor. Aşılama oranlarının daha düşük olduğu gelişmekte olan ülkelerde, sevdiklerini erken kaybetme korkusu ve finansal refahın riske girmesi ile ilgili endişelerin gelişmiş ülkelerden daha yüksek olduğu görülüyor. Aşılama oranının düşük olduğu Güney Afrika’da sevdiklerini kaybetme ve finansal refahın riske girmesi yönünde endişeli olanların oranı %90 olarak saptanırken, aşılama oranının yüksek olduğu Kanada’da bu oran %55 civarında seyrediyor.

SEKTÖR YENİ TALEPLERE YÖNLENMELİ

Raporda; yeni sigorta ürünlerine ihtiyaç duyan ve satın almaya hazır olan bir kesimin olduğu söyleniyor. Gelişmekte olan ülke tüketicilerinin büyük bir kısmının pandemiye yanıt olarak hayat sigortası satın almakla ilgilendiği görülüyor. Sigortacıların pandeminin yarattığı değişimden yararlanarak, finansal sıkıntının neden olduğu yeni taleplere yönelmesi gerekiyor.

Raporda yer verilen bir diğer dikkat çekici nokta ise dijital olarak bilinçli tüketicilerden oluşan ciddi bir kesimin varlığı. Ankete katılan tüketicilerin %80’i dijital olarak sağlık sigortası, %73’ü ise dijital olarak hayat sigortası satın almaya sıcak bakıyor. Tüketicilerin yaklaşık %60’ı ise acenteler ile dijital olarak iletişim kurmayı tercih ediyor.

Gelişmekte olan piyasa katılımcılarının yarısından fazlasının sağlık, hayat, emlak ve otomotiv branşlarıyla ilgili ürünleri dijital olarak satın alma olasılıklarının yüksek olduğu görülüyor. Gelişmiş piyasa katılımcılarının ise dijital sigorta ürünlerini satın alma olasılığı sağlık branşında %53 olurken, bu oran hayat branşında %44 olarak gözüküyor.

DİJİTAL YENİLİKLERE İHTİYAÇ DUYULUYOR

Rapora göre gelişmekte olan piyasa katılımcılarının yarısından fazlasının sağlıkla ilgili hedeflerine ulaşmak için kişisel bilgileri paylaşmaya hazır oldukları görülüyor. Katılımcıların %47’sinin sağlık branşında dijital olarak sigorta poliçesi satın almak istediği vurgulanıyor. Rapor, bu tüketicilerle bağlantı kurmak için sigortacıların erişebilir ve uygun fiyatlı ürünlere ek olarak daha güçlü dijital yeniliklere ihtiyaç duyacağının altını çiziyor. Rapor; sigortacıların, tüketicilerin neye ihtiyaç duyduklarını anladıklarını göstermelerini ve daha etkili bir şekilde iletişim kurmalarını öneriyor.

GENÇ TÜKETİCİLERLE İLETİŞİM KURULMALI

Salgının güçlü etkileri, hem küresel ekonomi düzeyinde hem de bireysel insan yaşamında uzun süre hissedilecek. Karantinalar ve sosyal izolasyon, virüs kapma ve sevilen birini kaybetme korkusu, işlerin, günlük aktivitelerin kesintiye uğraması, normale dönüş ve daha fazla finansal güvenlik ihtiyacı COVID-19 döneminin evrensel gerçekleri olarak karşımıza çıkıyor. EY raporu sigortacıların bu sorunlara yanıt olarak ne yapmaları gerektiğini şu şekilde anlatıyor:

1. Güven oluşturmak için empatiyle iletişim kurun: Sigorta şirketleri, finansal sağlıktan fiziksel ve zihinsel sağlığa kadar tüm etkileri anladıklarını müşterilere göstermeli. Özellikle genç tüketicilerin tercih ettiği dijital kanallarda iletişimin çok önemli olduğunu göz önüne alarak empati kurmalı, güven inşa etmeli.

2. Müşteri ihtiyacına uygun yenilik yapın: Yeni ürünlere ve finansal refah çözümlerine yönelik büyük talep, tüketici ihtiyaçları ve tercihleriyle birlikte ele alınmalı. Tüketici ihtiyaçları yeni çözümler ve dağıtım seçenekleri ile birlikte değerlendirilmeli. Şirketler, pandeminin devam eden finansal etkisinde tüketicilerin finansal refahlarını geri kazanmalarına yardımcı olacak çözümler sunmalı.

3. Stratejik olarak genç tüketicilerle etkileşim kurun: Kişiselleştirilmiş iletişim ve yeni çözümler yalnızca yüksek gelirli tüketiciler için değil. Pandemi, sigortacıların uzun süredir dahil olmak için mücadele ettiği daha genç ve yetersiz hizmet alan tüketicilerle bağlantı kurmak için bir kapı açtı. Bu bireylere, gelecekteki finansal şoklara hazırlanmanın bir aracı ve uzun vadeli finansal güvenliğin temeli olarak sigortanın değerini tanıtmak bir fırsat haline geldi. Sigortacılar, bu kitleye ihtiyaçlarına yönelik çözümleri sunarak ilişkilerini güçlendirebilir.

4. Amaç ve taahhüt gösterin: Sigortacılar ürünlerini, temel değerler ve amaçlarıyla ilişkendirmeli, toplumun ihtiyaç duyduğu korumaları sağlamalılar.

Yağmur Ceren Kural

İlginizi Çekebilir