Özel riskler yönetim merkezi çalışma usul ve esasları yönetmeliği yayınlandı

 Özel riskler yönetim merkezi çalışma usul ve esasları yönetmeliği yayınlandı

27 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete’de “Özel Riskler Yönetim Merkezi Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği” yayınlandı. Yönetmelikte özel riskler yönetim merkezinin çalışma usul ve esaslarının düzenlenmesine yer verildi. 

27 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete’de “Özel Riskler Yönetim Merkezi Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği” yayınlanarak yürürlüğe girdi. Özel riskler yönetim merkezinin çalışma usul ve esaslarının düzenlendiği yönetmelikte özel riskler yönetim merkezinin, yönetim kurulunun ve teknik işleticinin çalışma usul ve esasları ile görev ve yetkileri yer aldı.

Yönetim kurulunun oluşumu, görev dağılımı, yönetim kurulunun görevleri, yönetim kurulu toplantıları, yönetim kurulu kararları, tutanak ve kararların açıklanması, yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu, teknik işleticinin görevleri başlıklarının bulunduğu yönetmelikte; prim desteği, reasürans ve diğer korumalar, hasar yönetimi, dağıtım ve satış kanalları ile ilgili maddelere de yer verildi.

İlgili yönetmeliğin tamamına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211027-1.htm

 

İlginizi Çekebilir