Öncelikli hedef acentelerimizi büyütmek

 Öncelikli hedef  acentelerimizi büyütmek

Sompo Japan Sigorta Bölge ve Acenteler Satış Genel Müdür Yardımcısı Murat Dişçi, ana ortakları Sompo Japan’ın dünyadaki genel stratejisi ve şirketin on üç yıl önceki kuruluş vizyonu çerçevesinde tipik bir acente şirketi olduklarını ifade etti. Çalışmalarının ve yatırımlarının acente kanalının hem nitelik hem de nicelik olarak geliştirilmesi yönünde sürdürüldüğü bilgisini veren Dişçi, “Dünyada internetin, sigorta satış kanalları arasında anılmaya başlamasına rağmen, profesyonel acentelerin pozisyon kaybı yaşamayacağına, hatta daha da gelişeceğine inanıyoruz” diye konuştu.
Türkiye sigorta pazarında müşteriyle doğrudan temasın her zaman önemli bir unsur olduğuna değinen Dişçi, bu durumun gelişerek devam edeceğine, müşterisinin bütün sigorta ihtiyaçlarını karşılayabilmek için organize olmuş profesyonel acentelerin daha da büyüyeceklerine inandıklarını ifade etti. Öte yandan internet ve mobilin bir sigorta satış kanalı olarak gelişmesiyle sadece ya da ağırlıklı olarak araç sigortası yapan kanalların daha çok risk altında olduğunu düşünen Dişçi, bu sebeple Sompo Japan Sigorta acentelerini müşterinin bütün ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri yönünde ilerlemeleri için desteklediklerinin altını çizdi.

‘TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE ACENTELERLE TEMAS HALİNDEYİZ’
“Acente ağımızı genişletmek adına Türkiye’nin her yerinde bizimle aynı vizyonu paylaşan acentelerle temasa geçiyor ve bu iletişimi geliştirerek sürdürüyoruz. Acentelere zor rekabet koşullarında onları ürün, fiyat, kampanya ve satış teknolojisi anlamında nasıl donattığımızı anlatıyor, hatta bazı durumlarda karşılaştırma yapıp neler sunduğumuzu daha iyi görebilmeleri için test ortamları sağlıyoruz. Acenteler bizimle çalışma konusunda irade gösterdikleri zaman yanlarında oluyor ve kendilerine Sompo Japan acentesi olmaları için gereken altyapıyı ve eğitimi sağlıyoruz” diyen Dişçi, Türkiye çapında çalışan çok geniş bir satış kadroları olduğunu, belli bir program dahilinde yeni acentelikleri sistemlerine entegre ettiklerini belirtti.
YENİ ÜRÜNLER YOLDA
Sompo Japan Sigorta olarak bütün projelerinin odağında acenteler olduğunu dile getiren Murat Dişçi, şunları söyledi: “Dolayısıyla 2015 tıpkı 2014’te olduğu gibi acentelere yatırım yapacağımız yeni projelerle dolu, acentelerimizi rekabet ortamında yeni silahlarla donattığımız bir yıl olacak. Satış teknolojimizi daha da geliştireceğiz. Acentelerimiz satışı çok daha kısa sürede kapatacak, yeni satış imkanlarıyla güçlendirilmiş şekilde çalışacaklar. Raflarına koyacakları yeni Sompo Japan ürünleri yolda ve kısa sürede piyasadaki yerlerini alacaklar.”
2015’in acenteleriyle daha fazla temas ettikleri bir yıl olacağını vurgulayan Sompo Japan Sigorta Bölge ve Acenteler Satış Genel Müdür Yardımcısı Murat Dişçi, acenteleriyle daha fazla iletişimde bulunacaklarını ve onlara Sompo Japan Sigorta’nın sunduklarını daha çok anlatacaklarını kaydetti. Acentelerin artık birden fazla şirketle çalıştığını, dolayısıyla bu ortam içerisinde acenteye kendilerini bıkmadan usanmadan, daha sık ve etkili şekilde anlatmaları gerektiğini ifade eden Dişçi, bunu 2015’te daha çok başaracaklarını sözlerine ekledi.

‘EĞİTİMLERİMİZLE BİNDEN FAZLA ACENTEYE ULAŞACAĞIZ’
Acentelerine ürün eğitimleri verdiklerini aktaran Dişçi, bu yıl verecekleri eğitimlerle binden fazla acenteye ulaşacaklarını söyledi. Eğitimlerde acentelerine hangi müşteri tiplerine hangi Sompo  Japan ürünlerini sunabileceklerini, gelirlerini nasıl maksimize edeceklerini, ürün ve uygulamalarındaki güçlü tarafları anlattıklarını belirten Dişçi, “Vurguladığım gibi bunu nasıl anlattığınızın ötesinde kaç kere anlattığınız da önemli. Eğitimlerimizi tüm yıl devam ettiriyoruz. Amacımız, rekabette önemli bir silah olan Sompo Japan acenteliğini en etkin şekilde kullanabilmelerini sağlamak” dedi.

‘ACENTELERİ BÜYÜTMEK İÇİN SAMİMİYETLE ÇALIŞIYORUZ’
Acentelerine hem pazar payı açısından hem de mevcut müşterilerini elde tutabilmeleri ve onlara yeni ürünler sunabilmeleri açısından fayda sağlayabilmeyi en büyük hedefleri olarak gösteren Dişçi, bu amaç doğrultusunda tamamladıkları ürün, hizmet, uygulama gibi bütün çalışmaları anlatmaları ve kullanılır hale getirmeleri gerektiğini ifade etti. Sompo Japan Sigorta olarak acentelerini büyütmek ve onlara daha fazla kazandırmak için samimiyetle çalışan bir şirket olduklarını vurgulayan Dişçi, “Bunu acentelere iyi bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Yıl içinde verdiğimiz ürün eğitimleri bu türden temaslar için fırsat niteliği taşıyor” dedi.
‘REKABETÇİ FİYATLANDIRMAYLA ACENTELERİMİZİ DESTEKLİYORUZ’
“Çok yoğun rekabet koşulları altında mücadele veriliyor. Şirket olarak bunu biliyor ve anlıyoruz. Acentelerimizi en iyi şekilde donatmak ve ayakta kalmalarını, büyümelerini sağlamak öncelikli hedefimiz” diyen Dişçi, acentelerini rekabetçi bir fiyatlandırma ile destekleyerek en iyi ürünü en uygun fiyatla sunabilmeleri için var gücüyle çalışan bir şirket olduklarını vurguladı.
Bunu çok düşük bir operasyon maliyeti ve en yüksek gelirle sağlayabilmeleri için altyapıya, kampanya ve teşviklere yatırım yaptıklarına dikkat çeken Dişçi, bu alanda hedeflediklerini sağlamakta başarılı olduklarını söyledi ve ekledi: “Görüştüğüm acenteler bizim acente dostu bir şirket olduğumuzu ve büyümelerine katkı yapan iş ortaklarının başında geldiğimizi ifade ediyor. Bu da bizi fazlasıyla gururlandırıyor.”

‘OTO SİGORTALARI VAZGEÇİLMEZİMİZ’
Oto sigortalarının kendileri için vazgeçilmez olduğundan bahseden Murat Dişçi, bu alanda portföylerini büyütmeye ve acentelerine destek olmaya devam edeceklerini kaydetti. Dişçi şunları söyledi: “Bununla birlikte şu ana kadar sağlık sigortalarında olmayan bir Sompo Japan Sigorta vardı. Bu durum değişecek ve sağlık sigortalarında da olacağız.”
Amaçlarının birkaç yıl içerisinde şimdikinden çok daha geniş alanda acentelerine destek verebilen bir şirket olmak ve acenteleri için güvenilir bir liman haline gelebilmek olduğunun altını çizen Dişçi, sözlerine şöyle devam etti: “Her yıl yeteneklerimizi daha da artırıyoruz. Portföyümüz büyüyor ve derinleşiyor. Yazamadığımız işleri yazar, veremediğimiz fiyatları verir hale geliyoruz. Her yıl acentelerimize daha çok kazandırıyoruz. 2015 yılında da tıpkı 2014’te olduğu gibi oto dışı ürünlerde tartışmasız en çok kazandıran şirket olacağız.”

‘ACENTELERİN BİZE DESTEĞİ KENDİLERİNE GÜÇ OLARAK DÖNER’
Acentelerinden kendilerini desteklemeye devam etmelerini beklediklerine değinen Sompo Japan Sigorta Bölge ve Acenteler Satış Genel Müdür Yardımcısı Murat Dişçi, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Çünkü odağına acenteyi koymuş, bu yolda samimiyetle çalışan, doğru projelerle acentesine müşteri kazandıran bir şirketiz. Acentelerimizin bize verdikleri destek mutlaka kendilerine güç, büyüme ve kazanç olarak dönecektir. Acentenin gelirinin artırılmasını samimiyetle önemsiyoruz. Projelerimizi hayata geçirmemiz ancak acentelerimizden alacağımız destekle olacaktır.”

‘ACENTELER YAPI TAŞIMIZ’
Sompo Japan Sigorta Bölge ve Acenteler Satış Genel Müdür Yardımcısı Murat Dişçi, bu yıl Türkiye’nin her yerinde acentelerinin yüzde 90’ına doğrudan temas etmeyi planladıklarını söyledi. Temaslarla zor piyasa koşullarında sadece bölge olarak değil, Genel Müdürlük olarak da onların sorunlarını hissettiklerini ve yanlarında olduklarını göstermek istediklerini ifade eden Dişçi, şunları söyledi: “Acentelerimiz şirketimizin yapı taşıdır ve güçsüzleşen acentenin şirkete bir faydası yoktur. Bu nedenle acenteleri büyütmek ve onlara daha çok kazandırmak öncelikli hedefimiz. Bunu her ortamda ifade ediyor ve çalışmalarımızla gereğini yapıyoruz. Yakaladığımız büyüme oranları bu anlayışımızın acentelerimiz tarafından algılanıyor ve takdir ediliyor olduğunun en büyük kanıtıdır. Sompo Japan Sigorta, acentelerinin desteğiyle artık sigorta sektörünün ilk 10 şirketi içindedir.”

İlginizi Çekebilir

Leave a Reply