‘İklim Değişikliği, Sürdürülebilir Kalkınma ve Sürdürülebilir Sigortacılık’ yayınlandı

Artan katastrofik olayların, iklim değişikliğini sadece bir doğa olayı olmaktan çıkarması sebebiyle bu konuda bir farkındalık yaratmayı amaçlayan ‘İklim Değişikliği, Sürdürülebilir Kalkınma ve Sürdürülebilir Sigortacılık’ dört bölümden oluşuyor. Çalışmanın birinci bölümünde iklim değişikliği ve etkileri; ikinci bölümde sürdürülebilir kalkınma, ilgili toplantılar ve iklim değişikliğinin sürdürülebilir kalkınma üzerindeki etkileri anlatılıyor. Üçüncü bölümde iklim değişikliği konusunda AB’de ve uluslararası kuruluşlar nezdinde yapılan çalışmalar ile toplantılar anlatılırken, çalışmanın dördüncü bölümündeyse sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir sigortacılık ilişkisi örneklerle inceleniyor.

Yorum yazın