Hem hayat hem hayat dışında büyüme enflasyonun altında kaldı

 Hem hayat hem hayat dışında büyüme enflasyonun altında kaldı

Türkiye Sigorta Birliği 2021 Aralık sonu prim üretim verilerini duyurdu. Toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %27,5 artış ile 105 milyar 307 milyon lira olarak gerçekleşti. 

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) 2021 yılı Aralık sonu prim üretim verilerini internet sitesi üzerinden açıkladı. Üye şirketlerden derlenen verilere göre Aralık sonu itibarıyla toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %27,5 artış ile 105 milyar 307 milyon lira olarak gerçekleşti. Branş bazında bakıldığında en fazla prim üretilen branş 23 milyar 308 milyon lira ile zorunlu trafik sigortası oldu. Trafik branşını 14 milyar 291 milyon lira ile kasko branşı takip etti. En fazla prim üretilen diğer branşlar ise şöyle sıralandı: 14 milyar 46 milyon lira ile yangın branşı, 13 milyar 78 milyon lira ile sağlık ve 11 milyar 38 milyon lira ile genel zararlar branşı.

Hayat dışı toplamına bakıldığında toplam prim üretimi 87 milyar 580 milyon lira ve hayat tarafında toplam üretim ise 17 milyar 726 milyon lira olarak gerçekleşti. Hayat nominalde yüzde 22,8 büyürken reelde yüzde 9,7 küçüldü. Hayat dışı ise nominalde yüzde 28,5 büyürken reelde yüzde 5,6 küçüldü. Hem hayat hem hayat dışında nominalde büyüme reelde küçülme görülüyor.

Branş bazında en fazla prim üretiminin gerçekleştiği ilk iki branş yüzde 26,6 ile trafik ve yüzde 16,3 ile kasko olmasına rağmen reelde sırasıyla yüzde 16,4 ve yüzde 2,2 oranında küçüldü.

TAMAMLAYICI VE SEYAHAT SAĞLIKTAKİ ARTIŞ YETMEDİ

Türkiye Sigorta Birliği 2021 yılı Aralık sonu tamamlayıcı sağlık sigortası verilerine bakıldığında yüzde 73,3 artış ile 2 milyar 616 milyon lira; seyahat sağlık ise yüzde 210,3 artış ile 472 milyon lira olarak gerçekleşti. Tüm bu verilere rağmen hastalık sağlık branşı en fazla prim üreten branşlar arasında dördüncü sırada yer alıyor. İki branştaki prim artışına karşın genel olarak bakıldığında sağlık sigortalarında yüzde 4,8 reel küçülme görüldü.

2021 yılı Aralık sonu itibarı ile Katılım Sigortacılığı toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %28,2 artış ile 5 milyar 468 milyon lira olarak gerçekleşti.

İlginizi Çekebilir