Hayat grubu sigortaları yönetmeliğindeki değişiklik Resmi Gazete’de

 Hayat grubu sigortaları yönetmeliğindeki değişiklik Resmi Gazete’de

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından düzenlenen “Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK), hayat grubu sigortaları yönetmeliğinde değişiklik yaptı. “Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliği’nin 3’üncü maddesinde yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Kurum” olarak değiştirilirken kurumun ise SEDDK olduğu belirtildi.

Aynı yönetmeliğin 10’uncu maddesinin birinci fıkrası, “Gider payı, aracı komisyonu (veya üretim masrafı) ile işletme masrafı oranı ve varsa erken ayrılma kesintisi oranı tarifelerin özelliklerine göre kurum tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde şirket tarafından belirlenir” olarak değiştirildi.

İlgili yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir