Eğitim yetersiz, iş olanakları kısıtlı

Üniversitelerde verilen sigortacılık eğitimi; sektör çalışanlarının verimliliğini, rekabet gücünü ve sektöre olan güveni artıracak önemli bir süreç. Sigortacılık eğitimi ülkemizde 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarıyla veriliyor. Sigorta sektörü yapısı itibarıyla önemli bir istihdam alanı oluştururken bu alanda verilen eğitimlerin ise yeterli olmadığı kabul ediliyor.
2 yıllık meslek yüksekokulundan (MYO) mezun olan öğrencilerin, bu konuda 4 yıllık lisans eğitimlerini tamamlamış öğrencilerle eşit seviyeye ulaşabilmeleri için eğitimleri esnasında staj veya uygulama imkanı sağlanması gerektiği üniversite öğretim üyeleri tarafından belirtiliyor. Ayrıca sigortacılıkla ilgili bölümlerden mezun olan kişilerin şirketler tarafından yeterince istihdam edilmediği bunun yerine işletme, iktisat gibi lisans mezunlarının tercih edildiği de altı çizilen başka bir gerçek.
Mezunların sektörde kariyer fırsatı yakalayabilecekleri en önemli kuruluşların sigorta aracıları (acente ve broker) olduğu görülüyor. Bunun yanı sıra mezunlar, sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, aktüerler ve sigorta eksperleri alanlarında da çalışma fırsatı yakalayabiliyorlar.
Farklı illerdeki üniversitelerin sigorta sektörü ve eğitimi hakkındaki bakış açılarında farklılıklar olduğu görülüyor.
Sigortacı Gazetesi olarak iki aydır hazırladığımız konularla sektörün eğitim durumunu ve olanaklarını araştırmaya devam ediyoruz. Bu kez sorularımızı üniversitelere yönelttik. İşte öğretim üyeleri ve sigortacılık bölümü öğrencilerinin sigorta sektörü üzerine görüşleri…


İstanbul Arel Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Yardımcı Doç. Dr. Beyhan Yaslıdağ:

SİGORTASEKTÖRÜNDE İŞ BULMA ORANI DÜŞÜK 

• Üniversitenizdeki sigortacılık lisansı ile ilgili bilgi verir misiniz?
T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda 4 yıllık Bankacılık ve Finans Lisans eğitimi, meslek yüksekokulunda ise 2 yıllık bankacılık ve sigortacılık eğitimi verilmektedir.

• Üniversitelerde verilen sigortacılık eğitimi öğrencilerinin sektöre ve çalışma hayatına yeterince hazırlandığını düşünüyor musunuz?
Üniversitelerde bankacılık ve sigortacılık bölümü adı altında verilen eğitimler ne tam anlamıyla bankacılık ne de sigortacılık konularını kapsadığından dolayı yeterli olmadıklarını düşünüyorum.
Sigortacılık eğitimlerinin 4 yıllık lisans ve 2 yıllık önlisans programlarının bankacılık-sigortacılık arasında ayrım yapılması durumunda eğitimlerin daha nitelikli ve amaca uygun olacağı kanaatindeyim.

• Sigortacılık bölümü kontenjanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Öğrencileriniz, okul sonrası piyasada iş bulabiliyorlar mı?
Üniversitelerde bankacılık ve sigortacılık, bankacılık ve finans bölümlerinde kontenjanlar eğitim kalitesi ile birlikte artabilir. Mezunlarımız maalesef mezuniyet sonrasında sektörde istedikleri veya istenilen niteliklerde iş bulamamaktadırlar.

• Mezunlarınızın sektörde iş bulma oranları nedir? Ne kadarı acentelerde ne kadarı şirketlerde çalışıyor?
Sigortacılık bölümü mezunlarının sektörde iş bulma oranı maksimum yüzde 5 oranındadır. Mezunlar istedikleri departmanlarda çalışma imkanı bulmakta zorlanıyorlarken çalışan kısmının çoğu call center, satış pazarlama gibi bölümlerinde iş fırsatı yakalıyor.

• Öğrencilerin eğitimleri sırasında kariyerleri için neler yapmasını tavsiye edersiniz?
Öğrencilerin eğitimleri sırasında özellikle kendilerine katkı sağlayacak şekilde Bireysel Emeklilik Aracılığı Lisansı ve Segem Teknik Eleman lisanslarını almalarını öneririm.

• Sigortacılık bölümünde okumak isteyenlere veya bu bölümden mezun olanlara mesajınız nedir?
Eğitimleri sırasında kendilerini geliştirici her türlü etkinlik ve konferanslara katılmalarını, gerekli olan Bireysel Emeklilik Aracılığı ve Segem Teknik Personel Lisanslarını almalarını öğrencilere tavsiye ederim. Ayrıca tüm finans eğitimi alan öğrencilerin Sermaye Piyasası Kurulu Lisanslama Belgelerine sahip olmaları da gelişimleri açısından önemli olduğunu düşünüyorum.


İstanbul Arel Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Finans Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi Sercan Gürlek:

MOTİVASYON İŞ HAYATINDA ÖNEMLİ 

• Sigortacılık bölümünden ve bu meslekten beklentileriniz nelerdir?
Sigortacılığın Türkiye’deki gelişimine göre kendimi bu alanda geliştirmek öncelikli hedefim. Sektördeki tüm departmanlarda çalışarak kendime en uygun bölümü bulmak istiyorum.
• Lisans eğitiminizin ardından hemen iş hayatına mı başlayacaksınız yoksa lisansüstü veya çeşitli eğitim programlarına katılacak mısınız?
Lisans eğitimi sonrasında eğitimime yüksek lisansla devam etmeyi planlıyorum. Fakat eğitimimi alırken tecrübe edinebilmek için iş sektörüne de katılmak isterim.
• Sigortacılık alanlarından hangisinin size daha uygun olduğunu düşünüyorsunuz?
Bireysel emeklilik ve gelir sigortaları branşlarının geleceğini olumlu görüyorum. Bu alanlarda kendimi geliştirerek ilgili departmanlarda görev almak isterim.


Dicle Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Öğretim Görevlisi Mustafa Beybur:

Verilen eğitim işin teorik kısmı

• Üniversitenizdeki sigortacılık eğitimi hakkında bilgi verir misiniz?
Okulumuzda 2 yıllık ön lisans programı olan Bankacılık ve Sigortacılık eğitimi verilmektedir.

• Öğrencilere verilen sigortacılık eğitimi çalışma hayatı ve sektör için yeterli mi?
Üniversitelerde verilen sigortacılık eğitimi işin teorik kısmı olduğundan dolayı öğrencileri sektöre hazırlamadığını düşünüyorum. Mezun olan kişiler sektöre atıldığında ne yapacağını, nasıl çalışacağını bilemiyor. Bu durumun düzelmesi için sektör içinde yer almış kişilerin üniversitelerde mesleki eğitim vermeleri gerektiği kanaatindeyim.

• Sigortacılık bölümü kontenjanınız hakkında bilgi verir misiniz? Öğrencilerinizin okul sonrasında piyasada iş bulma olanakları yeterli mi?
Okulumuzda bankacılık ve sigortacılık bölümünün 45 kişilik kontenjanı bulunmaktadır. Sigortacılık alanının iş bulma imkanının olduğunu ve kontenjan rakamlarının yeterli olmadığını düşünüyorum.

• Sizde sigortacılık eğitimi alanların sektörde iş bulma oranları nedir?
Mezun olduktan sonra öğrencilerimizin yaklaşık yüzde 10’u acentelerde, yüzde 30’u şirketlerde, yüzde 10’u bankalarda, yüzde 15’i işsiz kalmakta, geri kalanlar ise kamu sektörüne yönelmektedir.

• Sigortacılık sektörünün hangi alanlarının gelecek vaat ettiğini düşünüyorsunuz?
Sigorta sektöründe sağlık sigortaları ve bireysel emeklilik branşlarının gelecek vaat ettiği kanaatindeyim. Sağlık sigortaları, devletin tedavi imkanlarının kısıtlı olmasından dolayı öne çıkan bir branş. Bireysel emekliliğin ise yine devlet tarafından sağlanan tazminat ve aylık gelirin yeterli olmamasından kaynaklı gelecek vaat ettiğini düşünmekteyim. İnsanlar bireysel emeklilik hesaplarını tasarruf aracı olarak görüyor ve buna devlet katkısı da eklendiğinde gerçekten cazip bir branş olduğunu söyleyebilirim.

• Öğrencilerin eğitimleri sırasında kariyerleri için neler yapmasını tavsiye edersiniz?
Bu bölümde okuyan tüm öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre zarfında bu meslekle uğraşan kişilerin yanında tecrübe edinmeleri gerektiğini düşünüyorum. İşin boyutunu ve nasıl yürüdüğünü öğrenmeleri kariyerleri için bir fırsat niteliği taşıyor.

•Sigortacılık alanından mezun olanlara veya bu bölümde okumak isteyenlere tavsiyeniz nedir?
Sigortacılık ülkemizin en gözde sektörlerinden biri durumunda ve bu sektörün kalifiye personele çok ihtiyacı var. Ülkemizin gerek gelecek açısından, gerekse dinamizm açısından en keyifli sektörlerinden birinde çalışmak elbette ki kariyer fırsatlarını da beraberinde getirecektir.


Dicle Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi Ali Bariç:

SİGORTACILIK GELECEĞİ OLAN BİR MESLEK 

• Üniversitenizde verilen sigortacılık eğitiminden beklentileriniz nelerdir?
Sigortacılık bölümü iş imkanı rahat ve ülkemizde geleceği olan bir meslek. Bu meslekle güzel olanakları olan bir iş ve kendimi geliştirmek için zaman bulabilirim.
• Linsans eğitiminin hemen ardından iş hayatına mı başlayacaksınız?
Sigortacılık hakkında yenilikleri ve yeni iş olanaklarını yakından takip ediyorum. Eğitimim bittikten sonra iş hayatına atılıp elimden geldiği kadar kendimi geliştirmek istiyorum.
• Mezun olduktan sonra sektörde hangi branşta çalışmak istersiniz?
Sektöre en alt pozisyondan girip her konuda bilgilenmek isterim. Tecrübenin çok işe yaradığını düşünüyorum. Kendimi geliştirerek üst pozisyonlara gelmek istiyorum.

Yorum yazın