CFO’nun gündemi

 CFO’nun gündemi

Sigortacılık sektöründe CFO’ların (Chief Financial Officer- Mali İşlerden Sorumlu Tepe Yönetici) büyük oranda şirketlerinin hedeflerine ulaşmaları için kendilerine düşen rollerin ağırlığının giderek arttığının farkında olduğunu görüyoruz. EY Türkiye Yönetim Danışmanlığı Lideri Gökhan Gümüşlü konuyla ilgili düşüncelerini şu sözlerle anlattı: “Finans yöneticileri organizasyonlarına değer katmak için ve şirketlerini hedeflerine ulaştırmak adına performans yönetimi, risk yönetimi ve stratejik planlama gibi konularla ilgili olarak daha derin analizler yapmaya ve daha başarılı uygulamalar ortaya koymaya çalışıyorlar. Bununla birlikte hayli kompleks ve yoğun bir rekabetin yaşandığı günümüz sigortacılık sektörü, finans yöneticilerini odaklanacakları konular arasında öncelik sıralaması yapmaya zorluyor.”
Özellikle geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde sigortacılık sektörü, Türkiye’de ve dünya genelinde birçok zorlukla karşı karşıya kaldı. Bu dönemde sigorta şirketleri, birçok sektörü etkileyen finansal krize ek olarak artan düzenlemeler ve değişen finansal raporlama gereklilikleri gibi sorunlarla da başa çıkmak durumunda kaldılar. Türkiye’de ise bu konuların yanında pazardaki yoğun rekabet ve bunun kârlılığa olumsuz etkileri de uzun süredir devam ediyor.
Türkiye’de sigortacılık sektörü tüm bu zorluklara rağmen büyümeyi odağında tutmaya devam ediyor. Sigorta şirketleri ürün portföylerini sürekli olarak gözden geçiriyor ve gerek faaliyet gösterdikleri ürünleri ve hizmetleri genişleterek, gerekse hâlihazırda faaliyet gösterdikleri branşlarda pazar paylarını artırarak büyümeyi hedefliyor.
2014 yılında EY tarafından gerçekleştirilen Global Sigortacılık CFO araştırması sonuçlarına göre önde gelen sigorta şirketleri, yukarıda bahsettiğimiz bu temel amaçları gerçekleştirmek adına finans fonksiyonları için 2020 yılına yönelik hedeflerini ‘performans ölçümleme ve geliştirilmiş karar desteği’ faaliyetlerine odaklanma olarak tanımlamış durumdalar. Araştırma sonuçlarına göre, CFO’ların %71’i ‘iş kolları için daha iyi bir iş ortağı olma’ seçeneğini öncelik sıralamasında ilk üçe yerleştirirken, %35’i bu seçeneği bir numaralı önceliği olarak belirtiyor.
Sigorta şirketlerinin veri yönetimi ve analitik kapasitelerini artırmak için yaptıkları yatırım miktarı yükseldikçe, finansal ve aktüeryal fonksiyonların da önemi artıyor. Zira bu yatırımların dönüşünün sağlanabilmesi için bu fonksiyonları destekleyen sistem ve süreçlerin etkin çalışması kritik önem taşıyor. EY’ye göre bu süreçlerin en iyi şekilde uygulanması, sigorta şirketlerinin iş performansı, müşteri ihtiyaçları ve tercihleri gibi önemli konuları derinlemesine kavrayıp hayata geçirebilmesi için anahtar niteliğini taşıyor.

FİNANSTAN BEKLENTİ MALİYET YÖNETİMİNİ ZORLAŞTIRACAK
Global seviyede olduğu gibi Türkiye’de de finansal ve aktüeryal fonksiyonların öneminin farkında olan finans yöneticileri, artan iç ve dış taleplere yanıt verebilmek için organizasyonlarının yetkinliklerini artırmaya çalışıyor. Gökhan Gümüşlü, finans fonksiyonuna dair beklentilerin artışıyla birlikte, maliyetleri azaltmak bir yana, mevcut maliyet seviyelerini de sabit tutmanın birçok kuruluş için zorluk teşkil edebileceğini şu şekilde ifade ediyor: “Bu açıdan artan talebi karşılamak için finans kaynaklarının artırımına gitmeyi, sürdürülebilir bir yöntem olarak görmüyoruz. Finans fonksiyonunun verimliliğini artıracak ek kapasite yaratmaya yönelik çalışmalar ile bu yeni taleplerin ele alınması daha sağlıklı olacaktır.”
Yine EY’nin yaptığı 2014 Global Sigortacılık CFO araştırmasına bakıldığında, 2020 yılında finans yöneticileri, basitleştirilmiş finansal süreçler ve optimize edilmiş sistemler ile manuel olarak yapılan işlem sayısını en aza indirmiş olmayı hedefliyor. Her ne kadar öncelikli finans faaliyetlerine yönelik bütçeler harcanmaya devam edilecek olsa da, diğer finans faaliyetlerinin daha düşük maliyetli yapılarla devam ettirileceğini öngörüyoruz. Aslında, bu yeni ortaya çıkmış bir trend olmayıp dünya çapında birçok organizasyon bugün maliyetleri düşürmek ve standardizasyonu artırmak için yatırımlarını ortak hizmet merkezleri ve dış kaynaklara yönlendirmiş durumda. Buna ek olarak EY’nin yaptığı araştırmaya göre, sigorta şirketleri 2020 itibarıyla bu yatırımlarını, raporlama ve bütçeleme gibi düşük maliyetli süreçlerin de dahil olacağı şekilde genişletmeyi hedefliyor. Öte yandan, çoğu organizasyon bu amaçla off-shore merkezler veya dış kaynak kullanmaya yanaşmıyor, bunun yerine kendi “on-shore’’ ortak hizmet merkezlerini oluşturmayı hedefliyor.

VERİ VE TEKNOLOJİ, ŞİRKETLERİN EN BÜYÜK ZORLUĞU OLACAK
Veri kaynaklarının düşük kalitede ve yetersiz olmaları, sigortacılık sektöründe finansal ve aktüeryal alanlarda sık sık karşımıza çıkıyor ve teknolojinin yetersizliği de bu ikiliyi takip eden bir diğer unsur oluyor. Birçok sigorta şirketine göre sorunun kaynağı, 10 yıl ya da daha eskiye dayanan satın almalar ve yapılan güncelleme ve geliştirme yatırımlarının düşük kalmasından kaynaklı ‘eski sistemler’ olarak görülüyor. Bununla birlikte insan gücü ve kalifiye personel eksikliğinin de etkisi neredeyse tüm şirketlerde hissediliyor. Gökhan Gümüşlü, bunu aşabilmek için Türkiye’de sigorta şirketlerinin kendilerini daha cazip birer işveren haline getirmesinin kaçınılmaz olduğunu söylüyor.

NE YAPMALI
EY 2014 Global Sigortacılık CFO araştırması sonuçlarına göre, katılımcıların %89’u dönüşüm çalışmalarına başladıklarını ya da planlama aşamasında olduklarını belirtiyor. Fakat bu dönüşüm çalışmalarının da farklı zorlukları söz konusu. Katılımcıların %35’i yeni düzenlemelerin uygulanması ve finansal raporlama gerekliliklerinin kendi finans organizasyonları için bir numaralı öncelik olduğunu belirtiyor, yüzde 56’sı ise bunu ilk üç içerisinde görüyor. Bu doğrultuda Gökhan Gümüşlü’ye göre finans yöneticilerinin yaptıkları işe değer katmak ile günlük operasyonel taleplere yanıt vermek arasındaki dengeyi kurabilmesi için üç ana gereklilik ön plana çıkıyor:
• Etkili bir raporlama çözümü geliştirerek raporlama süreciyle ilgili yükleri azaltmak.
• Organizasyonun stratejik hedeflerine ve performans göstergeleri ile birebir uyumlu olacak şekilde, analitik yetkinlikler ve kaynaklara dayanan, ekonomik farkındalık yaratan veri ve bilgi yönetimi mekanizmaları oluşturmak.
• Gerekli insan kaynağını doğru alanlarda ve daha odaklı kullanarak finansal ve aktüeryal performansı artırmak. Bunun için de iyileştirilmiş ve otomasyonu sağlayacak daha verimli sistemler tasarlamak.

03-15-cfotablo

Tabloyu görüntülemek için tıklayınız.

İlginizi Çekebilir

Leave a Reply