Ön ödemeli konut satışında sigorta dönemi resmen başladı

 Ön ödemeli konut satışında sigorta dönemi resmen başladı

Ön ödemeli konut satışında sigorta zorunluluğu Hazine Müsteşarlığı’nın 11 Mart’ta sigorta genel şartlarını yayınlamasıyla resmen başladı. 16 Mart’tan itibaren tüm maketten konut satışları sigorta kapsamında oldu. İnşaat şirketleri, konut satışına başlamadan önce bina tamamlama sigortası yaptıracak, sigortanın primlerini de inşaat şirketi ödeyecek. Hazine’nin belirlediği şartlara göre, sigorta şirketleri, ön ödemeli konut satış projesi için poliçe düzenleyecek ve ön ödemeli satışa konu kısmı için sigorta teminatı belirleyecek.
İnşaat süresi içinde inşaat şirketinin iflas etmesi ya da sözleşmede belirtilen sürenin üzerinden 12 ay geçmesine rağmen halen konutları teslim edememesi durumunda, devreye sigorta girecek. Sigorta şirketi, tüketicinin konut için o tarihe kadar ödediği peşinat ve taksitler dahil tüm bedeli tüketiciye yasal faizi ile birlikte ödeyecek.
Sigorta şirketleri, sigorta yapacağı inşaat şirketinin mali yapısını, geçmiş tecrübelerini detaylı inceleyerek, poliçe düzenleyecek. Sigortacı, inşaat şirketini riskli görür, projeyi bitiremeyeceğine karar verirse sigorta yapmayacak ya da ek teminatlar isteyebilecek. Aynı şekilde inşaat süresi içinde şirket, sigortacıya karşı yükümlülüklerini yerine getirmez, mali yapısını bozacak girişimler içinde bulunursa sigorta şirketi sözleşmeyi sona erdirip Bakanlığa bildirecek. Böylece riskin en aza inmesi ve tüketicinin mağdur olmaması için inşaatın başlamasından bitimine kadar geçen süre içinde sigorta şirketleri denetim görevini yürütecek.

PRİMLERİ SİGORTA ŞİRKETİ BELİRLEYECEK
Sigortanın primleri ise inşaattaki konut sayısına, projenin süresine ve bedeline göre sigorta şirketleri tarafından serbestçe belirlenecek.
Hazine’nin açıkladığı bina tamamlama sigortasının genel şartlarına göre, sigorta şirketleri isterlerse sigortaladıkları inşaatı tamamlayıp, tüketicilere konutları teslim etme görevini de üstlenecek. Buna göre, inşaat şirketinin iflas etmesi ya da konutları süresinde teslim edememesi halinde sigorta şirketi ya tüketicinin zararını karşılayacak ya da inşaatı devralıp tüketiciye teslim edecek. Bu durumda konutların yeni teslim tarihi 24 ayı geçemeyecek.

İlginizi Çekebilir

Leave a Reply