BES’te yeni dönem kesinti detayları belli oldu

Hazine Müsteşarlığı tarafından, “Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Genelge” 28 Ağustos 2015 tarihinde yayınlanmıştı. 2021 yılından itibaren de sistemden ayrılma aşamasında yapılacak kontrolleri özetleyen bu genelgede, “Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te yer alan bazı hususlara ve BES’teki kesinti yapısının uygulanmasına ilişkin detaylar yer alıyor.
Genelgeye göre, 1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş veya girecek olan sözleşmelerin yanı sıra, ayrılma talebi şirkete ulaşmış fakat 1 Ocak tarihi itibarıyla henüz sonlanmamış olan sözleşmeler de yönetmelik kapsamında değerlendirilecek. Kesintilerin kontrolü aşamasında sözleşmenin sistemde geçirdiği süre hesaplanırken, 1 Ocak 2016 tarihinden sonra başka bir şirketten aktarım yoluyla düzenlenen sözleşmeler için, aktarıma konu sözleşmede ilk geçirilen sürenin de dikkate alınacağı, ancak bu tarihten önce gerçekleşen aktarımlar için, önceki şirketlerde geçirilen sürelerin dikkate alınmayacağı belirtilmekte.

KESİNTİLERİN YENİ YÖNETMELİKTEKİ DURUMU
Genelgenin yürürlüğe gireceği tarih olan 1 Ocak 2016 tarihinde içinde bulunulan sözleşme yılında yapılan yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı kesintisinin toplamı, yönetmelikte belirtilen yıllık üst sınırın üzerinde ise bu tarihi takip eden sözleşme yıldönümüne kadar yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı adı altında ayrıca bir kesinti yapılamayacak. Yönetim gideri ve giriş aidatı kesinti toplamının beş yıllık üst sınırın üzerinde olması halinde ise bu tarihten sonra yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı adı altında ayrıca bir kesinti yapılamayacağına değinilmekte.
Ek olarak, her yıl için asgari ücretteki artıştan dolayı, kesinti üst sınırında yaşanacak artışlardan doğacak kesintilerin, katılımcıların birikimlerinden düşülmesi veya ayrıca tahsil edilmesinin mümkün olduğu belirtilmekte.
Genelgenin fon toplam gider kesintisinin iadesine ilişkin açıklamalarında ise, sözleşme bazında ve sözleşme yıldönümleri esas alınmak suretiyle yıllık olarak iade yapılacağı ve kesintinin hesaplama tarihi itibarıyla katılımcının mevcut birikiminin % 1.1’inin altında kalan kısmı için iade uygulanmayacağı belirtilmekte. Ayrıca, BES hakkındaki yönetmeliğin 22’nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki fon türleri için yapılacak performans kesintisinin, iade işleminin dışında tutulacağı vurgulanmakta. Ayrıca, özel hukuk kapsamında katılımcılara sağlanan ek faydalar, söz konusu genelge kapsamında bulunmamaktadır.

Yorum yazın