2017’nin toplam prim üretimi açıklandı: 46.5 milyar TL

 2017’nin toplam prim üretimi açıklandı: 46.5 milyar TL

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) internet sitesinde 2017 yılı prim üretimi açıklandı. Hayat dışında prim üretimi 39 milyar 660 milyon lira olarak gerçekleşirken hayat branşındaki prim üretimi ise 6 milyar 844 milyon lira olarak kaydedildi. Geçen seneye göre, prim üretimindeki toplam artış %14.9 oldu. Sırasıyla hayat dışı ve hayat branşlarındaki artış %11.9 ve %35.8 olarak gerçekleşti. Enflasyon düşülerek reel değişim hesaplandığında ise sektör prim üretiminde %2.6 büyüdü. Reelde hayat dışında sektörün büyümediği görülürken, hayat branşı %21.4 büyüdü.

DOĞA SİGORTA’NIN HAYAT DIŞINDA PRİM ÜRETİMİ %86 ARTTI

TSB’nin hazırladığı hayat dışı şirketlerin toplam prim üretimi ve pazar payları listesinde sırasıyla Allianz Sigorta, Anadolu Sigorta ve Axa Sigorta ilk üçe yerleşti. Dördüncü olan Mapfre Sigorta’yla beraber Allianz Sigorta ve Axa Sigorta geçen seneye göre daha az prim üretti. Bu üç şirketin hayat dışındaki toplam pazar payı %27 olarak hesaplandı. Yine 2016 ile 2017’nin istatistikleri karşılaştırıldığında prim üretimi ilk 10 şirkette %5, ilk 20 şirkette %8, sektör toplamında da %11 arttı. ilk 10’da yer alan Doğa Sigorta geçen seneye göre %86’lık bir artışla dikkati çekti.

KARA ARAÇLARI SORUMLULUK SİGORTASININ PAZAR PAYI DÜŞÜYOR

Kara araçları sorumluluk sigortası 12 milyar 994 milyon liralık prim üretimiyle yine toplam prim üretimini artıran en büyük kalem oldu. Buna karşın bu branşın pazar payı 4 puan düştü. 2017 yılı içerisinde yürürlüğe giren tavan ve havuz uygulamalarıyla gündeme gelen bu branşın prim üretiminde geçen seneye göre yarım puanlık artış meydana geldi. Reelde ise %10.2’lik düşüş meydana geldi.

HDI SİGORTA’DAN BÜYÜK SIÇRAMA

Kaskoda toplam prim üretimi %12 artışla 6 milyar 914 milyon lira oldu. Anadolu Sigorta liderliğini korusa da, bu branşta ilk 10’da yer alan Axa Sigorta, Sompo Japan Sigorta, HDI Sigorta, Mapfre Sigorta ve Güneş Sigorta’nın sektör ortalamasının üzerinde performans göstermeleri dikkat çekti. Özellikle 2017 boyunca amatör spor dallarına desteği ve düzenlediği kampanyalarla öne çıkan HDI Sigorta’nın kasko prim üretiminde %40’lık artış göstermesi dikkatlerden kaçmadı.

Yangın ve doğal afetler sigortasında 5 milyar 745 milyon liralık prim üretim gerçekleşti. Bu branştaki prim üretimi geçen seneye göre %19’luk bir artış gösterdi. Genel zararlar branşında da benzer sonuçlar ortaya çıktı. 4 milyar 355 milyon liralık prim üretimi ve %24.5’lik artış hesaplandı.

MÜHENDİSLİK SİGORTALARINDA PRİM ÜRETİMİ %26 ARTTI

1 milyar 918 milyon liralık toplam prim üretiminin gerçekleştiği, %26.8 oranında artışın ortaya çıktığı mühendislik sigortalarının lideri Anadolu Sigorta oldu. 216 milyon lira prim üreten Anadolu Sigorta’yı 211 milyon lira prim üreten Mapfre Sigorta takip etti.

TARIM SİGORTALARININ LİDERİ ZİRAAT; GROUPAMA TAKİPTE

Devlet destekli tarım sigortalarında toplam üretim, bir önceki yıla göre %24.8 artarak 2 milyar lira oldu. Bu branşın lideri Ziraat Sigorta olurken, ikinci sıraya oturan Groupama özel şirketler arasında en çok prim üreten oldu. Branştaki toplam prim üretimi yaklaşık %25’lik artışla 2 milyar lira oldu. Liderin 945 milyon lira, ikincinin 462 milyon lira prim ürettiği devlet destekli tarım sigortalarında bu sene ilk 10’a giren Axa Sigorta’nın %108’lik artış göstermesi dikkati çekti.

HASTALIK – SAĞLIK SİGORTALARINDA 1 MİLYAR BANDINI TEK GEÇEN ALLIANZ

Prim üretimi bir önceki senenin aynı dönemine göre %19 artarak 5 milyar lirayı geçen hastalık-sağlık branşında lider, 2016’da olduğu gibi Allianz Sigorta oldu. Bu branşta toplam 1 milyar 760 milyon lira prim üreten sigorta şirketi, %19 oranında artışla branş ortalamasını da yükseltti. Allianz’ı, 2016’da olduğu gibi takip eden Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta 901 milyon lira prim üretti.

KEFALET SİGORTASINDA SON DURUM

2017 yılı içerisinde Meclis’ten geçen “torba yasa” içinde yer alan kefalet sigortasının teminat mektubu yerine geçmesine ilişkin düzenleme gözleri kefalet sigortasına çevirdi. 2017’de kefalet sigortasında toplam prim üretimi 50 milyon olarak gerçekleşti. Geçen seneye göre değişim oranı ise %64 olarak hesaplandı.

3 Prim Üretimleri Sıralama 2017-12

İlginizi Çekebilir

Leave a Reply