Vakıf-Sandıklar’dan BES’e aktarım avantajlı olacak

 Vakıf-Sandıklar’dan BES’e aktarım avantajlı olacak

16 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan “Dernek, Vakıf, Sandık Ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemi’ne Aktarımlara İlişkin Genelge” ile Emeklilik Gelir Planı’na (EGP) aktarım kolaylaştırıldı. Bu kapsamda; pasif üye statüsündekiler veya pasif statüde olmamakla birlikte emekliliğe hak kazanmış olanlar veyahut 10 yıllık üyelik süresini ve 56 yaşını tamamlamış olanlar doğrudan EGP’ye aktarım yapabilecek ve hemen maaş alabilecek.

25 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7319 sayılı torba kanun ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Kanunu’na eklenen geçici 4’üncü madde kapsamında; ülkemizdeki tamamlayıcı emeklilik sistemleri içerisinde yer alan Vakıf ve Sandıklardaki (VASA) emeklilik birikimlerinin, 31 Aralık 2023’e kadar BES’e aktarımına izin verilmişti. Kanun’daki değişikliğe dayalı olarak 8 Aralık 2021 tarihinde “Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım Hakkında Yönetmelik” yayınlanmış ve aktarıma dair genel uygulama esaslarına yer verilmişti.

16 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan 2022/4 sayılı “Dernek, Vakıf, Sandık Ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Genelge” ile yönetmelikte yer verilen genel uygulama esasları detaylandırıldı. Yeni aktarım dönemine dair dikkati çeken en önemli değişiklik, aktarım tarihini takip eden 3 yıl içinde, vefat veya maluliyet halleri dışında sistemden çıkışa izin verilmemesi oldu. “Bekleme Süresi” olarak ifade edilen bu yeni düzenleme ile “Aktarımda İstisnadan Yararlanılan Tutar” uygulaması, yani aktarılan toplam tutar içindeki nemanın belirlenmesi ve olası bir erken çıkış halinde bu nema üzerinden stopaj kesintisi yapılması, ortadan kalktı. Artık, aktarılan tutarın tamamı anapara olarak kabul edilecek. Bu da yakında emekli olacak kişiler için emeklilikte ödenecek stopajın oldukça azalması anlamına geliyor. Çünkü stopaj emeklilikte elde edilen nema üzerinden alınıyor. Yatırılan katkı paylarına enflasyon düzeltmesi de yapılmadığından, normal bir BES katılımcısı için, emekliliğe yaklaşıldıkça birikimin büyük bir bölümü nemadan oluşuyor.

53 YAŞ VE 10 YIL ŞARTI KALDIRILDI

Bir diğer olumlu düzenleme; hizmet sunucusunun yetkili organı tarafından “Grup halinde” ve tüm üyeleri bağlayıcı şekilde aktarım kararı alınması durumunda her bir üyeden muvafakatname almaya gerek olmaması. Bununla birlikte, emekli üyelere, bu “Grup Halinde Aktarım” kararına hizmet sunucusunun belirleyeceği makul bir süre içinde itiraz etme hakkı tanındı. Önceki aktarım döneminde, doğrudan Emeklilik Gelir Planı’na (EGP) aktarımda aranan “53 yaş ve 10 yıl” şartı kaldırıldı. Bu kapsamda, hizmet sunucusunda emeklilik yardımı alan 18 yaş altı da dâhil pasif üye statüsündekiler veya pasif statüde olmamakla birlikte emekliliğe hak kazanmış olanlar veyahut hizmet sunucusunda 10 yıllık üyelik süresini ve 56 yaşını tamamlamış olanlar doğrudan EGP’ye aktarım yapabilecek ve hemen maaş almaya başlayabilecek. Üstelik pasif statüdekiler veya emekliliğe hak kazanmış olanlar için EGP’ye geçişte aktarması gereken asgari tutar önceki aktarım uygulamasında aylık brüt asgari ücretin 12 katı iken yeni süreçte 4 kata indirildi. Bu sayede emekli yardımı alan pasif üyelerin veya bu hakkı elde edenlerin BES’te de emeklilik maaşı alabilmesi oldukça kolaylaştırıldı. Genelge ile birlikte, Vakıf/ Sandıklardan aktarımla kurulan sözleşmeler ve bu sözleşmelerden kaynaklı alacakların devri mümkün kılındı. Bu “devir” işlemi ile katılımcı, sözleşmeden doğan haklarını gerçek veya tüzel kişi/kuruluşa devrederek mali finansman ihtiyacını karşılayabilecek. “Devir” işleminin uygulama esasları ve sözleşmeyi devralan tarafından hakların nasıl kullanılacağı ise önümüzdeki dönemde netleştirilecek. Ancak, “bekleme süresinde vefat ve maluliyet durumları haricinde “devir” mümkün olmayacak. Ayrıca, aktarımla birlikte “katılım emeklilik planı” ve “katılım emeklilik fonu” seçmek isteyen üyeler için bu plan ve fonlara erişim imkânı sunulma koşulu getirildi.

İlginizi Çekebilir