Türkiye yaşlanıyor

Yaşlı nüfusun yüzde 43,8’ini erkekler, yüzde 56,2’sini ise kadınlar oluşturuyor. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS)’nde yer alan resmi medeni durum bilgisine göre, yaşlı nüfus içinde evli olanların oranı yüzde 61. Yaşlı erkeklerde evli olanların oranı yüzde 83,2 iken yaşlı kadınlarda bu oran yüzde 43,8 olarak kayıtlara geçti.

TÜİK’in açıklamasında şu bilgiler verildi:”Eşi ölen yaşlı nüfusun, yaş grubu ve cinsiyet dağılımı incelendiğinde eşi ölmüş nüfus oranı yaş grubu arttıkça artmaktadır. Ayrıca, tüm yaş gruplarında, eşi ölmüş kadın nüfus oranının eşi ölmüş erkek nüfus oranından fazla olduğu görülmektedir.

Genellikle kadınlarda ilk evlenme yaşının erkeklerden daha düşük olmasından dolayı eşlerini kaybetme olasılıklarının daha yüksek olması, beklenen yaşam süresinin kadınlarda daha uzun olması ve kadınların ileri yaşta eşlerini kaybettikten sonra tekrar evlenme olasılıklarının erkeklerden düşük olması bu farklılığın nedenleri arasında gösterilebilir. Yaşlı nüfus içinde hiç evlenmeyenlerin oranı toplamda yüzde 1,9’dur. Bu oran yaşlı kadınlarda yüzde 2,6 iken, erkeklerde yüzde 1,2’dir. Boşanmış olan yaşlı nüfusun oranı ise toplamda yüzde 3, erkeklerde yüzde 2,8 ve kadınlarda da yüzde 3,1’dir.”

Yorum yazın