Türkiye sigorta potansiyeli en fazla olan 10 ülke arasında

 Türkiye sigorta potansiyeli en fazla olan 10 ülke arasında

96 ülkenin sigorta potansiyelinin, ülkelerdeki sigorta koruma açığı verileri üzerinden değerlendirildiği raporda Türkiye, potansiyeli en yüksek olan 9. ülke seçildi. 

Bir ülkede ekonomi için gerekli sigortalılık miktarı ve sektör tarafından sağlanan mevcut sigorta koruması arasındaki farkı ortaya koyan sigorta koruma açığı*, aynı zamanda ülkelerin sigorta sektöründe ilerleyebilecekleri yolu, yani sigorta potansiyelini de gösteriyor. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan 96 ülkenin sigorta pazarı incelendiğinde, sigorta koruma açığının en yüksek olduğu ülkeler arasında Türkiye üst sıralarda yer alıyor. Mapfre’nin ülkelerin sigorta koruma açığı verilerini yayınladığı Küresel Sigorta Potansiyeli Endeksi raporunda, sigorta pazarlarının büyümelerini belirleyen ve aynı zamanda ölçen ekonomik ve demografik faktörler analiz ediliyor. Verilen bilgiler koruma açığının ülkeler tarafından sigorta pazarını etkin bir şekilde kullanmasına ve gelecekte sigorta sektörünün genişlemesine katkı sağlamak amacıyla küresel çapta karşılaştırılmasına imkan tanıyor. Bu rapor kapsamında incelenen 96 ülke arasında 9. sırada yer alan Türkiye’nin, sigorta pazarında yüksek bir potansiyele sahip olduğu görülüyor. 

Hayat ve hayat dışı olmak üzere sigorta sektörünün 2019 verileri kullanılarak hesaplanan küresel sigorta açığı 5,78 trilyon dolar olarak kaydedildi. Küresel GSYH’nin %6.58’ine denk gelen bu toplam koruma açığının %70,8’i hayat, %29,2’si ise hayat dışı taraftan geliyor.

1990 yılındaki görünüme kıyasla hayat branşındaki sigorta koruma açığı 2019 yılına kadar olan süreçte 12,6 puan arttı. Grafikte görüldüğü gibi sigorta koruma açığının hayat dışı taraftaki payı %41.8’den %29.2’ye geriledi.

Sigorta koruma açığının farklı ekonomik bölgeler üzerinden analiz edilmesinde iki gerçek ortaya çıkıyor. Bunlardan ilki, sigorta açığının çoğunlulukla gelişmekte olan ülkelerden gelmesi. İkincisi ise hayat branşının sigorta koruma açığının hayat dışı branşından daha hızlı büyümesi. 

2019 yıl sonu verilerinde hayat branşındaki sigorta koruma açığının %73,2’sinin gelişmekte olan sigorta pazarlarından geldiği görülüyor.Genel olarak, 2018 ve 2019 yılları arasında hayat segmentindeki sigorta açığı BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) ülkelerinde %4,4 ve diğer gelişmekte olan pazarlarda %3,9 artış gösterdi. G7 ülkelerinin sigorta pazarlarındaki büyüme oranı %4,5, diğer gelişmiş pazarlarda ise %10,5 oldu. Hayat dışı tarafa bakıldığında ise 2019’da sigorta açığının %87,9’unun gelişmekte olan pazarlardan geldiği görülüyor. (%44,4’ü BRICS’ten, %43,5’i diğer gelişmekte olan pazarlardan). Bu oran 1990’a göre 2 puan daha yüksek.

SİGORTA AÇIĞI EN FAZLA OLAN 10 ÜLKE

Raporda, Mapfre Koruma Açığı Endeksi ile ölçülen sigorta potansiyeline göre hayat branşında ilk 10’a giren 10 ülkenin sigorta pazarı da sıralandı. Çin, listenin ilk sırasında yer alırken diğer ülkeler sırasıyla; ABD, Hindistan, Rusya, Endonezya, Almanya, Japonya, Brezilya, Türkiye ve Meksika oldu. Rusya ve Endonezya listede 2018’e kıyasla yer değiştirse de diğer ülkeler hemen hemen aynı oranda seyretti. Listenin ilk 10’unda yer alan bu ülkeler, küresel sigorta potansiyelinin %66’sına sahip. Raporda, 2020 sonunda hayat tarafında ilk 10’a girmesi beklenen ülkelerin Pakistan, Mısır ve Nijerya olduğu belirtildi. Hesaplanan sigorta potansiyeli göz önüne alındığında, hayat branşından 2019 yılı için tahmini olarak yurtiçinde sigorta açığını kapatmak için gereken süre; gelişmiş pazarlar için ortalama 6 yıl ve gelişmekte olan pazarlar için ise 22 yıl olarak kaydedildi.

Hayat dışı tarafa bakıldığında ise sigorta potansiyeli açısından ilk 10 sigorta pazarı hayat tarafıyla benzerlik gösteriyor. Çin sigorta pazarı yine ilk sırada yer alırken, hayat sigortaları listesine kıyasla tek fark Japonya ve Almanya’nın yer değiştirmesi oldu. Buna göre hayat dışı sigorta potansiyeli en fazla olan ülkeler şöyle sıralandı; Çin, ABD, Hindistan, Rusya, Endonezya, Japonya, Almanya, Brezilya, Türkiye ve Meksika.

Bir önceki yıla kıyasla; Çin, ABD, Hindistan, Rusya ve Endonezya, hayat dışı tarafta sigorta potansiyelinin %55’ini; Japonya, Almanya, Brezilya, Türkiye ve Meksika sigorta potansiyelinin %12’sini oluşturdu. Gelişmiş sigorta pazarlarına kıyasla Türkiye ve Meksika son 10 yılda en fazla ilerleme kaydeden ülkeler oldu. Brezilya ve Hindistan ise aynı süre içerisinde pozisyonlarını kaybeden ülkeler oldular.

Hayat tarafında olduğu gibi hayat dışı segmentinde de sigorta koruma açığını kapatmak için yüksek potansiyeli olan ülkeler de raporda belirlendi. Gelecek vadeden sigorta pazarları sırasıyla; Pakistan, Mısır, Bangladeş, Nijerya ve Filipinler olarak sıralandı. Bu ülkelerin büyüme potansiyeli şu an ilk 10’da yer alan diğer gelişmekte olan pazarları bile geçebilecek boyutta. Hesaplanan sigorta potansiyeli göz önüne alındığında, hayat dışı tarafta 2019 yılı için tahmini olarak yurtiçinde sigorta açığını kapatmak için gereken süre; gelişmiş pazarlar için ortalama 3 yıl ve gelişmekte olan pazarlar için ise 16 yıl olarak kaydedildi.

SİGORTA KORUMA AÇIĞI BİR YILDA %4.8 ARTTI

Rapordan çıkarılan genel sonuç ise şöyle oldu: Sigorta koruma açığı 2018 ile 2019 yılları arasında küresel boyutta %4,8 artış gösterdi. Bu artışın sebebi, gelişmekte olan ülkelerde hayat sektörünün oldukça erken bir şekilde olgunlaşması.
Benzer şekilde hayat branşı, hayat dışı segmentine göre nispeten daha gelişmiş düzeyde. En fazla sigorta potansiyeline sahip 10 pazar ise Rusya’yı saymazsak, bir önceki yıla göre neredeyse hiç değişmedi.

Sıralamanın üst basamaklarında yer almamasına rağmen, yüksek potansiyele sahip ve önemli ağırlığa sahip olan Asya ve Afrika’da da yüksek potansiyele sahip sigorta pazarları bulunuyor.

2019 yılı için hesaplanan sigorta potansiyeli ve sigorta koruma açığına göre, hayat branşında sigorta koruma açığının gelişmiş ve gelişmekte olan pazarlarda sırasıyla
6 yıl ve 22 yıl içerisinde kapanması mümkün olabilir.
Hayat dışı tarafa bakıldığında ise sigorta açığı bu pazarlarda sırasıyla 3 yıl ve 16 yıl içinde kapanacak.
Bununla birlikte COVID-19 pandemisiyle mücadele sürecinde ülkeler tarafından uygulanan seyahat kısıtlamaları, sokağa çıkma yasakları veya sosyal mesafe önlemlerinin ekonomik alandaki etkileri göz önüne alındığında, söz konusu parametrelerin 2020 yılından gelecek verilere göre önemli ölçüde değişeceğini söyleyebiliriz.

 

*SİGORTA KORUMA AÇIĞI NEDİR?

Sigorta koruma açığı, sigorta sektörünün ülkeler arasındaki gelişimini izlemek ve karşılaştırmak için kullanılıyor. Bu açık, tüm riskleri kapsayan bir sigorta sektörü ile herhangi bir ülkede fiilen var olan koruma düzeyi arasındaki açığı nicelleştiriyor. Başka bir deyişle, bir bölgedeki veya ülkedeki sigorta koruma açığı, ekonomik olarak gerekli ve toplum için yararlı olan sigorta kapsamı ile fiilen elde edilen teminat miktarı arasındaki farkı temsil ediyor. Sigorta koruma açığının hesaplanması, bu açığın ortadan kalkması durumunda elde edilebilecek sigorta pazarı büyüklüğünün belirlenmesine yardımcı oluyor. Sigorta koruma açığı statik bir kavram olmanın aksine, sadece ülke ekonomisinin ve nüfusunun büyümesine değil aynı zamanda devam eden ekonomik ve sosyal kalkınmaya özgü yeni risklerin ortaya çıkmasına göre de değişen dinamik bir kavram.

Avatar

Esra Nur Mocu

esra@sigortacigazetesi.com.tr

İlginizi Çekebilir