Trafık sigortasında kuralların netleşmesi zararı azaltır

2015 ülkemizde tüm sektörlerde ekonomik-politik belirsizlikten dolayı kârlılığın düştüğü veya zararın arttığı bir yıl oldu. Sigorta sektörü de bu belirsizliklerin yanı sıra fiyat odaklı rekabet, eksper ücretlerinin artırılması, haksız hukuksal giderler, geriye dönük olası mevzuat değişiklikleri, bedeni hasarlar kaynaklı rezerv hesaplamalarının zorlaşması, bundan dolayı rezervlerin yeterli olmaması gibi nedenlerle özellikle trafik branşında çok daha fazla zarar etti.
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, yeni düzenlemelerle birlikte, kazalardaki aracın değer kaybından doğan zararların da sigorta kapsamına alındığını söyledi. Ayrıca, 2015’te kısmi istikrarsızlık döneminin tetiklediği döviz kurundaki beklenmedik artışın, yedek parça maliyetlerini artırdığını hatırlatan Kırmızı sözlerine şöyle devam etti: “Böylesi bir kur dalgalanmasının 2016 yılında yaşanacağına ihtimal vermiyoruz. Bununla birlikte değer kaybı hesaplamalarında ve özellikle bedeni hasar hesaplamalarında bir standardın olmaması, hukuksal giderlerde bir düzenleme yapılmaması durumunda trafik sigortalarındaki zararın da büyüyeceğini öngörebiliriz.”

‘HASARLI SEGMENTLERDE SEÇİCİ OLUNMALI’
Trafik sigortalarında zarar artışının önüne geçebilmek için öncelikle iyi bir tarife yönetimine ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Nihat Kırmızı, makul fiyat dengesi kurulması, satış kanallarının da bu fiyat politikasının dışına çıkmaması için önlemler alınması gerektiğini vurguladı.
Kırmızı, şunları söyledi: “Başta, kullanım tarzı ve bölgelere göre doğru fiyatlandırma yapılması çok önemli. Doğa Sigorta olarak aldığımız ilk tedbir etkin bir tarife yönetimi uygulamak. Ayrıca, hasar dosya maliyetlerini düşüren çalışmalar yapılarak suistimalleri en aza indirecek tedbirler alınmalı.”
Trafik sigortasında zarara sebep olan en önemli unsurun bedeni hasarlar olduğunun altını çizen Kırmızı, “Gerçekleşen hasarların %57’sinin bedeni hasarlardan oluştuğu gerçeğinden yola çıkarak bedeni hasarların yoğun olarak geldiği segmentlerde seçici davranılmalı. Doğa Sigorta olarak 2015 yılında tüm bu tedbirleri alıcı çalışmaları ve altyapıyı yaptık. Teknik, IT, bilişim, satış pazarlama ve finans başta olmak üzere tüm birimlerimizle birlikte 2016 yılında da bu tedbirleri başarıyla uygulayarak zararı en aza indirmek için yoğun bir çalışma içerisinde olacağız” diye konuştu.
Bu durumun nasıl önlenebileceği hakkında da yorumlarda bulunan Nihat Kırmızı, “Kamu otoritesinin satış sonrasıyla, özellikle de hasarla ilgili acil düzenlemelere gitmesi, standart hasar hesaplamalarının belirlenmesi, şirketlerin hukuki giderlerden etkilenmemesi için şirketin sorumluluklarının net kurallara bağlanması, hasar ödemelerinde makul sürenin net olarak belirlenmesi, serbest fiyat uygulamasının devam ettirilmesi ve bazı kurallara bağlanması gibi çalışmalarla bu zararlar en aza indirilebilir ve zaman içerisinde bu durumun önüne geçilebilir” dedi.
Diğer sigorta branşlarını da gündemine alan Nihat Kırmızı, konuşmasına şu şekilde devam etti: “Kaskoyla ilgili olarak, kur ve maliyetlerin artışına paralel olarak küçük prim artışları olabilir. Zarar edebilecek şirketler olsa da, sektör genelinde kârlılık artacak. Sağlık branşındaki büyüme ve kârlılık devam edecek. Yangın branşında fiyat odaklı rekabetin devam etmesi durumunda kârlılık azalarak, gelecek yıllarda zarara dönebilir. Fakat sigortalı sayısının artması neticesinde havuzun büyümesiyle bu zararın kapanacağını öngörüyoruz. Diğer branşlarda, 2015 ile benzer bir yıl yaşayacağımızı düşünüyoruz.”

‘HASAR HESAPLAMALARINDA DEĞİŞİKLİK GELEBİLİR’
2016 yılında sermaye yeterliliği kapsamında karşılık hesaplamalarına ve sermaye yeterlilik çalışmasına yenilikler getirilebileceğini dile getiren  Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, “Sigorta, reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kuruluş ve çalışma esaslarıyla mali bünye yönetmeliklerinde, muhasebe kurallarında ve şirketlerin karşılıklardan korunması yönünde düzenlemeler yapılabilir. Ayrıca başta trafik branşı olmak üzere zarar eden branşlarda hasar hesaplama standardı gibi konularla ilgili çalışmalar yapılabileceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİ DOĞA SİGORTA İLE GARANTİDE
2015’i yüksek ama kontrollü bir büyüme oranıyla tamamlayan Doğa Sigorta 2016 yılı için ürün gamına sağlık ve eğitim poliçesini de ekledi. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, geçtiğimiz haziran ayında sağlık sigortası ruhsatı da aldıklarını belirterek, “Eğitim sigortasının içine sağlığı da monte ediyoruz. Bu ürünlerde, sadece öğrencilerin başına gelebilecek kazalarda değil, velilerinin işsiz kalmaları veya hayatlarını kaybetmeleri durumunda da öğrencilerimize teminat veriyoruz. Bu teminatla öğrencilerimizin kalan eğitim süresini garantiye alıyoruz” dedi. Ayrıca 2016 başında sağlık sigortaları ürünlerini de kapsamlı bir şekilde müşterilerinin kullanımına sunacaklarını söyledi.

‘2023 hedefimiz ilk beşe girmek’
“Ülke ekonomisi son 13 yılda çok gelişti ve güçlendi. Türkiye’nin ekonomisinin çok yükseldiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu güçlü ekonominin 1-2 yıllık sıkıntının altından kalkabileceğini düşünüyorum” diyen Kırmızı, Doğa Sigorta olarak 2023 yılında ilk 5 şirket arasına girmeyi hedeflediklerini aktardı. 2015 yılını 250 milyon liranın üzerinde prim üretimiyle kapattıkları bilgisini veren Nihat Kırmızı, “En kârlı sigorta şirketi olmayı amaçlıyoruz” dedi. Yeni bir şirket olmalarına rağmen sektörde kabul edildiklerine değinen Nihat Kırmızı, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Hem prim üretiminde hem de poliçe sayısında ciddi seviyelere gelmiş bir şirketiz. Türkiye’de hasarı en hızlı ödeyen 4-5 firmadan biriyiz. Hasar ödemelerimiz çok iyi durumda. Doğa Sigorta yeni olmasına rağmen, güçlü sermaye yapısıyla hasarı en hızlı ödeyen sigorta şirketi olarak güçlü bir kadroyla müşteri memnuniyetine yönelik en iyi hizmeti vermeye devam ediyor.”

Yorum yazın