Teknoloji alanındaki kadınların yüzde 56’sı cinsiyet eşitliği düzeylerinin arttığını belirtti

 Teknoloji alanındaki kadınların yüzde 56’sı cinsiyet eşitliği düzeylerinin arttığını belirtti

Teknoloji alanında çalışan kadınların yarısından fazlası (%56), son iki yılda kuruluşlarında toplumsal cinsiyet eşitliği düzeylerinin arttığını gördü ve %70’i teknoloji sektöründeki ilk rollerine başvururken beceri ve deneyimlerinin cinsiyetten daha önde değerlendirildiğini kabul etti. Bu kadar kısa zaman diliminde yaşanan bu ilerleme, sektördeki kapsayıcılığa dair olumlu bir adımı temsil ediyor. Ancak Kaspersky’nin Women in Tech raporundan elde edilen bulgular, hala iyileştirme alanları olduğunu vurguluyor.

Cinsiyet eşitliği fikri bedensel bir temsilin ötesinde bir anlama karşılık geliyor. Bu kavram aynı zamanda algıları, duyguları, klişeleri ve fırsatları da kapsıyor. Günümüzde kadınların üçte ikisinden fazlasının (%69) dahil oldukları teknoloji rollerinde ilk günden itibaren görüşlerine saygı duyulduğundan emin olmaları olumlu bir adım. Evden çalışmanın yaygınlaşması bu alanda olumlu bir etki yaratırken, kadınların %46’sı uzaktan çalışmanın ekipler arasında cinsiyet eşitliğini iyileştirildiğini düşünüyor. Ancak cinsiyet temsiline ilişkin algılardaki küresel iyileşmeye rağmen, kadınların üçte birinden fazlası (%38) teknoloji sektöründe kadın eksikliğinin onları bu alana girmekten alıkoyduğu inancında.

Rakamlar nispeten düşük görünse de kademeli iyileştirmeyle tam eşitlik arasındaki boşluğu vurgulayan bir kısım var. Bu düşünce, kadınların %44’ünün erkeklerin teknoloji alanında daha hızlı ilerlediğini düşünmesiyle de destekleniyor. Benzer bir oranın (%41) daha eşit cinsiyet ayrımının kariyer yolculuğunu iyileştirmeye ve bu alandaki uyumsuzluğu düzeltmeye yardımcı olacağı konusunda hemfikir olduğu göz önüne alındığında, fırsat ve eşitlik arasındaki bağlantının kurulmadığı sonucuna varmak mümkün.

Kadınların olumlu kariyer deneyimlerinin tüm dünyaya pozitif yansıması için başta fırsatlara ve deneyime erişimlerini sağlamak, daha fazla mentörlük veya staj programları sunmak dahil olmak üzere teknolojide kadın kariyerini desteklemek için önemli adımlar atmak gerekiyor. Teknoloji sektöründe kadınların çalışıp başarılı olduğu bir yer olduğu inancını aşılamak için yolculuğu bir an önce hızlandırmakta fayda var.

Kaspersky Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Noushin Shabab, şunları söylüyor: “Kadınların kariyerlerinden önce toplumsal cinsiyet klişeleri konusunun ele alınması gerekiyor. BT ve teknoloji alanlarına ilgi çekmeye ve teşvik etmeye okulda başlamak lazım. Kaspersky de dünyanın çeşitli ülkelerinden okul çağındaki çocuklarla yaptığı çalışma ile bu ilgiyi erken yaşta ateşlemenin ve teknoloji alanında yapılacak bir kariyerin nasıl görünebileceği konusunda fikir vermeyi amaçlıyor. Yeni bir yönde ilk adımı atmak her zaman en zordur. Destekleyici bir ortam olmadan, çevrimiçi topluluklarda veya ilgili çevrimdışı etkinliklerde kendilerine eş düşünceleri bulmakta zorlanabilir. Oysa BT uzmanlarının çeşitli beceri ve yeteneklere sahip sıradan insanlar olduklarını, herkesin teknoloji alanına katılmayı arzu edebileceğini görmeleri gerekiyor.”

İlginizi Çekebilir