Sürdürülebilir finans çağı gerçek anlamda şimdi başlıyor

 Sürdürülebilir finans çağı gerçek anlamda şimdi başlıyor

Sektörde sürdürülebilir finans ve ESG ile ilgili tüm aktivitelerin büyük bir hız ve aciliyet kazandığını belirten EY Türkiye Denetim Bölümü Şirket Ortağı Fatih Polat, sürdürülebilir finans ve ESG konularının, değişen toplumsal gündem ve önceliklerle birlikte geliştiğini ve kapsamını genişlettiğini ifade etti.

Sürdürülebilir finans ve çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim (ESG) konu başlıkları son dönemde finansal hizmetler sektöründe gündemin en üst sıralarında yer almaya başladı. Sigorta sektöründeki şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri, sürdürülebilir finans ve ESG’nin aslında ne kadar kapsamlı bir değişimi temsil ettiğini giderek daha iyi kavramaya başladı. Bunun sonucu olarak, yöneticiler bu alandaki gelişim ve dinamiklere hâkim olmak için zaman ayırırken aynı zamanda somut taahhütlerde bulunma ve bir an önce harekete geçme konusunda hissettikleri baskı da her geçen gün artıyor. Bir süredir sektörde sürdürülebilir finans ve ESG ile ilgili tüm aktivitelerin büyük bir hız ve aciliyet kazandığını belirten EY Türkiye Denetim Bölümü Şirket Ortağı Fatih Polat, “Sigorta sektörünün de önemli bir parçası olduğu finansal hizmetler sektörünün aktif katılımı ve liderliği olmadan daha yeşil bir ekonomiye geçiş yapılamayacağı gerçeği giderek daha net anlaşılıyor” dedi.

KAPSAMINI GENİŞLETTİ

Sürdürülebilir finans ve ESG konularının yeni bir konu olmadığını ifade eden Polat, açıklamasına şöyle devam etti: “Baktığımızda, birçok şirketin daha 1990’lı yıllardan itibaren çevre felaketleri, insan hakları ve çalışma uygulamaları, kurul bağımsızlığı ve liderliği gibi sorunlara eğildiğini, bu konularda çözümlere katkıda bulunmak üzere zaman ve çaba sarf ettiğini görüyoruz. Ancak geçen zaman içerisinde sigorta şirketleri ve diğer finans şirketlerinin bu sorunlara olan ilgisi, kurumsal sosyal sorumluluğun ve daha çok “yardımseverlik” odaklı bir ilgi ve çabanın ötesine geçti ve daha aktif taahhütlere doğru evrildi. Sürdürülebilir finans ve ESG konuları, değişen toplumsal gündem ve önceliklerle birlikte gelişti ve kapsamını genişleterek bugünlere geldi. Bugün vardığımız noktada, mevcut müşteriler ve yükümlülüklerin yanında maruz kalınan riskler ile çevresel taahhütler ve eylemler için müşteri ve çalışan beklentileri de artık organizasyonların gelir-gider tablolarında yer alıyor. Tabii, geçen süre zarfında tüm dünyada hayata geçirilen düzenlemelerin de endüstrinin harekete geçmesinde önemli rol oynadığı söylenebilir. Kısa süre önce EY “Financial Services Center for Board Matters” organizasyonu, sürdürülebilir finans ve ESG gündemli bir sektörel etkinlik düzenledi. Bu etkinlikte bir “yapboz” olarak da tanımlayabileceğimiz sürdürülebilir finans ve ESG konusunun bütününe ilişkin değerli bir perspektifin yanı sıra tek tek parçalar hakkında ayrıntılı bilgi ve ortak tespitler ortaya çıktı. Sigorta sektörünün önde gelen üst yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen ve birçok önemli konunun ele alındığı bu etkinlikten öne çıkan noktaları kısaca şöyle sıralayabiliriz:

• Sürdürülebilir finans, şirketler için önemli fırsat ve riskler barındırıyor. Bu alanda sigortacılar için oldukça büyük bir ticari potansiyel mevcut.

• İklim değişikliğinin yatırım portföyleri, risk profilleri ve operasyonlar üzerindeki etkisi için titiz analizler yapılmalı.

• Eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılığa yönelik odaklanma, hâlihazırda yetersiz hizmet alan birçok topluluğu içeren ve finansal katılımın ötesinde geniş ölçekli bir dizi sistemsel soruna da ışık tutuyor.

• Yatırımcıların ve derecelendirme kuruluşlarının, sigorta şirketlerinin ESG strateji ve programları konusunda verecekleri puan ve görüşler, bu şirketlerin hisse senedi fiyatlarını da etkileyebilir durumda.

• Üstelik günümüzde sadece düzenleyiciler, müşteriler, yatırımcılar ya da derecelendirme değil, çalışanların da şirketlerinin iklim değişikliğine daha fazla odaklanmasını ve eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılığa daha fazla önem vermesini talep ettiklerini görüyoruz.

UZUN SOLUKLU YAKLAŞIM ŞART

Geleceğe baktığımızda yönetim kurullarının ve üst düzey yöneticilerin sürdürülebilir finans ve ESG’nin sürekli gelişimini izlemelerinin kritik önem taşıdığını görüyoruz. Sigorta yöneticilerinin bugün sürdürülebilir finans ve ESG’nin sunduğu risklere ve fırsatlara büyük oranda aşina oldukları söylenebilir. Ancak bununla birlikte, net düzenleyici yönergelere ve uygulamalara kolay erişim olanağına sahip olmadıklarını da görüyoruz. Yani hem uzun vadeli stratejilerin şekillendirilmesinde hem de öncelikli kısa vadeli eylemler konusunda içgörü ve rehberliğe ihtiyaç olduğu çok net. Hâlihazırda tüm yönetim kurulunun yanında aday gösterme ve yönetişim, risk ve denetimin de dahil olduğu birçok komite sigorta şirketleri için ESG süreçlerini yakından gözetiyor. Kurul, komite katılımı ve gözetiminin kapsam ve sıklığının yakın gelecekte artacağı kesin. Bu nedenle yakın gelecekte yukarıda sayılanların hepsinin dahil olduğu bir yönetişim stratejisinin zemin kazanması olası görünüyor.

BÜYÜK DEĞİŞİME LİDERLİK ETME FIRSATI

Sürdürülebilir finans ve ESG alanındaki taleplerin getirdiği baskıyı yönetmeleri ve gelecek on yıllar için yön belirlemeleri beklenen sigorta yöneticileri şirketlerinin doğru adımları atmasını sağlamak için de oldukça kritik ve değerli bir konuma sahipler. Bu nedenle, sektör yöneticileri ve yönetici adayları bu büyük ve anlamlı değişime liderlik etmeye kendilerini hazırlamalı.

İlginizi Çekebilir